۲۴ ساعت

۲۶ میزان
۲دیدگاه

دود و آتش

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۶ میزان ۱۳۹۶ – ۱۸  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

دود و آتش

محترم نورالله وثوق

جنوبن یاکه شرقن یا شمالن

به زور توطیه یازورِ آهن

ادامه نوشته…

۲۴ میزان
۳دیدگاه

اِشغالِ ناز

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۴ میزان ۱۳۹۶ – ۱۶  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

اِشغالِ ناز

محترم نورالله وثوق

به همراه حسودان گِشتنت چیست

بلاوآفتِ جان گشتنت چیست

ادامه نوشته…

۲۱ میزان
۲دیدگاه

شهرِ خربوزه

تاریخ  نشر جمعه  ۲۱ میزان ۱۳۹۶ –  ۱۳  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

شهرِ خربوزه

محترم نورالله وثوق

خانه ها پرزبوی گاز شده

شیر گازِ شکسته باز شده

ادامه نوشته…

۱۲ اسد
۲دیدگاه

آزمونِ معرکه

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۲ اسد  ۱۳۹۶ – سوم  آگست ۲۰۱۷–  هالند  

اهدا به مردم دشمن ستیز زادگاهم هرات نازنین

آزمونِ معرکه

محترم نورالله وثوق
….

سطحِ شعورِ مردم شهرم ستودنی است

قلب صبور مردم شهرم ستودنی است

ادامه نوشته…

۳۱ جوزا
۲دیدگاه

حنای بی رنگ

تاریخ نشرچهار شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۶ –  ۲۱ جون ۲۰۱۷–  هالند

حنای بی رنگ

محترم نورالله وثوق
..

صدای حیله آهنگی نداره

به دلها قدرتِ چنگی نداره

ادامه نوشته…

۱۹ جوزا
۲دیدگاه

مثلث غنی ؛ حکمتیار؛ طالب !!!

تاریخ نشرجمعه  ۱۹ جوزا ۱۳۹۶ – نهم   جون   ۲۰۱۷  –  هالند

هشدارباش به روشن اندیشان سرزمینم

محترم نورالله وثوق
..
صد پیشه
..
میان مردم صد پیشه ماندیم

شود تا خونِ ما؛ در شیشه ماندیم

ادامه نوشته…

۱۲ حمل
۲دیدگاه

جمهوری سخن

تاریخ  نشر شنبه  ۱۲ حمل  ۱۳۹۶ – اول اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

یک روز تاریخی درسرزمین رویاهای مان یعنی جمهوری سخن


جمهوری سخن

محترم نورالله وثوق

درا که محفل ما مست جلوه ى نوراست

ارین جماعتِ فرزانه دردِ وغم دور است

ادامه نوشته…

۲۲ حوت
۲دیدگاه

رود باری

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۲ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۲  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

رود باری

محترم نورالله وثوق
..
صدایت ماندگاری باد شاعر

دل وذهنت بهاری باد شاعر

ادامه نوشته…

۲۰ دلو
۳دیدگاه

یکتای گرانمهر

  تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۰  دلو  ۱۳۹۵ –  هشتم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

یکتای گرانمهر

محترم نورالله وثوق
..
کسی کرده اگر سحرم توبودی

دلاویزِ پریچهرم تو بودی

ادامه نوشته…

۱۰ عقرب
۳دیدگاه

بی پناه

تاریخ  نشر دوشنبه  دهم  عقرب   ۱۳۹۵ –  ۳۱  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

بی پناه

محترم نورالله وثوق
….
چه میشه اهل دیدی بوده باشی

غرببی را نویدی بوده باشی

ادامه نوشته…

۱۵ جوزا
۲دیدگاه

شیطان پرستان

تاریخ نشرشنبه ۱۵ جوزا  ۱۳۹۵ – چهارم  جون  ۲۰۱۶ هالند

شیطان پرستان

نورالله وثوق


نه احساسِ شمارا می شناسد

نه شرم ونه حیارا می شناسد

ادامه نوشته…

۱۳ ثور
۲دیدگاه

محبت های کلیشه ای

تاریخ نشر دوشنبه ۱۳ ثور  ۱۳۹۵ – دوم می  ۲۰۱۶ هالند

محبت های کلیشه ای

نورالله وثوق

..
محبتها شده عینِ کلیشه

ندارد دردلِ اندیشه ریشه

ادامه نوشته…

۱۴ جوزا
۲دیدگاه

د ل تکانی

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۴جوزا  ۱۳۹۴ –  چهارم  جون  ۲۰۱۵ هالند

دل تکانیپنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
علیهِ هرروانی کرده باشیم

عروجِ آسمانی کرده باشیم

ادامه نوشته…

۰۳ جوزا
۳دیدگاه

بی اختیار

تاریخ نشر یکشنبه  سوم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۴  می ۲۰۱۵ هالند

داغِ داغ: همین اکنون

بی اختیار

نورالله وثوق

محترمنورالله وثوق

محترم نورالله وثوق

من ویاران سوارِ یک قطاریم

گهی طالب گهی داعش مداریم

ادامه نوشته…