۲۴ ساعت

۰۴ ثور
۲دیدگاه

گرگ ومیش

تاریخ دوشنبه چهارم  ثور ۱۳۹۶ –  ۲۴  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

گرگ ومیش

محترم نورالله وثوق
به دَورم خوی گرگ از میش دیدم

به جای نوشدارو نیش دیدم

ادامه نوشته…

۰۲ ثور
۲دیدگاه

آهن تبارگان

تاریخ  شنبه دوم ثور  ۱۳۹۶ –  ۲۲  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

اهدا به خانواده های در عزا نشسته ای سربازان شهید درآستان بلخ

محترم نورالله وثوق
آهن تبارگان
هرلحظه خون عاطفه ای نوش می شود

قلب هزار خاطره مخدوش می شود

ادامه نوشته…

۳۱ حمل
۲دیدگاه

شکوفه ریز

تاریخ پنجشنبه  ۳۱ حمل  ۱۳۹۶ –  ۲۰  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

شکوفه ریز

محترم نورالله وثوق

سَبَد سَبَد زر ونقره به زیر می ریزند

شکوفه ها چه قَدَر دلپذیر می ریزند

ادامه نوشته…

۲۷ حمل
۲دیدگاه

عصر هیولا

 تاریخ یکشنبه ۲۷ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۶  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

عصر هیولا

محترم نورالله وثوق

نه تنها حاتم طی می توان شد

قباد وخسرو و کَی می توان شد

ادامه نوشته…

۲۵ حمل
۲دیدگاه

بمب مادر

 تاریخ جمعه ۲۵ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۴  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

بمب مادر

محترم نورالله وثوق
..
درین گلشن مکرر می فرستند

نویدِ تازه وتر می فرستند

ادامه نوشته…

۱۹ حمل
۲دیدگاه

زبا نبازی

تاریخ شنبه  ۱۹ حمل  ۱۳۹۶ –  هشتم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

زبا نبازی

محترم نورالله وثوق
..
تا به اوجِ ناکجا تاعمق باور رفته یی

مثل شعری از زبانِ شاعری دررفته یی

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۱ دیدگاه

بهار و بهاره

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۹  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

بهار و بهاره

محترم نورالله وثوق
..
به دردِ خستگی دارو بهاره

میان دلبران خوشخو بهاره

ادامه نوشته…

۲۷ حوت
۳دیدگاه

شکفتنِ نوروز

تاریخ  نشر جمعه  ۲۷ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۷  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

شکفتنِ نوروز

محترم نورالله وثوق
..
به گلشنم خبر ازیورشِ تبر ندهید

امیدِ دیدِ مرا چون گذشته در ندهید

ادامه نوشته…

۱۴ حوت
۲دیدگاه

عاشق شکن

تاریخ  نشر شنبه ۱۴ حوت   ۱۳۹۵ –  چهارم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

عاشق شکن

محترم نورالله وثوق
..

ونه تنها شده دل با سخنت شاخ به شاخ

درخمِ زلفِ شکن درشکنت شاخ به شاخ

ادامه نوشته…

۱۲ حوت
۲دیدگاه

جشن میلاد جمهوری سخن

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۲ حوت   ۱۳۹۵ –  دوم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

بزرگترین نوید بهار هزار وسیصد ونود وشش خورشیدی
..
جمهوری سخن :

تجمع بزرگ هنرمندان دریک شب پرشور وبی سابقه!!

لحظه شماری اش کنید

ادامه نوشته…

۰۹ حوت
۲دیدگاه

پُل یا دیوار

تاریخ  نشر  دوشنبه  نهم  حوت   ۱۳۹۵ –  ۲۷  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

پُل یا دیوار

محترم نورالله وثوق

به دورِ کابل و آمل بسازیم

فضا ی گفتمان را گل بسازیم

ادامه نوشته…

۰۸ حوت
۲دیدگاه

سرعت گیر

تاریخ  نشر یکشنبه هشتم   حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۶  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

سرعت گیر
محترم نورالله وثوق
..
نباید از محبت سیر گردیم

ویا آیینه را زنجیر گردیم

ادامه نوشته…

۰۷ حوت
۲دیدگاه

دیده نشین

تاریخ  نشر شنبه هفتم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۵  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

دیده نشین

نورالله وثوق
..

یاد تو گرفته سرهرجاده کمینم

درزیر صدای هوست نقش زمینم

ادامه نوشته…

۳۰ دلو
۲دیدگاه

آتشفشان

تاریخ  نشر شنبه ۳۰ دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

آتشفشان

محترم نورالله .وثوق

به گوش هوشِ دردِ تان اذانم

امید دیده ی دل را زبانم

ادامه نوشته…

۲۶ دلو
۲دیدگاه

روز عاشقان

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۶  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۴  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

روز عاشقان

محترم نورالله وثوق
..

عاشقان را جاودان باید سرود

اززمین تا آسمان باید سرود

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۲دیدگاه

گل به سرِ هم بزنیم

تاریخ  نشر  یکشنبه ۲۴  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۲  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

گل به سرِ هم بزنیم

محترم نورالله وثوق

وقتِ خوبی است که آتش به دلِ غم بزنیم

جای مشتِ دگران گل به سرِ هم بزنیم

ادامه نوشته…

۰۹ دلو
۲دیدگاه

بغل واکن

تاریخ  نشر شنبه  نهم   دلو  ۱۳۹۵ – ۲۸  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

بغل واکن

محترم نورالله وثوق

نمادِ افتخاری را بیاور

برایم یادگاری را بیاور

ادامه نوشته…

۰۸ دلو
۲دیدگاه

سریالِ محبت

تاریخ  نشر جمعه هشتم  دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۷  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

سریالِ محبت

محترم نورالله وثوق

بسانت محشری جَدّی ندیدم

به جایت برتری جَدّی ندیدم

ادامه نوشته…

۰۲ دلو
۲دیدگاه

ویرانگر افسانه

تاریخ  نشر شنبه  دوم   دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۱ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

ویرانگر افسانه

محترم نورالله وثوق
..
آن را که کمر گمشده با نو کمر توست

این بازی زیبای زنانه هنر توست

ادامه نوشته…

۰۱ دلو
۲دیدگاه

دیده به راه

تاریخ  نشر جمعه  اول  دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۰ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

دیده به راه
..
مکن ویران پناهی را که داریم

به آهِ خود گواهی را که داریم

ادامه نوشته…