۲۴ ساعت

07 آگوست
۳دیدگاه

میخرم ترا

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۶ اسد ۱۴۰۱–  هفتم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

میهن ! قسم به قیمت جان میخرم ترا
با خون به زیر تیغ و سنان. میخرم ترا
27 ژوئن
۲دیدگاه

زمانه ما

تاریخ نشر دوشنبه ششم  سرطان ۱۴۰۱– ۲۷ جون  ۲۰۲۲ هالند

زنده گى بر خلق زندان گشته است
عمر ها ذو لانه اى جان گشته است
09 ژوئن
۲دیدگاه

گناه سپیدار

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۹ جوزا ۱۴۰۱– نهم  جون  ۲۰۲۲ هالند

چه گنهه کرده سپیدار بباغ
که کنون با تبرش میکوبند. ؟
04 ژوئن
۲دیدگاه

خدمت مغان

تاریخ نشر شنبه  ۱۴ جوزا ۱۴۰۱– چهارم  جون  ۲۰۲۲ هالند

خدمت پیر مغان کرده ام و خواهم کرد

زیارت کوه مغان کرده ام و خواهم کرد

ادامه نوشته…

27 می
۲دیدگاه

وضع روز

تاریخ نشر جمعه ششم جوزا ۱۴۰۱– ۲۷ می ۲۰۲۲ هالند

وضع دنیا خراب میبینم
خلق در اضطراب میبینم
17 می
۳دیدگاه

مطلع زیبا

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۷ ثور ۱۴۰۱ –  ۱۷  می ۲۰۲۲ هالند

هر چه بر سوى تو میبینم دلم وا میشود
غصه زایل میشود ، امید پیدا. میشود
08 می
۳دیدگاه

فر مان چادرى

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ ثور ۱۴۰۱ –  هشتم  می ۲۰۲۲ هالند

خیزد تعفن از سر فرمان چادرى
شد با نوان مقید زندان چادرى
30 آوریل
۲دیدگاه

مبارک هشت ثور !!!

تاریخ نشر شنبه دهم  ثور ۱۴۰۱ – ۳۰ اپریل  ۲۰۲۲ هالند

ای وطـــــــنداران مبارک هشت ثور
روز چورو روز غضب و روز جور
28 آوریل
۲دیدگاه

دعای سحر

تاریخ نشر پنجشنبه هشتم  ثور  ۱۴۰۱ – ۲۸ اپریل  ۲۰۲۲ هالند

دانی که سحر چه از خدا میخواهم ؟

نی ثروت و نی مسکن و جا میخواهم

ادامه نوشته…

30 مارس
۲دیدگاه

بهار کابل

تاریخ نشر چهار شنبه دهم حمل ۱۴۰۱ –  ۳۰ مارچ  ۲۰۲۲ هالند 

آمد بهار و گل بسر شاخه وا نشد
مرغان خوش ترانه دگر در نوا نشد
22 مارس
۲دیدگاه

بهار امسال و نوروز

تاریخ نشر سه شنبه دوم  حمل ۱۴۰۱ –  ۲۲ مارچ  ۲۰۲۲ هالند

بنام خدای بهار آفرین
سال نو ۱۴۰۱ خورشیدی و نو روز باستانی را خدمت همه خواهران و برادران هموطن در هر موقعیت جغرافیوی که قرار دارند قلبا تبریک عرض نموده و سال پر میمنت با عافیت و کامرانی برای شان ارزو میکنم . و این مثنوی کوچک را به همه تان اهدا میکنم
بهار امسال و نوروز
بهاری که زاغان خـــرامد ببـــــاغ
مکن از گل و عندلیـــبان ســــراغ
23 فوریه
۳دیدگاه

پیام عشق

تاریخ نشر چهار شنبه  چهارم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۳ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

پیام عشق
اگــــــــر دنـــیا بـــکام عشق میبود
ســــــخن دایم کـــــلام عشق میبود
29 ژانویه
۳دیدگاه

هوس بهار

تاریخ نشر  شنبه نهم دلو ۱۴۰۰ – ۲۹ جنوری  ۲۰۲۲ هالند

ز شتا دلم گرفته هوس بهار دارم
به امید دیدن تو دلى بیقراردارم
24 اکتبر
۲دیدگاه

چرک

تاریخ  نشر یکشنبه دوم  عقرب  ۱۴۰۰–  ۲۴  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

