۲۴ ساعت

22 سپتامبر
بدون دیدگاه

احوال فلک

تاریخ نشر شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

سید همایون شاه (عالمی)

۱۵سپتمبر ۲۰۱۲ م

افغانستان

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

احوال فلک

***

از دیر نیـــــــابی دل دیوانه مُطَـــــــــلع

عاشق نشود از خود و بیگــــــــانه مُطَلع

ای نامه رسان از دل غمخانه به او گوی

کو نیست ز افغـــــــان همین خانه مُطَـلع

مضمون سخن نیست به موزونیی قـدّش

از خون دلم نیست که جـــــــانانه مُطَـلع

مفتون شدم از فتنه یی آن طرز نگاهــش

مجنون شدم و نیست زافــــــــسانه مُطَلع

مخمور رخش گشته ام و چـــــاره ندارم

از شور لبم کی شده فــــــــــرزانه مطلع

افسانه یی هجــــــران مرا شرح نمــایی

کز شمع جمــــــــالش شده پروانه مطلع

از گــــوهـــر اشکم بنما زیور سوغات

تا نیست ازین گـــــــنج به ویرانه مطلـع

شد سلطنت عشق به پهنای دل فــــــقر

کن خاطر آن حضرت شاهــــانه مطلــع

احـــــوال فلک عاشق دلــــــسوخته داند

کی زاهدی با سبـحۀ صـــــد دانه مطلـع

هُشیار نبودیم (همـــایون) به همه عمــر

دیوانه بجز نیست ز میخــــــــانه مطـلع

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما