۲۴ ساعت

۲۸ دلو
۲دیدگاه

ورطه ای بحران

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

ورطه ای بحران

محترم نورالله وثوق

چه سختی های بی درمان کشیده

دلم از طرف تاوان کشیده

ادامه نوشته…

۲۷ دلو
۲دیدگاه

آنسوی بالا

تاریخ  نشر جمعه ۲۷  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۶  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

آنسوی بالا

محترم نورالله وثوق

نه جایم آسمان ونه زمینه

ندارد زندگانیم زمینه

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۲دیدگاه

طرب فزا

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۴  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۳  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

طرب فزا

محترم نورالله وثوق
..

باید بنای عاطفه ها را ستون شویم

آیینه دارمحفلِ عشق و جنون شویم

ادامه نوشته…

۲۰ دلو
۲دیدگاه

فروغِ دیده

تاریخ  نشر جمعه ۲۰  دلو  ۱۳۹۶ –  نهم   فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

فروغِ دیده

محترم نورالله وثوق
..
به موجِ بحردل آکنده باشیم

فروغِ دیده ی آینده باشیم

ادامه نوشته…

۱۷ دلو
۲دیدگاه

روى دیده

تاریخ  نشرسه شنبه ۱۷ دلو  ۱۳۹۶ –  ششم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

روى دیده

محترم نورالله وثوق

تویى الگوى عزم وپایدارى

نشاط وشور وهوى وهاى دارى

ادامه نوشته…

۰۳ دلو
۲دیدگاه

داغ ودرد بی امان کابلستان دیدنی است

تاریخ  نشر سه شنبه سوم  دلو  ۱۳۹۶ – ۲۳ جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

همراه با مصیبت دیدگان فاجعه ی هوتل اتترکانتیننتال کابل
..

داغ ودردِ بی امانِ کابلستان دیدنی است

محترم نورالله وثوق
..
اشک وماتم درمیانِ دود وطوفان دیدنی است

ناله های سختِ پی درپی چه آسان دیدنی است

ادامه نوشته…

۳۰ جدی
۲دیدگاه

کجمداران

تاریخ  نشر شنبه  ۳۰ جدی  ۱۳۹۶ – ۲۰ جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

کجمداران

محترم نورالله وثوق
….
مدارِ دارِ دامِ کج مدارند

سرِ همراهی گلشن ندارند

ادامه نوشته…

۲۸ جدی
۲دیدگاه

پاکوبان

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۸ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۸جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

پاکوبان

محترم نورالله وثوق
..
به سرلوحِ دلِ خود وا بکوبند

سرِ هرجاده نامت را بکوبند

ادامه نوشته…

۲۵ جدی
۲دیدگاه

مشکل اندیشه

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۵ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۵جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

مشکل اندیشه

محترم نورالله وثوق
..

نه تنها نرمه ریگ وشیشه دارند

به دستِ دیده هاشان تیشه دارند

ادامه نوشته…

۲۴ جدی
۲دیدگاه

پشت پرده

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۴ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۴جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

پشت  پرده

محترم نورالله وثوق
….
شناسایی باد آوَردَه سخت است

غلامی زیرِ امرِ بَردَه سخت است

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۲دیدگاه

آتشخوار

تاریخ  نشر جمعه ۲۲ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۲جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

آتشخوار

محترم نورالله وثوق

مبادا همسفر بیخار باشیم

به پیش چشمِ دشمن خار باشیم

ادامه نوشته…

۱۸ جدی
۲دیدگاه

غصه های به قاف

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۶ –  هشتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

غصه های به قاف

محترم نورالله وثوق
..
بعد ازین بی گزاف بنویسید

قصه را پاک وصاف بنویسید

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۲دیدگاه

زیر چشم

تاریخ  نشر شنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۶ –  ششم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

