۲۴ ساعت

10 فوریه
۱ دیدگاه

عـشــقِ یک دهــاتـی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۳ –  دهم   فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

عـشــقِ یک دهــاتـی

ودود فضلی

=====

(( عـامیـانـه ))

رُخ بــزنـی رویـَکِ خــوشـــرویـِتـَـــه

شــانـه کـنــم مــویـَکِ خـوشـبـویِـتـَــه

ادامه نوشته…

15 ژانویه
۲دیدگاه

مـوش و بـقـال

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۵  جدی  ۱۳۹۳ –  ۱۵ جنوری ۲۰۱۵ هالند

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

مـوش و بـقـال

ودود فضلی

=== 

 بـــود در شـهــرکـهــن مـــرد بـقــال

 بـا دکـان کهــنـه وفـــرســـوده حــال

ادامه نوشته…

03 ژانویه
۱ دیدگاه

ســرا پـــا کــج

تاریخ نشر شنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۳ – سوم جنوری ۲۰۱۵ ملبورن – آسترالیا

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

ســرا پـــا  کــج

ودود فضلی

هالند

======

کـج رَوِش هــا مـیـرونـــد هــردم  ســرِ  بــازار کـج

مـیگــذارنـــد  از غـــرور آن  کُـلــه  و دسـتــار کـج

ادامه نوشته…

06 نوامبر
۱ دیدگاه

تــقــلـــیـــــد

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  نوامبر ۲۰۱۴ هالند

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

تــقــلـــیـــــد

ودود فضلی

هالند

ای کــه جــز تـقـلـیـد مـا را کــارِ دیگــر نـیست نیسـت

بـا خـبـر ای آشـنـا کـایـن  راهِ پُــر بَــر نـیسـت نـیسـت

ادامه نوشته…

23 سپتامبر
۱ دیدگاه

ســر زمـیـن خــار زار

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۳ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

ســر زمـیـن خــار زار

ودود فضلی

هالند

=====

دلــم  ز دســتِ غـمَـش  پــاره  پــاره  مـیگــردد

چـه مشکـل اسـت کـه فــارغ ز چـاره مـیگــردد

ادامه نوشته…

20 آگوست
۱ دیدگاه

زورِ مــا و ضـعـفِ مـــا

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

زورِ مــا و ضـعـفِ مـــا

ودود فضلی

هالند

====

(( بـر غـزل مـیـرزا  غـالــب ))

====

مــا را مــدان   قـطـره  کـه  آن  قـلــزمـیـم  مـــا

چـون  ذره  در مـیـانِ خـودش  خـود گـمـیـم مــا

ادامه نوشته…

28 جولای
۱ دیدگاه

عـیـد پیغـام محـبـت

تاریخ نشردوشنبه ۲۸ جولای ۲۰۱۴ هالند

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

عـیـد پیغـام محـبـت

 ودود ” فضـلی

============

رمـضان رفـت وعـیــد آورده بـــرمــا نـــور رحـمــت را

بــــه شـهـردل چـنــان بکـشــوده اسـت بــازار الــفــت را

ادامه نوشته…

19 جولای
۱ دیدگاه

ســـیــاســـــت

تاریخ نشر شنبه  ۱۹ جولای  ۲۰۱۴ هالند

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

ســـیــاســـــت

محترم ودود ” فضـلی”

هالند

مـن نــدانــم بـرسـیاسـت کایــن چــه مـوجِ فـتـنــه هـاسـت

درمـیـان کـاخ گـیـتـی شـــــور و غـــوغـــا و نـــواســـت

ادامه نوشته…

20 دسامبر
۴دیدگاه

شـــاهِ خـــوبــــا ن

  تاریخ نشر پنجشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲هالند

ودود " فضلی "

ودود ” فضلی “

شـــاهِ خـــوبــــا ن

************

(بـرغـزل حـافظ)

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

 ****

اگـــرآن شــاهِ خـــوبـــانـــم بــدســت آرد دل مـــا را

فــدای خـاک پـایــش مـیکــنـم ایـن قــلـب شـیـــدا را 

ادامه نوشته…

11 دسامبر
۶دیدگاه

گــوهـــــرِهـسـتـی

  تاریخ نشر سه شنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲هالند

ودود " فضلی "

ودود ” فضلی ”

گــوهـــــرِهـسـتـی

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

****

تمـنـای تـــو دردل آرزوهــای دیگــر بشکسـت

زعشقِ عالم افروزت نفس درسینه سربشکست

ادامه نوشته…

07 دسامبر
۴دیدگاه

کـلمــات حـیـرت انگـیـز چـهــار حــرفــی

    تاریخ نشر جمعه  هفتم دسامبر ۲۰۱۲هالند 

ودود " فضلی "

ودود ” فضلی “

کـلمــات حـیـرت انگـیـز چـهــار حــرفــی

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

****

گــر ز الـلّـه  مـیکـنـم  آغــاز را بــا چـهـار حــرف

بــر مـحـمـد نـیـز آمــد همچـنـان چهـار بـار حـرف

ادامه نوشته…

30 نوامبر
۳دیدگاه

هـمــرنگِ جـمـاعـــت بـاش

  تاریخ نشر  جمعه  ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲هالند

ودود " فضلی "

ودود ” فضلی “

هـمــرنگِ جـمـاعـــت بـاش

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

ای دوسـت چـه میخـواهـی زایـن دائـره ی گـردان

آشـوب و شـرر زائـیست از هــرقــدمِ لــرزان

ادامه نوشته…

20 نوامبر
۱۲دیدگاه

شــــور بـخـتــی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲هالند

  ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

شــــور بـخـتــی

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

دل نمـی گـیـرد  طَــرَب  از پــرده ی  جـانســوزِ  مـــا

ره نـیـابــد کـَـوکَــبَـم  بــر  شـمـعِ  شــب  افــروزِ  مـــا 

شـعــر هــا بــزمِ  غــزلـهــا  را بــه رســوا  مـی کـشـد

ظــاهــرِ   فـــردا   بـبـیـنــد  چـهــره ی  امــروزِ  مـــا 

ادامه نوشته…

07 نوامبر
۳دیدگاه

پــای خُــشـــک

تاریخ نشر چهارشنبه هفتم  نوامبر ۲۰۱۲هالند

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

پــای خُــشـــک

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

پـــای خــشـکـــان آتـشــی  زد  خـــــــــانـه را

کـــرد ویـــــران مــنــزل وکــاشــــــانــــــه را 

شــعـلــــه وطــوفـــــان رسـیـــد انـــــدرحـــرم

ســوخــــت بـــال لـشــکــــرپــــــروانـــــــه را 

ادامه نوشته…

26 اکتبر
۴دیدگاه

عـیــــدی

تاریخ نشر جمعه ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

ودود فضلی

هالند

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

عـیــــدی

=======

مـشـوغــافـــل زیــاد مــن درایـــن ایــام مـیـمـونـی

بـیا تـا سـرکـنـم قــربـان بـه پـایـت عـیـدقـربـانـست

 

رُخ زرد مـرا بـنگــرتـمـاشـــای گـلــسـتـان نـیـست

گـلـسـتـانـم تــویی جـانـم فــدایـت عــیـدقـربـانـسـت

ادامه نوشته…

13 اکتبر
۲دیدگاه

عـــروس جــهــان

   تاریخ نشر شنبه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

  ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

 عـــروس جــهــان

****

ایــن پـیــره زن دهــربـــــه ایـــن نــــــاز زر افــشــان

بــا فــتــنــه وآشـــــوب و زنـــیـــــرنــگ فـــــــــروان

بـــاغــمــزه ی ابـــرو و بـــــه جــــادوی نــگــاهــــش

کــرده هـمــــه مـخـلــوق جـهــان بـی ســـــروسـامــان

ادامه نوشته…

24 سپتامبر
بدون دیدگاه

شگــوفــه ی نـــو بـهـــار

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

شگــوفــه ی نـــو بـهـــار

– ۹ – 

*********

بـه استقبال شعر جناب شاعر گرانمایه علی اصغر بشیر هروی

*********

( شگـوفـه آمــد و پـیغـامِ نــو بـهـار رسـیـد )

شـمـیـمِ عـطـرِ دل  آویـــزِ مـشکـبـار رسـیــد

تـرنــمِ طــرب از سـیـنـه ی هـــزار رسـیـــد

صــدای  پــای غــزالانِ  کـوهـســار رسـیــد

  ادامه نوشته…

19 سپتامبر
بدون دیدگاه

بـال شـهـبـاز

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۹سنبله  ۱۳۹۱ – ۱۹سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

 ودود ” فضـلی

ودود ” فضـلی

بـال شـهـبـاز

****

فکــرپــروازی نـمـایـــم کــو پــرِ پـــروازی ام

مـیــل صـیـادی کـنـــم کــوشـهـپـرشـهـبـازی ام

 

عـشق فرهـادی بجـویـم هـمتـم بـرتـیـشه نـیست

قـُـربِ محـمـودی بخـواهــد صـورت ایـازی ام

ادامه نوشته…

03 سپتامبر
بدون دیدگاه

خــود فـــروشــی

تاریخ نشر دوشنبه ۱۳سنبله  ۱۳۹۱  –  سوم سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

خــود فـــروشــی

=======

یــارب هــرلـحـظـه نـگـهــداریـیــم ازبـی بـصـران

مـــده درپـنـجـــه ی کـــور وســتــمِ چــوبِ کـــران

 

انـــدرایــن بــادیـــه افـتـــــــاده ام ازبـی خـبـــــری

مـی نـــدانـسـتــم ازایــن قــافــلــه ی بــی خــبــران

  ادامه نوشته…

23 آگوست
۱ دیدگاه

آیــا در شـهـرِ شـمـا بـاران مـیشـود؟

 تاریخ نشر پنجشنبه  دوم سنبله ۱۳۹۱ –  ۲۳ آگست ۲۰۱۲ هالند

آیــا در شـهـرِ شـمـا بـاران مـیشـود؟

==========

(( حکـایـت یـک تـا جـر و قـاضی ))

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

تــاجــرِ کــــم  مـایــه ی یـک  روزگـار

مـال هــا بــر مـرکـبِ خــود کـرده بــار

تــوشـه ی بهـرِ سـفــر هــم کـرده دوش

تــا رَوَد  مُـلـکِ  دیـگــر بـهــرِ فــروش

ادامه نوشته…

02 آگوست
بدون دیدگاه

فــــــــردا چـــه مـیـشـــود

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

دوستان ارجمند سلام عرض میدارم

این شعر  را که خدمت شما عزیزان  پیشکش نمودم با ۳۰ شعر دیگر از شاعران هالندی در مجموعه شعری تحت عنوان آینده چه میشود چاپ شده  و ترجمه گردیده است.

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

فــــــــردا چـــه مـیـشـــود

تاریخ نشر پنجشنبه دوازدهم اسد ۱۳۹۱ –  دوم آگست ۲۰۱۲

امــروز طـفـلکــانِ عـلـیـل وشکستـه بــال

درکـنجِ آشـیــان

بـا نـیـمـه بـال خـویـش

بـا قـلـبِ ریـش ریـش

ادامه نوشته…

19 جولای
بدون دیدگاه

دربِ سـعـیــــــر

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

دربِ سـعـیــــــر

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹سرطان ۱۳۹۱ – ۱۹ جولای ۲۰۱۲

مُـشــت بـسـتــه آمـــدم مــانـنــد مـهـمــان در جـهـــان

ای دریـغـا مـی نــدانـسـتــم چـــه خــواهـــد مـیـزبــان

 

پـُــر ز دنـیـای گـهــربـــود مـشــت هــای کــوچـکـــم

بــاز شـــد دسـتـان مــن بـرخــاک افـتــاد گــوهـــران

ادامه نوشته…

05 جولای
بدون دیدگاه

دنـیــــای رنـگ

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

دنـیــــای رنـگ

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۵سرطان ۱۳۹۱  – پنجم جولای ۲۰۱۲ 

چـرا بـه عـشـقِ مـن هــردم هــوای بـیـرنگـیست

چـرا بــه سـاز وســرودم نـــــوای دل تـنگـیسـت

چــرا حـضــورِ مـحـبــت  بـــدل  نـیــــامـیــــزد

گـمان مـیـرود هــردو بــه هـمـدیگــرجنگـیـست

ادامه نوشته…

15 ژوئن
بدون دیدگاه

بــروکـه رسـوانشـیـم

ودود " فضـلی"

ودود " فضـلی"

 بــروکـه رسـوانشـیـم

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

  تاریخ نشر جمعه ۲۶ جوزا ۱۳۹۱ – ۱۵ جون ۲۰۱۲ 

او رفـیـق خطـا کــدی، بـروکــه رسـوانشــیــم

هـلهـلـه بـرپـا کــدی، بــروکــه رســوانـشــیــم

 

لـشکـرسـرخ مــلـخ، شــدبــه گــــلـسـتـان مــن

کــاربـی وفــــاکــدی، بـروکــه رســوانــشیـــم

ادامه نوشته…

10 ژوئن
بدون دیدگاه

زنـــده کُـشِ مــرده پـرسـت

ودود " فضـلی"

ودود " فضـلی"

 زنـــده کُـشِ مــرده پـرسـت

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۱ – ۱۰ جون ۲۰۱۲

بـیــادِ عـشــق و مـحـبـت هــوایِ بــاده شـکـسـتـیــم

ز جـلــوه ی نمکـیـنش خـراب و نـشـه و مـسـتــیــم

 

بــه بــد نصیـبیِ مـا یک نگـاه نکــرده و بگــذشـت

بـه خـوش خیـالیِ خـود دل بـه ایـن فسانـه ببسـتـیـم

ادامه نوشته…