۲۴ ساعت

27 سپتامبر
بدون دیدگاه

آیا تجلیل از روز توقف وسایل نقلیه

تاریخ نشر جمعه ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳

انجینیر وکیل احمد بارک

انجینیر وکیل احمد بارک

آیا تجلیل از روز توقف وسایل نقلیه می تواند، شهروندان هرات را قانع سازد؟

نویسنده : انجینیر وکیل احمد بارک

کارشناس محیط زیست مقام ولایت هرات

****

              ۳۱ سنبله مصادف به روز جهانی توقف وسایل نقلیه در جهان می باشد که در دو سال اخیر نمایشنامۀ برای چند لحظۀ در یک ساحۀ محدود هرات  و آنهم به طور پراکنده به عنوان الگو سراسر کشور دیده شد، مگر در عوض تورید تیل های بی کیفیت، روند تجارتی موتر های استهلاکی،  خط السیر های پیچیده موتر ها،  نا موزونی سرویس های شهری به شمول ملی بس در تولید دود برای شهروندان هرات، درنگی به آلودگی هوای شهر توقف نداشت.

            آلودگی هوای شهر هرات ناشی از تیل در وسایل و وسایط جدید و فرسوده ( تعداد زیادی از وسایل استهلاکی در مسیر های مختلفۀ شهر و ولسوالی های هرات موجود است) همچنان تداوم دارد؛ انواع تیل ها ی که از پمپ استیشن ها و یا دکان های خود سر و غیر قانونی این شهر به فروش می رسد، مردم هرات را شاکی ساخته و تشویش های  از ناحیۀ تورید و عرضۀ تیل ها را به وجود آورده است؛ زیرا آلودگی هوا سبب تولید دود کاربن دای اکساید، سرب و سلفر آزاد در هوا  شده که خطرات آتی را نیز در قبال دارد:

–          کاهش میزان طول عمر بشر به سبب تخریب حجرات خون، ضربات شدید قلب و نفس تنگی ها؛

–          موتر ها بزرگ ترین منبع تولید دود در شهر ها می باشند؛

–          تخریب قشر اوزون که باعث ظهور امراض سرطانی برای انسان ها، حیوانات و نباتات میگردد؛

–          ازدیا دگردش موتر ها باعث  تولید کاربن و پخش ذرات سلفر و سرب در هوا می گردد؛

–          گرمای روی زمین، ذوب شدن یخچال ها و بلند رفتن سطح آب های روی زمین با دود موتر ها ی ناشی از تیل های بی کیفیت تشدید می یابد؛

–          بیشترین آسیب دیدگان ناشی از دود موتر متعلمین مکاتب و کودکان اند که پیاده همه روزه در شهر و مسیر خانه  و محل کار شان رفت و آمد دارند.

       ولایت هرات با داشتن دو بندر مهم تجارتی با کشور های ایران و ترکمنستان  و همسرحدی با ولایات فراه  از نگاه تورید تیل  نقش کلیدی  برای تهیۀ سوخت  تمام انواع وسایل و وسایط دارد. طی سال روان  مقادیر وافر انواع تیل و علاوتاً انواع دیگر روغنیات وارد این ولا و بعداً در هرات و سایر ولایات عرضه شده است؛ در این ولا  تخمیناً ۳۰۰ هزار انواع موتر، ۵۰ هزار انواع موتر سایکل و یکصد هزار ریکشا همه روزه رفت و آمد دارند که۹/ ۹۹ فیصد آن را موتر های پطرولی و دیزلی  تشکیل می دهد و حالا رسم  به میتود جدید گازی برای موتر هم تیز رفتار آغاز شده است؛ در ولایت هرات  ۱۵۸ پمپ استیشن تیل وجود دارد که برای استفادۀ موثر  از این پمپ استیشن ها  قبلاً معیاری های کاهش آسیب پذیری از حوادث غیر مترقبه و رعایت نورم های محیط زیستی از طرف مقام ولایت هرات ترتیب و رسماً به مراجع آن  سپرده شد که مسوول تطبیق آن ادارۀ مواد نفت است.

        طی سال جاری ادارۀ نورم و استندرد لابراتوار های چک و تست انواع تیل ها با نورم های جدید هر کشور  فعال نمود و ادارۀ مواد نفت هرات هم در کنترول مواد نفت نقش داشت؛ غرض جلوگیری از عرضۀ تیل های بی کیفیت ادارۀ مواد نفت مدعی دستگیری۳۰۰ تن مواد نفتی بی کیفیت طی سال روان است و اما این مواد بعد از طی مراحل دولتی به نام سوخت در  داش های گچ و … دو باره کشیده شده که باز هم به تولید دود مبدل گشته است.

            ادارۀ حفاظت محیط زیست با وجود آگاهی کامل متأسفانه در زمینۀ سوخت تیل های بی کیفیت به داش ها، تعیین معیار های محیط زیستی پمپ استیشن ها، نظارت از تاثیرات این نوع تیل ها در داش ها گچ و … بالای صحت بشری، حیوانی و نباتی اقدامات محسوسی برای شهروندان نداشته تا مردم در یک هماهنگی کلی روند پیشگیری را بدانند و یا اینکه برای حل معضله محیط زیستی  در سطح کشورتدابیری مسوولین درجه اول مرکزی کشور اتخاذ نمایند؛ مردم و مسوولین محلی نیاز دارند تا راهکار اصلی برای نجات از کاهش آلودگی هوا و یا حد اقل ایجاد دستگاه های سنجش آلودگی هوا در وقفه های روز، ماه و سال با تعیین ناحیه های مختلفۀ شهر نسبت به تردد وسایل و سایر عوامل آلودگی هوا،  از طرف ادارۀ حفاظت محیط زیست  آماده گردد و وزارت خانه های تجارت و مالیه برای  برای هر یک از روغنیات که تورید می شود نورم معین تعیین و تست لابراتواری را  به وجود آورد؛

       یکی از راه های استفادۀ مجدد از تیل های بی کیفیت ایجاد تصفیۀ خانه ها است که  خوشبختانه در ولایت هرات کار یک دستگاه تصفیۀ تیل در ساحۀ دشت حوض  هرات با همکاری سکتور خصوصی در حال ساخت است؛

        وزارت ترانسپورت  و مالیه می توانند به عوض صدور میلیارد ها دالر به منظور خرید موتر به شمول موتر های استهلاکی، موتر سایکل ها و ریکشا ها طرح احداث حد اقل یک استیشن برقی موتر ها را در شهر هرات در سه سال آینده به معرض تطبیق قرار دهند؛

         تقویۀ ورکشاپ های ترمیماتی، تشویق و ارتقا ظرفیت پرسونل وازدیاد سرویس های ملی بس  در کاهش آلودگی هوا شهر هرات مفید است؛

         محدود ساختن پمپ استیشن ها در بیرون از شهر و بر چیدن دکاکین تیل فروشی  به کاهش آلودگی هوا شهر مفید است.

      برای رسیدن به اهداف کلی محیط زیستی که همانا تأمین سلامت بشری است لازم است تا هماهنگی ها و اجراات بر وفق پلان ها و بر اساس نیاز مندی های جامعه روی دست گرفته شود؛ در غیر آن یک لحظه توقف  چند موتر در یک ساحۀ نهایت محدود کشور جز ضیاع وقت چیزی بیش نیست و نمی تواند  بر عملکرد اداره های پالیسی ساز و اجرائیوی موثر واقع گردد و یا اینکه مردم هرات را  قانع سازد که با  این کار از رقابت موتر خریدن  بزرگان و صاحبان قدرت و زر جلو گیری می شود، یا به رسم استفاده از موتر های عمومی،  پیاده روی و استفاده از بایسکل مردم را تشویق و ترغیب نماید.

نویسنده : انجینیر وکیل احمد بارک

کارشناس محیط زیست مقام ولایت هرات

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما