۲۴ ساعت

28 مارس
۱ دیدگاه

( مکتبم جان من است )

تاریخ نشر دوشنبه هشتم  حمل ۱۴۰۱ –  ۲۸ مارچ  ۲۰۲۲ هالند

گر تو میبندی، به رویم مکتبم
لطمه میزنی، به دین و مذهبم
30 آگوست
۲دیدگاه

ای جان من

تاریخ نشر  یکشنبه  نهم  سنبله  ۱۳۹۹ –  ۳۰  آگست  ۲۰۲۰ هالند

ای جان من

ز تبار من مپرس من کی استم ،ای جان من

نه پشتون نه تاجیک نه ازبیک ،نه هزار

ادامه نوشته…