۲۴ ساعت

۲۰ قوس
۲دیدگاه

ویروس

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۰  قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۱ دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

ویروس

محترم نورالله وثوق

مگرهموندِ اختاپوس گشته

که این سان زشت ونامأنوس گشته

ادامه نوشته…

۱۷ قوس
۲دیدگاه

اشعه ی عشق

تاریخ  نشر جمعه ۱۷  قوس  ۱۳۹۶ –  هشتم   دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

اشعه ی عشق

محترم نورالله وثوق
..
دلِ آزاده سرگردانِ بندت

روان دررگ رگِ هوشم روندت

ادامه نوشته…

۱۳ قوس
۲دیدگاه

قهر و ناز

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۱۳  قوس  ۱۳۹۶ –  چهارم   دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

قهر و ناز

محترم نورالله وثوق
..
به عاشق دیدنِ مهرت روایه

به هردردی حضورِ تو شفایه

ادامه نوشته…

۱۲ قوس
۲دیدگاه

زن این جامعه

تاریخ  نشر یکشنبه   ۱۲  قوس  ۱۳۹۶ – سوم   دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

زن این جامعه

محترمه نورالله وثوق
..

زبانِ سخت او نرمش ندارد

به جزدرهرکجا ریزش ندارد

ادامه نوشته…

۱۱ قوس
۲دیدگاه

خون درشیشه

تاریخ  نشر شنبه  ۱۱ قوس  ۱۳۹۶ –  دوم  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

خون درشیشه

محترم نورالله وثوق

وطن هررووز دریک جا ملیشه

اسیرطرحِ بیگانه همیشه

ادامه نوشته…

۰۹ قوس
۳دیدگاه

شام هرات

تاریخ  نشر پنجشنبه نهم  قوس  ۱۳۹۶ – ۳۰  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

شام هرات

محترم نورالله وثوق
..
نه تنها واژه ی نامت قشنگه

دل انگیزی اندامت قشنگه

ادامه نوشته…

۰۳ قوس
۳دیدگاه

پای مردم

تاریخ  نشر جمعه سوم  قوس  ۱۳۹۶ –  ۲۴  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

پای مردم

محترم نورالله وثوق
..
مشو کابوس وحشت زاى مردم

مزن آتش به رویاهاى مردم

ادامه نوشته…

۰۲ قوس
۲دیدگاه

دعوتگرانه

تاریخ  نشر پنجشنبه دوم قوس  ۱۳۹۶ –  ۲۳  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

دعوتگرانه

محترم نورالله وثوق
..

کشیده آتش الفت زبانه

زده درخاطرِ او گل جوانه

ادامه نوشته…

۲۸ عقرب
۲دیدگاه

لباس رهبری

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۸ عقرب  ۱۳۹۶ –  ۱۹  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

لباس رهبری

محترم نورالله وثوق
…….
در شهرمن از دیو پری می سازند

وز زاغ و زغن کبک دری می سازند

ادامه نوشته…

۲۶ عقرب
۲دیدگاه

خانه ای دریا

تاریخ  نشر جمعه ۲۶ عقرب  ۱۳۹۶ –  ۱۷  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

زبان من پارسى است واین زبان هویت ملى سنایى ومولانا وناصر خسروِ و…است

زبان حکمتیار ویون پشتواست وماهرگز به خوداجازه نمى دهیم که درمورد زبان آنها تصمیم بگیریم وبه آنها نیز اجازه نخواهیم دادکه به زبان مان تعیین تکلیف کنند.

متأسفانه درین زادگاه زبان پارسى ؛کار به جایى رسیده که اختیار زبان خودرا نداریم

نورالله وثوق

خانه ای دریا

محترم نورالله وثوق

برجِ بلندِ معرفتِ ماست پارسی

بابِ هزار گونه تماشاست پارسی

ادامه نوشته…

۲۳ عقرب
۲دیدگاه

قالی احساس

تاریخ  نشرسه شنبه ۲۳ عقرب  ۱۳۹۶ –  ۱۴  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

اهدابه زلزله زادگان ایران وعراق


قالی احساس

..
امشب دلم گرفته بیاد نگاه تان

وان لحظه ها ی آخر فصل تباه تان

ادامه نوشته…

۱۹ عقرب
۲دیدگاه

مرده تاران

تاریخ  نشر جمعه  ۱۹ عقرب  ۱۳۹۶ –  دهم  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

مرده تاران

محترم نورالله وثوق
..
بلاى جان گلگشت وهزاران

علیه بوى ناز نوبهاران

ادامه نوشته…

۱۷ عقرب
۲دیدگاه

زبانِ مادری

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۱۷ عقرب  ۱۳۹۶ –  هشتم  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

زبان مادری

محترم نورالله. وثوق

آنقدر مستم که صهبا می رود ازیاد من

ساقی ومیخانه درجا می رود ازیادِ من

ادامه نوشته…

۱۵ عقرب
۲دیدگاه

ازحد گذشته

تاریخ  نشر دوشنبه  ۱۵ عقرب  ۱۳۹۶ –  ششم  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

