۲۴ ساعت

10 جولای
۱ دیدگاه

انتخابات ٩٣ بن بست و انتظار

تاریخ نشر پنجشنبه دهم جولای  ۲۰۱۴ هالند

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی

انتخابات  ٩٣ بن بست و انتظار براى اقاى جان کیری!

دوکتور صلاح الدین سعیدی

۹ / ۷ / ۲۰۱۴

در سیاسیت هیجگاه نگو هیجگاه!

دولت مشروع قوت تطبیق برنامه ها را دارد وعملاً در تناسب با دولت تحمیل شده کم حزینه برمیدارد. دولت مشروع ممثل ارادهء مردم است. حاکمیت مشروع حاکمیت برنده در انتخابات در واقعیت برنده بودن تیم است که  برنامه اش را ملت مشروعیت داده اما حاکمیت کما کان به کل ملت تعلق قرار دارد.

با تأسف که گپ انتخابات ۱۳۹۳ ریاست جمهوری افغانستان  به جای کشانده شد که درنتیجهء آن فردا جمعه منتظر حضور آقای جان کیرى وزیر خارجهء  امریکا به افغانستانیم و درواقعیت منتظر نظر ریفری اصلی ایم.

مسلم است که اصولا باید آقای کیری مانند دونر و تمویل کنندهء اصلی مصارف انتخابات ۹۳،  صرف رول منصف، ناظر و تأکید کننده بر تطبیق قانون وقاعده ایکه بازی به اساس آن آغاز شده، بازى کند.

اما باز هم سوال مطرح است که اصولا جان کیری درین مرحله چه خواهد کرد؟

شواهد نشان میدهد که وى تأکید به شفافیت، رسیدگى به شکایات، تطبیق قانون و زمینه سازی به تکمیل کارشفاف  کمیسیون هاى انتخاباتی و درین مرحله کار کمیسیون شکایات خواهد نمود. زمنیه سازیکه این کمیسیون  تحت نظارت بیشتر داخلی و جهانی کار خویش را اجراء وتکمیل  کند وجوانب مطرح یعنی دوتیم دربین خویش در حضور جناب کیری تبادل نظر وتوافقات نمایند.

در واقعیت به نحوی خویش به صورت عام  این همان نظارت است که على الرغم تأکید ما بر ضرورت آن در آغاز این پروسه  جناب ح کرزى مانع آن  در قانون شد و حال ملت وجامعهء جهانی مجبور به  قربانى های بیشتر خواهد شد. ما تأکید داشتیم افغانستان جزیزهءء خارج از جهان نیست و ما ضرورت به همکاری نزدیک جهانی داریم. .

خوب جان کیری آمد و آراء  و صندوق ها از سر شمار شد و نظارت کامل تأمین شد و قوانین نافذ با قرنتین بخش از آراء و یا باطل شدن بخش دیگر ، تطبیق گردید. اما علی الرغم تأکید براین که این نتیجه نهایی نیست اما شواهد نشان میدهد که این نتیجه مطابق به محاسبات برنده را برنده باقی خواهد گذاشت. بادرک این نتیجه از قبل جناب داکتر عبدالله تغییر قاعده و قانون را در جریان بروسه قبلا توافق شده تأکید خواهد کرد و مسأله زیاد بودن آراء  و هشت میلیون رای مجموعی را مطرح خواهد کرد و جانب مقابل میگوید قواعد بازی را قبول کردی و ناظرین ات در محلات در اوراق امضاء کرده حال تغییر آنچه  که توافق کردى قابل قبول نیست واین منطق قوی هم دارد.

در نتیجه به تطبیق قانون تأکید صورت میگیرد و در نتیجه برنده که قبلا معلوم است برنده اعلان میشود.

بعد ازین و از سر شماری اقاى جان کیرى به داکتر عبدالله تأکید خواهد کرد که  اینک نظارت و از سر شماری شد ودر موارد منطقی مسایل بس شفاف ممکن کنترول شد و در نهایت این نتیجه که تیم برنده برنده است، معلوم شد و باید قبول نتایج را قبول کنی. درست نیست تا مشکل ایجاد نموده ورنه مقاطعه میشوی و….

در صورتیکه جناب داکتر عبدالله بر مطالبهء انتخابات دور سوم در بعضی محلات اگر قبول شود که جامعهء جهانى آنرا  قبلاً رد کرده و غیر قانونى هم است، مطرح شود و در حالت بس استثنایی. در چند محل انتخابات از سر شود. این احتمال بس ضعیف است اما انرا باز میگذارم.

درنتیجه تطبیق قانون تمام شواهد نشان میدهد که برندهء  دور دوم انتخابات تیم جناب داکتر اشرف غنی است.

خوب اگر جانب  تیم جناب داکتر عبدالله عبدالله قبول نه کند که نمی کند باز  مسالهء مصروف ساختن  شان در آینده و امتیاز دیکر به وى مطرح میشود و یک طرح این خواهد بود که: اینک مرکز و سازمان … و مرکز و بنیاد ایجاد کن ما بریت پول و دالر میدهیم و مصروف میشی.

