۲۴ ساعت

28 مارس
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتیها

تاریخ نشر  پنجشنبه ۲۸ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت ۱۸

 ***

در رنگ و بـوی هــر گل بـیـنـم کـمـال الله

در هـر زمـان ،مخـلـوق خواهـنـد جمال الله

تصـویـر او نگـنـجــد  درذهــن نـاقـص مـا

مائیـم که خواهیـم هـردم فیـض ووصال الله

********

در روی  زمـیـن نسـل  ز نـاســوت بـرایـد

گرشعر زعـرفان سرائی سِر ملکوت براید

ور قـدمـت  بهــر خـدا رفـت  و روان شــد

زان قـلـب حـزیـنـت اشـعـۀ لاهــوت بـراید

*******

درسیرجهان شـاخۀ ازتخمه برایـد که نبـینی

از ذرۀ آبـی با آبـی طفـلی بـیـایـد که نبـیـنی

خواهی بـدانی همـه حکمت کـون ومکان را

دررۀ خدا رو آنچه بینی که درخواب نبیـنی

*******

در جـنیـن دست احـد خلـق البـشر آمـد مـرا

دور طفـلی ذکــر الله  چـون گهــر آمـد مـرا

درجوانی چشم دل بازشـد به عشق آن جلال

دورپیـری عشـق معـنی ای به سـر آمد مرا

*******

یکـی بــه  زر  وفــا کـنــد دگـــری بــه دل

وز شـیـطنـت گـشـتـه اسـت  دگـری خـجـل

تـو کـه وفـا بـه ذات پـاک کـبـریـا نموده ئی

می برد درد و غم وغصـۀ ات دگـری زدل

*******

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما