۲۴ ساعت

17 آگوست
۵دیدگاه

تحــریــم پـاکستــان

تاریخ نشر دوشنبه ۲۶  اسد ۱۳۹۴ –  ۱۷ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم عبدالودود " فضـلی

محترم عبدالودود ” فضـلی”

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

********************

تحــریــم پـاکستــان
عبدالودود فضلی

یک کـمی از مـن شـنـو ای هـمـوطن

هـریکی باشیـد مـراچـون جـان و تـن

نکـتـه هـای را بگــویــــم  گــوشــدار  

فـرصـت خـوبـی رسـیــده هــوشــدار

گـررَوَد ایــن فـرصـتِ خـوبی زکـف

مـی کـشـیـد آیـنـده هـا را بـس اســف

چــه  پـیــام  نـیک  دپـیـام  از  شـمـا

دسـت و پـا از بـنــد می سـازیـد رهـا

دیــده ایــم جَــوری ز پـاکستـان بسـی

بـلکـه گـندستان که بـوده چـون خسی

نـام افـغان چـون شـنـیـدی یـک زَمَـن

مـی بــرآمــد دَم زتـرس جـان ز تــن

شـیــر گـشـتــه روبــۀ  دیــروز  مـــا

در سـیـاهـی  بــرکـشـیــده  روزِ مـــا

زخــم نـاســوری بــه افـغـانـان شـــده

کـرمِ زیـر پـوسـت و زهـرِجـان شـده

دسـت بــوسـانـش کـنـون انــدر مـقـام

تـا وبـالا می پــرنــد هـمـچـون غـلام

لـیک فـرصـت آمـــده  مـثــل  طــــلا

حرفِ تحریـم اسـت و وقت دست وپا

گـنـدگـی هــا را ز گـنـدسـتـان نـخــر

هـم ز دال و روغـنـش نـامـی مــــبـر

مـدتـی بـا نـان و پـیـاز ونـان و چـای

میخـوریـم دیگـرنـباشـیم چـون گـدای

آنچه ازخــود مـیرســد بـس بهتراست

نه زبـیگانه که چون گـوشت خراست

کـن گـذاره  بـا  هـمـان  چـیـزِ وطـن

بـیعـزت دیگــرمگـردان جـان و تــن

ای  تجــار  نـازنـیـن  و  بـا  شــرف
بــار مُــرداری  بـیـنـــداز از  کِـتـَـف

بهـرِیک پـولی کـه می آری بـه سـود

خــون جــانـت مـیـدهـی بـهــرِ لَــدود

هـمـوطـن را زار و حـیـران مـیکـنی

بی بـس وخــوار و پـریـشـان میکـنی

مـیـدهـی ثــروت بــه دسـت دشمـنـان

مـیکنـی ویــرانــه مُـلــک  دوسـتـــان

خـوب مـیـدانی بــه ایـن چشـم سـفـیـد

مــال گـنـدسـتـان کـجـا بـاشــد مـفـیــد

بــا تـقـلـب خـاک بـر چـشمـت زنـنــد

خـون وگوشت وپوست ازجانت کَننـد

میخــری  بـی   کـیـفـیـت  داروی آن

شـیـر ومـاسـت و روغـن بـدبــوی آن

مـاهـمه چـیـزی کـه داریــم در وطـن

بـی تـقـلـب بـی ضـررکــوتــه سـخـن

هـای مــردم هـموطـن ای جـانِ جـان

ایـن بُــوَد مــا را ز روشنـایی نـشــان

زود بـاشـیـد دسـتِ هـمـت بَــرزنـیـــد
دسـتِ وحــدت بــرســر دلـبـر زنـیــد

هـیـچ  امـوالـی ز گـنـدسـتـان  گـنـــد

می نـخـربـرســوزنـش هـم دل مـبـنـد

چـون زخــود بــالا نـمـائـیــد اقـتصاد

دشمـنـان را میکـشـانـیــد  در  کـسـاد

مـدتی بـایــد کـه ایـن زحـمـت کـشیـد

تـاز وحـدت شـربــت راحــت چـشیـد

گـردن دشـمـن چـنـیـن بـایـد شکـسـت

همـچـنـان بــرنــوکـرانـش دل نـبست

مــال تـاجــر هـای بـی بـنـد و لـجــام

طـعمـۀ مـوشـان  بگــردد  در گــــدام

ای  وطـنــداران  شـمائـیــــد لاجَـــرَم

مـی زنـیـــد آیـنــدۀ خــود را رقـــــــم

زاین طریق بـرپـای خـود استاده باش

از بــرای ایــن  نـبـرد  آمــاده  بــاش

تـا بـه کـی بـر پــای دیگــر ره روان

تـا بـه کـی خـنـدد بـه روی مـا زمـان

پـشـت ایـن وآن مـگــرد ای هـموطـن

چـون خـرابی کـرده هـریک دروطن

دم غنیمت دان واین فـرصت طلاست

ورنـه مـاهستـیـم وآن رنـج و بـلاست

عبدالودود فضلی

 

۵ پاسخ به “تحــریــم پـاکستــان”

 1. admin گفت:

  تشکر از استاد فضلی عزیز ، سروده زیبا و عالیست. من قبلا در اطلاغیۀ که در بالای صفحه نشر شده از هموطنان عزیز خود تقاضا کردم که جنس های چتلستان تقلبی و چتل است . باید دولت وحشت ملی ،سکتور خصوصی را کمک کند تا به همکاری ورارت تجارت اموال وارداتی جتلستان را تخریم کند و از کشور های دیگر ارزان تر و بهتر وارد کند و افغانستان بانک هم کلدار این کشور را در افغانستان ممنوع قرار دهد تا کشور و مردم ما در صلح و امنیت زندگی کنند. موفق باشید . مهدی بشیر

 2. حلیم،نظر گفت:

  حقیقت بیان یافته است من هم هفته هاست با هموطنان در مشارکت هستم،از اقای فضلی سپاسگزارم با پیام ادبی شان،حلیم.نظر

 3. تشکر جناب استاد : تحریم کلای پا کستانی درشرایط کنونی به دلیلی اقدام خود مردم یعنی یک حرکت خود جوش است دولمتردان با استفاده از شرایط موجود بیشترین استفاده جهت نقش دهی به افکاری عامه مردم ایفا کنند

 4. عبدالودود قضلی گفت:

  واقیعت است قیام نازنین. اینچنین موقع بسیار کم بدست می آید باید نگذاریم که حدر برود.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما