۲۴ ساعت

۲۴ جوزا
۳دیدگاه

خداحافظی با ماه برکت:

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۴ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۴ جون  ۲۰۱۸–  هالند

خداحافظی با ماه برکت:

محترم نورالله وثوق
..
خدایا !!!
..

من وموجِ دعا وسیلِ زاری

غریقِ بحردرد ورنج وخواری

ادامه نوشته…

۲۲ جوزا
۲دیدگاه

مناجات افطاری امشب

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۲ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۲ جون  ۲۰۱۸–  هالند

مناجات افطاری امشب

محترم نورالله وثوق
..
خداوندا !!!
..

نه تنها روحِ من بردرگه تو

فروتن هرچه تن بردرگهِ تو

ادامه نوشته…

۱۸ جوزا
۲دیدگاه

خداوندا!!!

تاریخ  نشر جمعه  ۱۸ جوزا  ۱۳۹۷ –  هشتم   جون  ۲۰۱۸–  هالند

مناجات افطاریه

خداوندا!!!

محترم نورالله وثوق

….
اسیرانِ بلای جا نگدازیم

به درگاهت دودست ازپا درازیم

ادامه نوشته…

۱۱ جوزا
۲دیدگاه

مناجات هنگام افطار

تاریخ  نشر جمعه  ۱۱ جوزا  ۱۳۹۷ –  اول جون  ۲۰۱۸–  هالند

مناجات هنگام افطار

محترم نورالله وثوق

خداوند!!!
..
خداوندا تورا خواهم به یاری

کجا ما وکجا پرهیزکاری

ادامه نوشته…

۱۰ جوزا
۲دیدگاه

مست غارت

تاریخ  نشر پنجشنبه دهم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۳۱ می  ۲۰۱۸–  هالند

مست غارت

محترم نورالله وثوق
..

هزاره ؛ ازبک وپشتون وتاجیک

شده باند یکایک جابجا لیک

ادامه نوشته…

۰۵ جوزا
۲دیدگاه

خداوندا !!!!

تاریخ  نشر شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۶ می  ۲۰۱۸–  هالند

خداوندا !!!!

محترم نورالله وثوق
..
به من درسِ توکل را بیاموز

تقابل با تجاهل را بیاموز

ادامه نوشته…

۰۳ جوزا
۲دیدگاه

باهم

تاریخ  نشر پنجشنبه  سوم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۴ می  ۲۰۱۸–  هالند

باهم

محترم نورالله وثوق
..
خوشا پشتون خوشا تاجیک باهم

چه درکابل چه در بلژیک باهم

ادامه نوشته…

۳۱ ثور
۲دیدگاه

اگر مردانه باهم می نشستیم

تاریخ  نشر دوشنبه  ۳۱ ثور  ۱۳۹۷ – ۲۱ می  ۲۰۱۸–  هالند

اگر مردانه باهم می نشستیم

محترم نورالله وثوق
….

دلم می خواست باهم می نشستیم

به دور از غصه وغم می نشستیم

ادامه نوشته…

۲۹ ثور
۲دیدگاه

صف دیوانه ها

تاریخ  نشر شنبه  ۲۹ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۹ می  ۲۰۱۸–  هالند

صف دیوانه ها

محترم نورالله وثوق

دریغ ازدردِ ورنج وسوزِ اینجا.

سیه گشته فضاى روزِ اینجا

ادامه نوشته…

۲۱ ثور
۲دیدگاه

راجستر عشق

تاریخ  نشر  جمعه  ۲۱ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۱ می  ۲۰۱۸–  هالند

راجسترعشق

محترم نورالله وثوق

وسلامم به تو ای مژده دهِ منظرعشق

بازکردی به رخِ دیده ی من تا دِ رِعشق

ادامه نوشته…

۱۸ ثور
۲دیدگاه

سرگشته

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۱۸ ثور  ۱۳۹۷ –  هشتم  می  ۲۰۱۸–  هالند

سرگشته

محترم نورالله وثوق

تا کجا این همه سرگشته به هرکوى ودرى

خاک غفلت به سرت بیخته ودربدرى

ادامه نوشته…

۱۲ ثور
۲دیدگاه

لنگ و لواش

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۲ ثور  ۱۳۹۷ –  دوم  می  ۲۰۱۸–  هالند

لنگ و لواش

محترم نورالله وثوق
..
سه تا بی عُرضه ی لنگ ولواشیم

دلِ آیینه هارا می خراشیم

ادامه نوشته…

۰۹ ثور
۲دیدگاه

هفت و هشت

تاریخ  نشر یکشنبه  نهم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۹ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

هفت وهشت

محترم نورالله وثوق
..
شده عمری که درهرسو بَگَشتیم

فرارِ هرچه کوه وهرچه دشتیم

ادامه نوشته…

۰۸ ثور
۲دیدگاه

بوی تباهی

تاریخ  نشر شنبه هشتم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۸ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

بوی تباهی

محترم نورالله وثوق
….
وننگ هرچه درین آستان ازان شما

بریده بادسیه کاری زبان شما

ادامه نوشته…

۰۴ ثور
۲دیدگاه

نه بابا و نه بى بى و نه خاله

تاریخ  نشر سه شنبه چهارم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۴ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

نه بابا و نه بى بى و نه خاله

محترم نورالله وثوق

نه بابا و نه بى بى و نه خاله

خدا دونه که روحم درچه حاله

ادامه نوشته…

۰۱ ثور
۲دیدگاه

کینِ اهرمن

تاریخ  نشر  شنبه اول ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۱ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

کینِ اهرمن

محترم نورالله وثوق

جایى نمانده ازبرِ شادى درین وطن

باید به دورِ خود بزنم بعد ازین اتن

ادامه نوشته…

۲۸ حمل
۲دیدگاه

تیره اى شب

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۸ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۷ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

تیره اى شب

محترم نورالله وثوق
….

هجومِ تیره اى شب کشته ما را

به هرسویى مرتب کشته ما را

ادامه نوشته…

۲۴ حمل
۲دیدگاه

اوج پیام

تاریخ  نشر جمعه  ۲۴ حمل   ۱۳۹۷ – ۱۳  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

اوج پیام

محترم نورالله وثوق

قصدم صدای عاطفه هارا شنودن است

دروازه ی به روی امیدی گشودن است

ادامه نوشته…

۱۷ حمل
۲دیدگاه

باور پویا

تاریخ  نشر جمعه  ۱۷ حمل   ۱۳۹۷ –  ششم  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

باور پویا

محترم نورالله وثوق
….

خشکیده بحرِ دیده ودریا نمانده است

چشمى براى دیدن  دل وا نمانده است

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۲دیدگاه

وجدان پوسیده

تاریخ  نشر شنبه ۱۱ حمل   ۱۳۹۷ –  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

اهدا به شهداى به خون خفته اى. فلسطین اشغالى
…..

وجدان پوسیده

محترم نورالله وثوق

کسى أیا به جایى دیده باشد

که وجدان این چنین پوسیده باشد

ادامه نوشته…

۰۹ حمل
۱ دیدگاه

نان بیاور

تاریخ  نشر پنجشنبه نهم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۹ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

نان بیاور

محترم نورالله وثوق

کمی دارو کمی درمان بیاور

تنِ افسردگان را جان بیاور

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۳دیدگاه

جنگى که هرگز درهرات امکان پذیر نیست

تاریخ  نشر چهار شنبه هشتم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

جنگى که هرگز درهرات باستان امکان پذیر نیست

محترم نورالله وثوق

مطلب کوتاه زیررا به پاسخ یکى ازدوستان که دغدغه جنگ شیعه وسنى ؛در حوزه جنوب غرب افغانستان به ویژه هرات را داشت نوشتم؛ گمانم مطالعه اى آن خالى از لطف نخواهد بود.

ادامه نوشته…

۰۳ حمل
۲دیدگاه

خطِّ قرمز

تاریخ  نشر جمعه سوم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۳ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

خطِّ قرمز

محترم نورالله وثوق
..
گفته بودی می کشی دستِ ترحم برسرم

می شوی روزِ نبرد مهروکین همسنگرم

ادامه نوشته…

۲۸ حوت
۲دیدگاه

نماد جوانه

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۸ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۹ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

نماد جوانه

محترم نورالله وثوق
..
اگرداری نگاهِ عاشقانه

لبت راپرکن از شوروترانه

ادامه نوشته…

۲۴ حوت
۲دیدگاه

زنده درگور

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۴ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۵ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

به یاد شهیدان شهرم وعزیزانِ باجان برابرم که دربیست وچهارم حوت سال هزار وسه صد وپنجاه وهفت به دست ناجوانمردان تاریخ ؛ دسته دسته زنده زنده درگورشدند .
یادشان جاودان
..
زنده درگور

محترم نورالله وثوق

مراسنى نهادى نام واورا

به نام شیعه ازمن دور کردى

ادامه نوشته…