۲۴ ساعت

13 سپتامبر
بدون دیدگاه

گُلهای پیراهن

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۳سنبله  ۱۳۹۱  – ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

محمد نعیم ” جوهر “

۱۲ / ۹ / ۲۰۱۲

آلمان

  :به استقبالِ غزلِ زیبای بهارجان( سعید)سروده شده

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

گُلهای پیراهن

 ****
ای کاش بارِدیگر،بینم گُلِ چمـــــــــن را

درانجمن دوباره،زیبای انجمـــــــــــن را

شایدکفن بپوشم در،فصلِ نوبهــــــــاران

گرباغبان فروشد،گُلهای یاسمــــــــن را

سرحد نمی پزیرد،دنیای عشق هرگـــــز

بُلبُل زمشرق آید، بوسدگُلِ چمـــــــن را

دستِ خیالِ عشقت،ای نازنینِ دلـــهـــا

بی پرده کاش سازد،تصویرِماه ومن را

تاازدیارِبُلبُل، بادِ خزان گُذر کــــــــــرد

نا چارغُنچه وگُل،دربرگرفت کفـــن را

بشکست قلبِ زارام،آزرده شد(بهار)ام

هرخاروخس چه داند،بوی گُلِ وطن را

ای جانِ من بیرون آ،پُشتِ درش بزاری

تااو به ما فروشد،دیدارِخویشـــــتن را

دربسترِ وجودم،از(جوهرِ) تنِ تــــــو

ای کاش بازبینم،گُلهای پیراهــــن را

  ” محمدنعیم ” جوهر

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما