۲۴ ساعت

۲۲ جوزا
۲دیدگاه

رهایی طالبان وحشی

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۲  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۲ جون  ۲۰۱۹ هالند

غنی  به مناسبت عید سعید فطر فرمان آزادی ۸۸۷ زندانی طالبان وحشی را صادر کرد وطی سه روز گذشته البته از طرف  شب ۴۹۰ تن از این جانی ها را رها کرد و به تعداد آدمکش های کشور افزوده شد .لعنت ونفرین به غنی و برادران وحشی اش.

مهدی بشیر

**************

رهایی طالبان وحشی

محترم نذیر ظفر

قاتلان فارغ ز زندان می شود

در حریم خواجه مهمان می شود

ادامه نوشته…

۱۴ جوزا
۲دیدگاه

به میهن عید رنگین است با خون

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۴  جوزا ۱۳۹۸ – ۴ جون  ۲۰۱۹ هالند

به میهن عید رنگین است با خون

محترم نذیر ظفر

به میهن عید رنگین است با خون

غم و اندوه سنگین است با خون

ادامه نوشته…

۱۰ جوزا
۳دیدگاه

لعنت بتو ای طالب بی دین دغا

تاریخ نشر  جمعه  دهم  جوزا ۱۳۹۸ – ۳۱ می ۲۰۱۹ هالند

لعنت بتو ای طالب بی دین دغا

محترم نذیر ظفر

چون ماه صیام بهار غفران باشد

میزبان همه خدای سبحان باشد

ادامه نوشته…

۰۱ جوزا
۳دیدگاه

خال ابروی

تاریخ نشر چهار شنبه  اول جوزا ۱۳۹۸ – ۲۲ می ۲۰۱۹ هالند

خال ابروی

محترم نذیر ظفر

بسته در زنجیر گیسوی توام

میخکوب خال ابروی توام

ادامه نوشته…

۲۸ ثور
۲دیدگاه

برنده منم تو آبرو با خته یی

تاریخ نشر شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸ – ۱۸ می ۲۰۱۹ هالند

برنده منم تو آبرو با خته یی

محترم نذیر ظفر

صیاد ! مرا به دام انداخته یی

صد فتنه برای قتل من ساخته یی

ادامه نوشته…

۲۳ ثور
۳دیدگاه

ماه غفران

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۳ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۳ می ۲۰۱۹ هالند

ماه غفران

محترم نذیر ظفر
اگرچه ماه صیام ، ماه فیض و غفران است

به خوان حضرت معشوق هر کی مهمان است

ادامه نوشته…

۱۷ ثور
۲دیدگاه

صد جر گه اگر کنی بود بی حاصل

تاریخ نشرسه شنبه  ۱۷ ثور ۱۳۹۸ – هفتم   می ۲۰۱۹ هالند

صد جر گه اگر کنی بود بی حاصل

محترم نذیر ظفر

طالب نه پی صلح و صفا میاید

دایم پی کشتن و جفا میاید

ادامه نوشته…

۱۵ ثور
۲دیدگاه

جرگه بازی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۵ ثور ۱۳۹۸ – پنجم می ۲۰۱۹ هالند

جرگه بازی

محترم نذیر ظفر

غ با ما جرگه بازی میکند

هر زمان دشمن نوازی میکند

ادامه نوشته…

۱۱ ثور
۲دیدگاه

دزدانکه با نام جهاد آمده بود

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۸ –  اول می ۲۰۱۹ هالند

دزدانکه با نام جهاد آمده بود

 محترم نذیر جان ظفر

دزدانکه با نام جهاد آمده بود

از بهر چپاول بلاد آمده بود

ادامه نوشته…

۰۷ ثور
۲دیدگاه

آغوش پاک مادران

تاریخ نشر شنبه  هفتم  ثور ۱۳۹۸ –  ۲۷ – اپریل ۲۰۱۹ هالند

آغوش پاک مادران

محترم نذیر ظفر

بهشت آغوش پاک مادران است

که مهرش بهتر از باغ جنان است

ادامه نوشته…

۰۲ ثور
۲دیدگاه

جلوه حسن

تاریخ نشر دوشنبه دوم ثور ۱۳۹۸ – ۲۲ اپریل ۲۰۱۹ هالند

جلوه حسن

محترم نذیر ظفر
عـــــــشق را در بهار می بینم

هر طرف حســــن یار می بینم

ادامه نوشته…

۰۳ حمل
۲دیدگاه

بهاریه

تاریخ نشر شنبه  سوم  حمل  ۱۳۹۸ – ۲۳ مارچ ۲۰۱۹ هالند  

بهاریه

نوشته محترم  نذیرظفر ۹۸/۱/۱

تبــــسم از لب میـگون یار می زیبد

شــــمیم خـنده گل در بهار می زیبد

ادامه نوشته…

۲۱ حوت
۳دیدگاه

لعنت به نوروز ستیزان

تاریخ نشرسه شنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۷ – ۱۲ مارچ۲۰۱۹ – هالند