احتمال تحمیل دولت ائیتلافی را بس ضعیف میدانم اما اگر شود ویا هم به قسمی بس محدود صورت گیرد به گمان اغلب به مخالفت جناب داکتر اشرف غنی تحمیل خواهد شد. و السلام.

د صورت  تطبیق قانون جناب داکتر عبدالله برنده نیست. اما در کل آن مشروعیتکه حاکمیت جدید افغاتی باید میداشت ومصارف هنگفی مادی ومعنوی برای آن صورت گرفت جدا در صورت لجاجت تیم بازنده مورد سوال قرار گرفت و مصارف هنکفت مالى و جانی را به هدر رفته میدانم.  در صورتیکه جناب داکتر عبدالله باز هم قبول نه کند و امکانات کدری و نظامى شوراى نظار و جمعیت اسلامی را که عملاً حاکم اند در نظرو ذهن داشته باشد و تهدید کند، وضع به بحران رفته، امریکا نا راض خواهد شد، ایران و باکستان از وضع بهره برداری نموده و خوش خواهند شد.  حرکت طالب ومخالفین مسلح  در لوگر و تمام افغانستان منتظر این فرصت خوب اند.

این حالت  امریکا را به اتخاذ تصامیم دیگر  مجبور ساخته و با معامله به جوانب دیګر خواهد پرداخت تا ازین جنجال خود را  رهایی بخشد. احتمال سپردن  سرنوشت افغانستان به باکستان بیشتر میشود  و به این ترتیب تراژیدی ملت افغان بخاطر حرص و آز تشنگان زور، زر و قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. (چشم حرص آدمی را یا قناعت پُر کند یا خاک ګور)..

چانس عدم قبول نتایج انتخابات از جانب  تیم بازنده  که توسط کمیسیون ها تحت نظارت و کنترول شدید ناظرین به شمول اقاى جان کیرى درعالم اسباب  یگانه راه حل مشکل درین مرحله باشد، نیز سخت قوی میباشد.  گمان نه کنم طرف تیم بازنده باخت  را به آسانی قبول کند وفیصدی قبول بس ضعیفف است. در نتیجه چنانچه گفته آمدم عامل اساسی ادامه ترازیدى و بحران در کشور ما خواهدشد. افزود برین ضرورت مداخله صریح پاکستان و ایران درافغانستان نیست. بخاطریکه آنها توانسته اند شخیت  کاذب و نیرو های را در صحنهء سیاسی افغانستان بسازند که دیګر به وجود ظاهر پاکستانی ها و ایرانی ضرورت نه افتد. وجود بخش از شخصیت های کاذب و نیرو های موجود در ستیج سیاسی موجود افغانستان به صورت پیګیری منافع ایران و پاکستان را در افغانستان تمثیل و دفاع میکنند. .

از رحمت الهی هم ناامیدنمی باشیم. ببینم چند روز وشب آینده چه راه حل را برای این معضلات کشور وملت ما  بمیان خواهد آورد

در در بار الهی همه چیز است. الهى گمراهان را  هدایت نیکى کن تا سبب ادامهء تراژیدی ملت ما نه شوند..

امین یارب العالمین.

د. صلاح الدین سعیدی 

پنجشنبه۲۰۱۴/ ۱۰/۷

 

یک پاسخ به “انتخابات ٩٣ بن بست و انتظار”

  1. admin گفت:

    دوست گرامی و دانشمند محترم جناب دوکتور سعیدی عزیز ، ضمن عرض سلام طاعات و عبادات تان قبول درگاه حق. مقاله عالیست ، اما همانطور که قبلا در فیسبوک ما و شما کمی بحث کردیم که جنابعالی تنها طرفدار داکتر غنی احمدزی هستید. من یک شخص بیطرف هستم و به هیچ حزب و گروهی هم ارتباط ندارم . نه از داکتر عبدالله و نه از داکتر غنی احمد زی طرفداری میکنم و نه هم از آنها خوشم می آید ، چون هردو متقلب هستند و کمیسیون مستقل انتخابات به نفع داکتر غنی اسناد انتخابات را انتقال میداد که پولیس بالفعل آنها را دستگیر کرد. در دور اول هفت ملیون نفر رای دادند ، چطور و کی قبول میکند. در دور دوم دوچند اشتراک کرده باشند. ولی نظر بنده این است که هردو متقلب با وجودیکه قانونا برنده نیستند ، میتوانند باهم یکجا شوند اگر هدف شان خدمت به مردم و کشور است با هم همکاری کنند چون هردو عاشق ارگ اند و به بهانه ارگ رفتن باز میخواهند خون مردم بیگناه ما را بریزند . چی خوب است که همه اقوام ساکن افغانستان فریب هیچ گروه را نخورند و متحدانه و بدون هرگونه تعصبات زیانی ، قومی ،ملیتی، مذهبی و نژادی دست بدست هم داده در یک فضای کاملا صلح و امنیت زندگی کنند . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما