۲۴ ساعت

15 اکتبر
۲دیدگاه

بخیر گذشت

تاریخ نشر سه شنبه ۲۳ میزان  ۱۳۹۸ –  ۱۵  اکتوبر  ۲۰۱۹ هالند 

بخیر گذشت

گویند   که  حادثه   خبر  می  نکند

گر کرد  خبر ،  مگو اثر می  نکند

ادامه نوشته…

06 مارس
بدون دیدگاه

سپاه طنز

نعمت الله مختار زاده

نعمت الله مختار زاده

تاریخ نشر سه شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۰ –  ششم مارچ ۲۰۱۲

اگر چه گفتمت ، ای نورِ دیده می آیم

برهنه  پا   و  گریبان  دریده  می ایم

به تو، ز اولِ اول، نوشته ام ، که کجا

چگونه ام  ،  ز کجا  ها  پریده می آیم 

ادامه نوشته…

05 مارس
بدون دیدگاه

بــــرهـنــــه پـــا و گــریبان دریده

نعمت الله مختار زاده

نعمت الله مختار زاده

تاریخ نشر دو شنبه  ۱۵ حوت ۱۳۹۰ –  پنجم  مارچ ۲۰۱۲

بخواهی ، یا که نخــواهی ، به دیده می آیم

چو قطره اشکی ز غم ها ، چکیده می آیم

خـــزانِ عــمـر رسید و چـو بـرگ پائیزی

بــه آهِ ســـــردِ یـتـیـمان ، رسـیده می آیم

ادامه نوشته…

04 مارس
بدون دیدگاه

کویر حادثه

نعمت الله مختار زاده

نعمت الله مختار زاده

تاریخ نشر  یکشنبه  ۱۴ حوت ۱۳۹۰ –  چهارم  مارچ ۲۰۱۲

بـلــــی ،  صـــدای دلــــت  را  شــنیده  می آیم

بــه پــــا و پَـــر نـه ،  ولــیکن بــه دیده می آیم

مفاصل آب، چو سیماب و خشک رگ رگ و پی

چـــو مـــــرغ بســــملِ در خــــون تـپـیده می آیم

ادامه نوشته…

03 مارس
بدون دیدگاه

پر و بال شکسته

نعمت الله مختار زاده

نعمت الله مختار زاده

تاریخ نشر  شنبه  سیزدهم حوت ۱۳۹۰ –  سوم  مارچ ۲۰۱۲

شــبـی صــدای  دلـت  را ، شـنـیـده می آیم

بـــه کـوچه  باغِ  وجودت ، خـمـیـده  می آیم

شکسـتـه بــــال و پَــرَم از جـفای جـبـرِ زمان

بـه بـالِ جان ،  بـــه هــوایــت  پریـده می آیم

ادامه نوشته…