۲۴ ساعت

۲۹ حوت
۱ دیدگاه

بهار و بهاره

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۹  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

بهار و بهاره

محترم نورالله وثوق
..
به دردِ خستگی دارو بهاره

میان دلبران خوشخو بهاره

ادامه نوشته…

۲۷ حوت
۳دیدگاه

شکفتنِ نوروز

تاریخ  نشر جمعه  ۲۷ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۷  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

شکفتنِ نوروز

محترم نورالله وثوق
..
به گلشنم خبر ازیورشِ تبر ندهید

امیدِ دیدِ مرا چون گذشته در ندهید

ادامه نوشته…

۱۴ حوت
۲دیدگاه

عاشق شکن

تاریخ  نشر شنبه ۱۴ حوت   ۱۳۹۵ –  چهارم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

عاشق شکن

محترم نورالله وثوق
..

ونه تنها شده دل با سخنت شاخ به شاخ

درخمِ زلفِ شکن درشکنت شاخ به شاخ

ادامه نوشته…

۱۲ حوت
۲دیدگاه

جشن میلاد جمهوری سخن

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۲ حوت   ۱۳۹۵ –  دوم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

بزرگترین نوید بهار هزار وسیصد ونود وشش خورشیدی
..
جمهوری سخن :

تجمع بزرگ هنرمندان دریک شب پرشور وبی سابقه!!

لحظه شماری اش کنید

ادامه نوشته…

۰۹ حوت
۲دیدگاه

پُل یا دیوار

تاریخ  نشر  دوشنبه  نهم  حوت   ۱۳۹۵ –  ۲۷  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

پُل یا دیوار

محترم نورالله وثوق

به دورِ کابل و آمل بسازیم

فضا ی گفتمان را گل بسازیم

ادامه نوشته…

۰۸ حوت
۲دیدگاه

سرعت گیر

تاریخ  نشر یکشنبه هشتم   حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۶  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

سرعت گیر
محترم نورالله وثوق
..
نباید از محبت سیر گردیم

ویا آیینه را زنجیر گردیم

ادامه نوشته…

۰۷ حوت
۲دیدگاه

دیده نشین

تاریخ  نشر شنبه هفتم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۵  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

دیده نشین

نورالله وثوق
..

یاد تو گرفته سرهرجاده کمینم

درزیر صدای هوست نقش زمینم

ادامه نوشته…

۳۰ دلو
۲دیدگاه

آتشفشان

تاریخ  نشر شنبه ۳۰ دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

آتشفشان

محترم نورالله .وثوق

به گوش هوشِ دردِ تان اذانم

امید دیده ی دل را زبانم

ادامه نوشته…

۲۶ دلو
۲دیدگاه

روز عاشقان

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۶  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۴  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

روز عاشقان

محترم نورالله وثوق
..

عاشقان را جاودان باید سرود

اززمین تا آسمان باید سرود

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۲دیدگاه

گل به سرِ هم بزنیم

تاریخ  نشر  یکشنبه ۲۴  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۲  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

گل به سرِ هم بزنیم

محترم نورالله وثوق

وقتِ خوبی است که آتش به دلِ غم بزنیم

جای مشتِ دگران گل به سرِ هم بزنیم

ادامه نوشته…

۰۹ دلو
۲دیدگاه

بغل واکن

تاریخ  نشر شنبه  نهم   دلو  ۱۳۹۵ – ۲۸  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

بغل واکن

محترم نورالله وثوق

نمادِ افتخاری را بیاور

برایم یادگاری را بیاور

ادامه نوشته…

۰۸ دلو
۲دیدگاه

سریالِ محبت

تاریخ  نشر جمعه هشتم  دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۷  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

سریالِ محبت

محترم نورالله وثوق

بسانت محشری جَدّی ندیدم

به جایت برتری جَدّی ندیدم

ادامه نوشته…

۰۲ دلو
۲دیدگاه

ویرانگر افسانه

تاریخ  نشر شنبه  دوم   دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۱ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

ویرانگر افسانه

محترم نورالله وثوق
..
آن را که کمر گمشده با نو کمر توست

این بازی زیبای زنانه هنر توست

ادامه نوشته…

۰۱ دلو
۲دیدگاه

دیده به راه

تاریخ  نشر جمعه  اول  دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۰ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

دیده به راه
..
مکن ویران پناهی را که داریم

به آهِ خود گواهی را که داریم

ادامه نوشته…

۲۸ جدی
۴دیدگاه

مزایایِ حضور

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۸ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۷ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

مزایایِ حضور

محترم نورالله وثوق

من آن آورا ه ی زنده به گورم

به مرگِ خنده های خود صبورم

ادامه نوشته…

۲۵ جدی
۲دیدگاه

گذاراز عشق

تاریخ  نشر شنبه ۲۵ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۴ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

گذاراز عشق

محترم نورالله وثوق

سزاوارِ دلِ دلداده ی نیست

گذار از عشق کارِ ساده ی نیست

ادامه نوشته…

۲۴ جدی
۲دیدگاه

موجِ زیبایی

تاریخ  نشر جمعه ۲۴ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۳ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

موجِ زیبایی

محترم نورالله وثوق

نگفتم این همه واهی یندیش

ویاازروی کوتاهی بیندیش

ادامه نوشته…

۱۹ جدی
۲دیدگاه

قُلّه ای ناز

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۹ جدی  ۱۳۹۵ – هشتم   جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

قُلّه ای ناز

محترم نورالله وثوق

عوض کردی به نامِ خود ورق را

ربودی ازهمه خوبان سبق را

ادامه نوشته…

۱۸ جدی
۲دیدگاه

پشت دست

تاریخ  نشر شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۵ – هفتم   جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

پشت دست

محترم نورالله وثوق
..
به دوچشم تو مست باید گفت

سرکش وخود پرست باید گفت

ادامه نوشته…

۱۷ جدی
۲دیدگاه

قهر و ناز

تاریخ  نشر  جمعه ۱۷ جدی  ۱۳۹۵ – ششم   جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

قهروناز

محترم نورالله وثوق

گهی قهر وزمانی ناز دار ی

به نازِ خود هزاران راز داری

ادامه نوشته…