۲۴ ساعت

۱۵ دلو
۲دیدگاه

گفتگوی دو شاعر همدیار

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۵ دلو ۱۳۹۷  –  چهارم  فبروری ۲۰۱۹هالند

گفتگوی دو شاعر همدیار

محترم نعمت الله مختارزاده

چهارم فبروی ۲۰۱۹ 

آهن رُبا

آقــــای هـــــروی ! عجـبــــــا با وفــــاستی

هم مهــــربان و ، اهـــلِ دل و ، بی ریاستی

ادامه نوشته…

۱۳ حمل
بدون دیدگاه

گفتگوی دو شاعر

گفتگوی دو شاعر

به پاس آمد آمد بهار میخواهم خامۀ شکسته ام را کمی در میدان بزم به جولان آورم

« نعمت الله مختارزاده »

تاریخ نشر یکشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۱ –   اول اپریل  ۲۰۱۲

بـــشــیـرا ! بین کـــه فصلِ نوبهـار است

چـــو  آمـد  آمــدِ   زیـبــــا   نگار  است

قــــدومــش  بـــر  هـمـه   تبریک   بادا

خوشی ها از یمین و از یسار است

ادامه نوشته…