۲۴ ساعت

17 ژانویه
۲دیدگاه

شعر زیبای از مرحوم صوفی عشقری

تاریخ نشر یکشنبه ۲۷ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۷ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

شعر زیبای از مرحوم صوفی عشقری:

انتخاب از : محترم سید همایون شاه عالمی

دنیاست خوب و دنیا لیکن بقا ندارد

دارد چو بیوفایی یک آشنا ندارد

ادامه نوشته…