۲۴ ساعت

۰۴ ثور
۲دیدگاه

نه بابا و نه بى بى و نه خاله

تاریخ  نشر سه شنبه چهارم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۴ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

نه بابا و نه بى بى و نه خاله

محترم نورالله وثوق

نه بابا و نه بى بى و نه خاله

خدا دونه که روحم درچه حاله

ادامه نوشته…

۰۱ ثور
۲دیدگاه

کینِ اهرمن

تاریخ  نشر  شنبه اول ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۱ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

کینِ اهرمن

محترم نورالله وثوق

جایى نمانده ازبرِ شادى درین وطن

باید به دورِ خود بزنم بعد ازین اتن

ادامه نوشته…

۲۸ حمل
۲دیدگاه

تیره اى شب

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۸ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۷ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

تیره اى شب

محترم نورالله وثوق
….

هجومِ تیره اى شب کشته ما را

به هرسویى مرتب کشته ما را

ادامه نوشته…

۲۴ حمل
۲دیدگاه

اوج پیام

تاریخ  نشر جمعه  ۲۴ حمل   ۱۳۹۷ – ۱۳  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

اوج پیام

محترم نورالله وثوق

قصدم صدای عاطفه هارا شنودن است

دروازه ی به روی امیدی گشودن است

ادامه نوشته…

۱۷ حمل
۲دیدگاه

باور پویا

تاریخ  نشر جمعه  ۱۷ حمل   ۱۳۹۷ –  ششم  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

باور پویا

محترم نورالله وثوق
….

خشکیده بحرِ دیده ودریا نمانده است

چشمى براى دیدن  دل وا نمانده است

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۲دیدگاه

وجدان پوسیده

تاریخ  نشر شنبه ۱۱ حمل   ۱۳۹۷ –  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

اهدا به شهداى به خون خفته اى. فلسطین اشغالى
…..

وجدان پوسیده

محترم نورالله وثوق

کسى أیا به جایى دیده باشد

که وجدان این چنین پوسیده باشد

ادامه نوشته…

۰۹ حمل
۱ دیدگاه

نان بیاور

تاریخ  نشر پنجشنبه نهم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۹ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

نان بیاور

محترم نورالله وثوق

کمی دارو کمی درمان بیاور

تنِ افسردگان را جان بیاور

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۳دیدگاه

جنگى که هرگز درهرات امکان پذیر نیست

تاریخ  نشر چهار شنبه هشتم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

جنگى که هرگز درهرات باستان امکان پذیر نیست

محترم نورالله وثوق

مطلب کوتاه زیررا به پاسخ یکى ازدوستان که دغدغه جنگ شیعه وسنى ؛در حوزه جنوب غرب افغانستان به ویژه هرات را داشت نوشتم؛ گمانم مطالعه اى آن خالى از لطف نخواهد بود.

ادامه نوشته…

۰۳ حمل
۲دیدگاه

خطِّ قرمز

تاریخ  نشر جمعه سوم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۳ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

خطِّ قرمز

محترم نورالله وثوق
..
گفته بودی می کشی دستِ ترحم برسرم

می شوی روزِ نبرد مهروکین همسنگرم

ادامه نوشته…

۲۸ حوت
۲دیدگاه

نماد جوانه

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۸ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۹ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

نماد جوانه

محترم نورالله وثوق
..
اگرداری نگاهِ عاشقانه

لبت راپرکن از شوروترانه

ادامه نوشته…

۲۴ حوت
۲دیدگاه

زنده درگور

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۴ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۵ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

به یاد شهیدان شهرم وعزیزانِ باجان برابرم که دربیست وچهارم حوت سال هزار وسه صد وپنجاه وهفت به دست ناجوانمردان تاریخ ؛ دسته دسته زنده زنده درگورشدند .
یادشان جاودان
..
زنده درگور

محترم نورالله وثوق

مراسنى نهادى نام واورا

به نام شیعه ازمن دور کردى

ادامه نوشته…

۲۰ حوت
۲دیدگاه

مسجهاى مست

 تاریخ  نشر یکشنبه ۲۰ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

مسجهاى مست

محترم نورالله وثوق

***
مسجهاى تومستِ. مهربانى

روان درجویبارِ زندگانى

ادامه نوشته…

۱۳ حوت
۲دیدگاه

پشتِ سرنوشت

 تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۳ حوت  ۱۳۹۶ –  چهارم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

پشتِ سرنوشت

محترم نورالله وثوق
..