زیر چشم

محترم نورالله وثوق
..
قشونِ فتنه خفته زیرِ چشمت

دلم می لرزد ازتدبیرِ چشمت

ادامه نوشته…

۱۴ جدی
۲دیدگاه

اسیر

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۴ جدی  ۱۳۹۶ –  چهارم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

اسیر

محترم نورالله وثوق


اسیرِ صیحه ى ارعاب گشتیم

به بحرِ العطش پرتاب گشتیم

ادامه نوشته…

۰۶ جدی
۲دیدگاه

گروه خونی

تاریخ  نشر چهار شنبه ششم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۷  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

گروه خونی

محترم نورالله وثوق
..
رقیبم بی حیا وبد سرشته

خرابی های او از حد گذشته

ادامه نوشته…

۰۴ جدی
۳دیدگاه

بوى زلزله

تاریخ  نشر دوشنبه چهارم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۵  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

بوى زلزله

محترم نورالله وثوق

ناجوان درخانه ى دل خوانده ى ؛اغیاررا

برده اى بازورِ غیر ازیادِ غیرت ؛یاررا

ادامه نوشته…

۰۱ جدی
۲دیدگاه

بود و نبود

تاریخ  نشر  جمعه اول جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۲  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

بود و نبود

محترم نورالله وثوق

قیامِ من قعودم گشته نازش

همه بود ونبودم گشته نازش

ادامه نوشته…

۳۰ قوس
۲دیدگاه

دیدار یلدا

تاریخ  نشر پنجشنبه ۳۰ قوس  ۱۳۹۶ –  ۲۱  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

بمناسبت شب چله و یا یلدا دراز ترین شب سال

اهدا به یلدانشینان عزیز
….
دیدار یلدا

محترم نورالله وثوق

سرودِ بزم گرمِ همصدایی است

نپرسیدی که این بانو کجایی است

ادامه نوشته…

۲۸ قوس
۲دیدگاه

جوانه ی عشق

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۸ قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۹  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

جوانه ی عشق

محترم نورالله وثوق
..
سخن بینِ من وچشمت بمانه

گرفتی دیده ی دل رانشانه

ادامه نوشته…

۲۵ قوس
۲دیدگاه

دل بی صاحب من تنگه تنگه

تاریخ  نشر شنبه ۲۵  قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۶  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

دلِ بی صاحب من تنگهِ تنگه

محترم نورالله وثوق
..
درودیوار همراهم به جنگه

به دستِ هرکه بینی پاره سنگه

ادامه نوشته…

۲۲ قوس
۳دیدگاه

سربازِ سخن

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۲  قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۳  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

سربازِ سخن

محترم نورالله وثوق

به بندوبستِ دل پابست هستم

به سربازِ سخن همدست هستم

ادامه نوشته…

۲۰ قوس
۲دیدگاه

ویروس

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۰  قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۱ دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

ویروس

محترم نورالله وثوق

مگرهموندِ اختاپوس گشته

که این سان زشت ونامأنوس گشته

ادامه نوشته…

۱۷ قوس
۲دیدگاه

اشعه ی عشق

تاریخ  نشر جمعه ۱۷  قوس  ۱۳۹۶ –  هشتم   دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

اشعه ی عشق

محترم نورالله وثوق
..
دلِ آزاده سرگردانِ بندت

روان دررگ رگِ هوشم روندت

ادامه نوشته…

۱۳ قوس
۲دیدگاه

قهر و ناز

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۱۳  قوس  ۱۳۹۶ –  چهارم   دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

قهر و ناز

محترم نورالله وثوق
..
به عاشق دیدنِ مهرت روایه

به هردردی حضورِ تو شفایه

ادامه نوشته…

۱۲ قوس
۲دیدگاه

زن این جامعه

تاریخ  نشر یکشنبه   ۱۲  قوس  ۱۳۹۶ – سوم   دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

زن این جامعه

محترمه نورالله وثوق
..

زبانِ سخت او نرمش ندارد

به جزدرهرکجا ریزش ندارد

ادامه نوشته…