ازحد گذشته

محترم نورالله وثوق
..
چه خوش بهر حریفان بد گذشته

چه درکابل چه درمشهد گذشته

ادامه نوشته…

۱۲ عقرب
۲دیدگاه

جاده های خامه

تاریخ  نشر جمعه ۱۲ عقرب  ۱۳۹۶ –  سوم  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

جاده های خامه

محترم نورالله وثوق
..
روانِ جاده های خامه تاکی

به جانت از جهالت جامه تاکی

ادامه نوشته…

۰۹ عقرب
۲دیدگاه

تنش آلوده

تاریخ  نشر سه شنبه نهم  عقرب  ۱۳۹۶ –  ۳۱  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

تنش آلوده

محترم نورالله وثوق

برزخم دلم رفته نمک سوده برایم

آرام وپراز خنده وآسوده برایم

ادامه نوشته…

۰۷ عقرب
۳دیدگاه

رهبر انتحاری

تاریخ  نشر یکشنبه هفتم عقرب  ۱۳۹۶ –  ۲۹  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

رهبر انتحاری

محترم نورالله وثوق
..
صدای صاحبِ سر انتحاری ایست

مسیرِ سَیرِ رهبر انتحاری است

ادامه نوشته…

۰۴ عقرب
۲دیدگاه

بانوى باسلیقه

تاریخ  نشر پنجشنبه چهارم عقرب  ۱۳۹۶ –  ۲۶  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

بانوى باسلیقه

محترم نورالله وثوق

تورا ازبستِ دل منفک ندیدم

به احساست اصولن شک ندیدم

ادامه نوشته…

۰۳ عقرب
۳دیدگاه

سخن پرداز

تاریخ  نشر چهار شنبه سوم عقرب  ۱۳۹۶ –  ۲۵  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

سخن پرداز

محترم نورالله وثوق
..

میان هرچه بانو ناز گشته

دلِ آیینه را همراز گشته

ادامه نوشته…

۰۲ عقرب
۲دیدگاه

فتوای دل

تاریخ  نشر سه شنبه دوم عقرب  ۱۳۹۶ –  ۲۴  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

فتوای دل

محترم نورالله وثوق
..
به نامِ دین فضاسازى نکردیم

به هر سویى هوستازى نکردیم

ادامه نوشته…

۲۹ میزان
۲دیدگاه

وحشت ملی

تاریخ  نشر شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۱  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

وحشت ملی

محترم نورالله وثوق
..

بگو ازمن جناب جان کرى را

بکن والحظه ى گوش کرى را

ادامه نوشته…

۲۸ میزان
۲دیدگاه

لاشخواران

تاریخ  نشر جمعه  ۲۸ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۰  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

دوستان عزیز !

بازهم برادران وحشی ارگنشینان متعصب و تفرقه انداز کابل در یک حمله انتحاری در دشت برچی کابل ۳۹ تن از هموطنان مظلوم مارا امروز به شهادت رساندند. روحشان شاد و خلد برین جایشان. به خانواده های عزا دار صبر جمیل آرزو میکنم. و ۴۵ تن هم زخمی شدند . زنان و کودکان در میان کشته شدگان هستند.

همچنان در یک حمله انتحاری دیگر  در مسجدی در شهراستان دولینه ولایت غور در غرب افغانستان۲۰تن شهید  و ۱۰تن  زخمی شده اند، روح ایشان هم شاد و جنتها نصیب شان وبه زخمی های هر دو حادثه المناک شفای عاجل آرزو میکنم . لعنت ونفرین به این جانی ها و حامیان آنها و دولت وحشت ملی بی کفایت و و طنفروش .

تشکر از جناب محترم آقای نورالله وثوق وسروده مملو از احساس شان .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

***************************

اهدا به شهدای مسجد دشت برچی وهمه ی لاله های پرپر

محترم نورالله وثوق

لاشخواران
..
به زیرِ دودِ آه واشکِ باران

شکسته پشتِ هوشِ نوبهاران

ادامه نوشته…

۲۷ میزان
۲دیدگاه

ارگ فتنه

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۷ میزان ۱۳۹۶ – ۱۹  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

ارگ فتنه

محترم نورالله وثوق

پیاپی لحظه لحظه باز؛ کشته

وطن را یار وهم آواز؛ کشته

ادامه نوشته…

۱۸ میزان
۲دیدگاه

فضای وسوسه

تاریخ  نشر سه شنبه  ۱۸ میزان ۱۳۹۶ –  دهم اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

فضای وسوسه

محترم نورالله وثوق
….
گرفته راه دلم را شگَرد این بن بست

به چشم آیینه ها رفته گرد این بن بست

ادامه نوشته…

۱۶ میزان
۲دیدگاه

سران غافل

تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۶ میزان ۱۳۹۶ –  هشتم  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

سران غافل

محترم نورالله وثوق

مجو جز در کنار دود وآتش منزلِ مارا

بپرس از مرد راهی ؛ راهِ حلِ مشکل مارا

ادامه نوشته…