به پیشواز نو روز باستانی
لعنت به نوروز ستیزان
نوشته : محترم  نذیر ظفر

بنگر که چی حالست
نوروز حرام گشته و صد فتنه حلال است
بنگر که چی حالست

ادامه نوشته…

۱۳ حوت
۳دیدگاه

مرغ دلکم هوای کابل دارد

تاریخ نشر دوشنبه ۱۳  حوت  ۱۳۹۷  –  چهارم  مارچ ۲۰۱۹هالند

مرغ دلکم هوای کابل دارد

محترم نذیر ظفر

هر باد صبا نسیم سنبل دارد

هر مرغ چمن ترانه گل دارد

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۳دیدگاه

یار سر طبیب

تاریخ نشر جمعه سوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۹هالند

یار سر طبیب

نوشته محترم  نذیر ظفر
گر یار ســـر طبـــــیبم دردم دوا نسازد

تعویذ دســــــت ملا ما را شــــفا نسازد

ادامه نوشته…

۱۳ دلو
۲دیدگاه

به افتخار آمدن طالبان

تاریخ نشر شنبه  ۱۳ دلو ۱۳۹۷  –  دوم  فبروری ۲۰۱۹هالند

به افتخار آمدن طالبان

نوشته : محترم نذیرظفر

طالب ادم نمیشود هر گز

کینه إش کم نمیشود هر گز

ادامه نوشته…

۰۸ دلو
۳دیدگاه

مرده باد طالبان — زنده باد افغانستان

تاریخ نشر دوشنبه  هشتم  دلو ۱۳۹۷ –  ۲۸ جنوری  ۲۰۱۹هالند

مرده باد طالبان زنده باد افغانستان
نوشته :محترم  نذیر ظفر ۲۶/۱/۱۹ ورجیینا
طالب و طالب پرستان مرده باد

قاتل و جـــانی دوران مرده باد

ادامه نوشته…

۰۶ دلو
۳دیدگاه

بیگانه

تاریخ نشر شنبه  ششم  دلو ۱۳۹۷ –  ۲۶ جنوری  ۲۰۱۹هالند
   **__________________________________**

بیگانه

نوشته محترم نذیرظفر
خــــمار من نشکست در شراب بیگانه

شــــکست جام مـــــن ازانتخاب بیگانه

ادامه نوشته…

۱۴ جدی
۳دیدگاه

جای گل بؤسه روی خار زنم

تاریخ نشر جمعه  ۱۴ جدی  ۱۳۹۷ –  چهارم  جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

جای گل بؤسه روی خار زنم

محترم نذیر ظفر

هر کجا از غم تو جار زنم

مژه با اشک انتظار زنم

ادامه نوشته…

۰۴ جدی
۲دیدگاه

زود گذشت

تاریخ نشر سه شنبه چهارم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۲۵ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

زود گذشت

نوشته محترم  نذیر ظفر
به سیر گل نرســــــــــیدم بهار زود گذشت

بسان عمـــــــــر منی غمگسار زود گذشت

ادامه نوشته…

۰۲ جدی
۲دیدگاه

مهاجر

تاریخ نشر یکشنبه دوم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۲۳ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

مهاجر

محترم نذیر ظفر

مرا بین قفس محصور کردند

ز باغ و آشـــــیانم دور کردند

ادامه نوشته…

۲۶ قوس
۲دیدگاه

صنع خدا

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۶  قوس  ۱۳۹۷ –  ۱۷ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

صنع خدا

نوشتۀ : محترم  نذیرظفر
۱۸/۱۱/۱۲ ورجینیا
از کـودکی به چــــهره ای تو آشنا شدم
پیــری رســید و کی ز خیالت جدا شدم

ادامه نوشته…

۱۶ عقرب
۳دیدگاه

خیال یار

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۶ عقرب  ۱۳۹۷ –  هفتم  نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

خیال یار

محترم نذیر ظفر

هجوم جلوه دل انگیزو عاشق افروز است

خیال یار به هر شب اگر کنی روز است

ادامه نوشته…

۰۹ عقرب
۳دیدگاه

( صدای شهید ستر جنرال قهر مان رازق )

تاریخ نشر چهار شنبه نهم عقرب  ۱۳۹۷ – ۳۱ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

( صدای شهید ستر جنرال قهر مان رازق )

نوشتۀ محترم : نذیر ظفر

من برای وطن و هموطنم کشته شدم

بهر حفظ گل و باغ وچمنم کشته شدم

ادامه نوشته…

۲۷ میزان
۲دیدگاه

بتو شهید قهرمان وطنپرست جنرال رازق

تاریخ نشر جمعه   ۲۷ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۹ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

بتو شهید قهرمان وطنپرست
( جنت مکان جنرال رازق )

محترم نذیر ظفر
ای شهید یی که شهادت به وجودت نازد

دست تاریخ برای تو تجمل سازد

ادامه نوشته…