طالبان را دیده ام بسیار چرک
ریش چرک رخسار چرک دستارچرک
03 اکتبر
۲دیدگاه

طالب میهنفروش

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۱ میزان  ۱۴۰۰–  سوم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

این وطن ما بُود ، صوبهِ پنجاب نیست
فکر بکن بیخرد ، ملت ما خواب نیست
26 سپتامبر
۱ دیدگاه

یازده سال همکاری قلمی با سایت وزین …

تاریخ  نشر یکشنبه  چهارم میزان  ۱۴۰۰– ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

یازده سال همکاری قلمی با سایت وزین

فرهنگ پرور ۲۴ ساعت

سایت وزین فرهنگ پرور ٢۴ ساعت در ١١ سال همکاری قلمى ،درست ١١ سال قبل در یکى از سفر هاى کارى با عده یى از فرهنگیان یکجا بودم و جر بحث ها بالاى فعالیت هاى سایت هاى افغانى صورت گرفت و از فعالیت هاى بعضى ازسایت ها تمجید بعمل امد وعده یى از سایت ها مورد انتقاد بخاطر تعصبات شان قرار گرفت .

ادامه نوشته…

21 سپتامبر
۲دیدگاه

مقاومت

تاریخ  نشر سه شنبه ۳۰ سنبله  ۱۴۰۰– ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

مقاومت
عشق در اوج قیامست مرا
بعد ازین باده بجامست مرا
16 سپتامبر
۳دیدگاه

ازدست ملا شد

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۵ سنبله  ۱۴۰۰– ۱۶  سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

ازدست ملا شد
این کشور بیچاره که در بند بلا شد
از دست ملا شد
افسانهِ دنیا به قتال و به جفا شد
از دست ملا شد
13 سپتامبر
۳دیدگاه

ترانه طالبان

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۲۲ سنبله  ۱۴۰۰– ۱۳  سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

من طالبم من طالبم یک بار رخسارم ببین
ریشم ببین مویم ببین گفتار و کردارم ببین
27 آگوست
۳دیدگاه

ملا بازی

تاریخ  نشر جمعه  پنجم سنبله  ۱۴۰۰– ۲۷  آگست ۲۰۲۱ هالند

بـــــعد ازین درین وطن جور ملا باید کشید
تا ملا حاکــــــم بود رنــــج و بلا باید کشید
24 جولای
۳دیدگاه

ای طالب غدار !

تاریخ  نشر شنبه  دوم اسد  ۱۴۰۰ –  ۲۴ جولای ۲۰۲۱ هالند

ای دشمن مخلوق خدا زاده اشرار ای طا لب غدار
از دست تو گردیده وطن شعله یی اشجار ای طالب غدار
11 جولای
۲دیدگاه

عدل نامه

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۰ سرطان ۱۴۰۰ –  ۱۱جولای ۲۰۲۱ هالند

دوستان عزیز لطفا در صورتیکه وقت دارید این مطلب را مطاله و دید گاه تان را بنویسید.‎

عدل نامه

( قسمت اول )

وقتیــــکه عدل مردو وطن سوگوار شد

دزدان ز پول ســـــرقت و یغما تجار شد

ادامه نوشته…

23 می
۳دیدگاه

میگذرد

تاریخ  نشر یکشنبه دوم جوزا ۱۴۰۰ –  ۲۳ می ۲۰۲۱ هالند
این روزگار فـــــقر زما هم گذشتنیست
دوران سلطـــنت ز شما هم گذشتنیست
08 می
۳دیدگاه

لعنت به مسلمان نما های افراطی و شمر صفت

تاریخ  نشر  شنبه  ۱۸ ثور  ۱۴۰۰ –  ۸  می ۲۰۲۱ هالند

لعنت به مسلمان نما های افراطی و شمر صفت
زبس آشوب در میهن فزون شد
بجای اشک در هر دیده خون شد

ادامه نوشته…

15 آوریل
۳دیدگاه

فیض سحر

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۶ حمل  ۱۴۰۰ –  ۱۵ اپریل ۲۰۲۱ هالند

هر چه شـــنیدم سخن از یار بود
هر چه که دیــــدم همه دلدار بود