اگراز دیر واز مسجد گذشتم

به غیرِ تخمِِ همیارى نکشتم

ادامه نوشته…

۱۱ حوت
۲دیدگاه

کوچک نگاهی

تاریخ  نشر جمعه ۱۱ حوت  ۱۳۹۶ –  دوم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

کوچک نگاهی

محترم نورالله وثوق
..
شود آیا برایم چت ببخشی

براین محتاجِ بی طاقت ببخشی

ادامه نوشته…

۰۹ حوت
۲دیدگاه

اسیر فتنه

تاریخ  نشر چهار شنبه  نهم  حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۸  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

رئیس جمهور غنى : حکومت وحدت ملی با باز شدن دفتر طالبان، صادر شدن پاسپورت برای آنها برای سفر آزادانه، همکاری برای آزادی زندانیان آنها، ترتیبات برای دسترسی به رسانه‌ها و اسکان مجدد خانواده‌های طالبان موافق است.

اسیرِ فتنه

محترم نورالله وثوق
..

نصیبِ سرزمینم بدبیارى

اسیرِ فتنه هاى ماندگارى

ادامه نوشته…

۰۶ حوت
۲دیدگاه

عاشقم عاشق خراسانم

تاریخ  نشر یکشنبه ششم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۵  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

عاشقم عاشق خراسانم

محترم نورالله وثوق

رهروِ جاده های حیرانم

هرطرف می روم هراسانم

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۲دیدگاه

وحشیهای ولگرد

تاریخ  نشر شنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

وحشیهای ولگرد

محترم نورالله وثوق
..
به غیر ازغم چه ره آورد دارد ؟؟

هوای ناجوان وسرد دارد

ادامه نوشته…

۰۴ حوت
۲دیدگاه

نگین خراسان

تاریخ  نشر جمعه چهارم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۳  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

قصیده ای برای زادگاهم هرات نازنین
..
نگین خراسان

محترم نورالله وثوق
…..
صدای سرفراز آسیایم

کشیده سرزبامِ دل صدایم

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۲دیدگاه

انگشت تعجب

تاریخ  نشر پنجشنبه سوم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۲  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

انگشت تعجب

محترم نورالله و ثوق
…..
حالِ من وانجمن گرفته

هم واژه وهم سخن گرفته

ادامه نوشته…

۰۱ حوت
۲دیدگاه

میلِ چپاول

تاریخ  نشر سه شنبه  اول حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۰  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

میلِ چپاول

محترم نورالله وثوق.

هوس میلِ چپاول کرده امشب

هواى بوسه درکُل کرده امشب

ادامه نوشته…

۳۰ دلو
۲دیدگاه

فشارخون

تاریخ  نشر دوشنبه  ۳۰  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۹  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

فشارخون

محترم نورالله وثوق
..

زدى آتش دل وجانِ وطن را

در ودشتِ هراسانِ وطن را

ادامه نوشته…

۲۸ دلو
۲دیدگاه

ورطه ای بحران

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

ورطه ای بحران

محترم نورالله وثوق

چه سختی های بی درمان کشیده

دلم از هرطرف تاوان کشیده.

ادامه نوشته…

۲۷ دلو
۲دیدگاه

آنسوی بالا

تاریخ  نشر جمعه ۲۷  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۶  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

آنسوی بالا

محترم نورالله وثوق

نه جایم آسمان ونه زمینه

ندارد زندگانیم زمینه

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۲دیدگاه

طرب فزا

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۴  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۳  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

طرب فزا

محترم نورالله وثوق
..

باید بنای عاطفه ها را ستون شویم

آیینه دارمحفلِ عشق و جنون شویم

ادامه نوشته…

۲۰ دلو
۲دیدگاه

فروغِ دیده

تاریخ  نشر جمعه ۲۰  دلو  ۱۳۹۶ –  نهم   فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

فروغِ دیده

محترم نورالله وثوق
..
به موجِ بحردل آکنده باشیم

فروغِ دیده ی آینده باشیم

ادامه نوشته…