۲۴ ساعت

۲۲ جدی
۲دیدگاه

خزان بی بهاری سایه افگند

تاریخ  نشر جمعه ۲۲ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۲جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

خزان بی بهاری سایه  افگند

محترم محمد معروف نیکزاد

چه باید کرد ، تدبیر کوهستان

نشاط شاد مانی رخت بربست

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۲دیدگاه

سمین رخسار کابل

تاریخ  نشر شنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۶ –  ششم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

سمین رخسار کابل

محترم محمد معروف نیکزاد

بهاری  شعری مقبول اش خوبش بود
چو سرو در باغ تجمل اش خوبش بود

ادامه نوشته…

۱۲ جدی
۲دیدگاه

پنجره ها

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۲ جدی  ۱۳۹۶ –  دوم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

پنجره ها

محترم محمد معروف نیکزاد

آنگه که خورشیدم را ،
میکشد مغرب بخود
 حراسانم مکن ،

ادامه نوشته…

۰۹ جدی
۳دیدگاه

سویدأی فلک

تاریخ  نشر شنبه نهم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۳۰  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

سویدأی فلک

محترم محمد معروف نیکزاد

سر کشی های قلم باز  اشک عریان میکند
خوشه خوشه بزم گل را قطره چکان میکند
۰۷ جدی
۲دیدگاه

نشان دوست

تاریخ  نشر پنجشنبه هفتم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۸  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

نشان دوست

محترم محمد معروف نیکزاد

باری سلام از من برسان بر حلقه دوست
  که  پیامش مشغله ای ست
زیبا و درست 
۳۰ قوس
۲دیدگاه

در وطنم بی وطن

تاریخ  نشر پنجشنبه ۳۰ قوس  ۱۳۹۶ –  ۲۱  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

این هم شب یلدا در کشوری که رهبران آن با تقلب روی کار آمدند و مردم ما را آواره و از بین بردند و هست ونیست شانرا خوردند

در وطنم بی وطن

محترم محمد معروف نیکزاد
در وطنم ، بی وطن ای شب یلدا  من 
دور ز هر  انجمن ای  شب یلدا ی  من 
۲۶ قوس
۲دیدگاه

آفتابی در رخش ابری سپید

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۶  قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۷  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

آفتابی در رخش ابری سپید

محترم محمد معروف نیکراد
شنو  ایدوست ازین طبع روانم
گلستان  سخن  را باغ بانم
۲۲ قوس
۲دیدگاه

پر پرک

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۲  قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۳  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

پر پرک

محترم محمد معروف نیکزاد
قلب زارم   رانگر داغ  محک  برداشته  است
ره بسوی غصه های  مشترک   بر داشته است

ادامه نوشته…

۳۰ سرطان
۲دیدگاه

منزل ها

تاریخ نشر جمعه ۳۰ سرطان  ۱۳۹۶ – ۲۱  جولای ۲۰۱۷–  هالند

منزل ها

محترم محمد معروف نیکزاد
بیا ای نامه باز هم گو تو نیز از راز منزل ها
شکن زلف سخن را باز ازان پرواز منزل ها
۲۱ جوزا
۲دیدگاه

تاریخ این مرزو بوم بر باد شد

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۶ –  ۱۱ جون ۲۰۱۷–  هالند

تاریخ این مرزو بوم بر باد شد

جان پاکان در خطر افتاده است

بی بها چون خاک در افتاده است
۲۱,۳,۱۳۹۶

محترم محمد معروف نیکزاد

باز بنگر رسم ای از تقدیر را

حلقه های قصه چون زنجیر را

ادامه نوشته…

۱۳ ثور
۳دیدگاه

ادب را رسم آزاد داده سعدی

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۳  ثور ۱۳۹۶ –  سوم  می  ۲۰۱۷  –  هالند

ادب را رسم آزاد داده سعدی

سخن را زلف بر باد داده سعدی
محترم محمد معروف نیکزاد
تاریخ حضور ۷,۱,۱۳۹۶ شیراز آرامگاه سعدی

قلم سر کن یکی آوای دیگر

بزن گام را سوی دریای دیگر

ادامه نوشته…

۱۲ حمل
۲دیدگاه

ایدل

تاریخ  نشر شنبه  ۱۲ حمل  ۱۳۹۶ – اول اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

بر سری تربت ما چون گذری همت خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
حافظ..
نیکزاد ٬ ۶ ٬ ۱ ٬ ۱۳۹۶ شیراز

ایدل

سفر در سوی شیراز کردی ایدل

ازان رو عزم پر واز کردی ایدل.

ادامه نوشته…

۱۱ دلو
۳دیدگاه

بزم شاعران

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۱  دلو  ۱۳۹۵ – ۳۰  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

بزم شاعران

محترم محمد معروف نیکزاد

پا نویس در نظر گرفته شود

******

به خوشه من ندارم کار و باری

بزرگ گشتم به یک ملک ودیاری

ادامه نوشته…

۲۵ جدی
۲دیدگاه

وطن

تاریخ  نشر شنبه ۲۵ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۴ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

مگر ما شخص فرزانه نداشتیم ؟

وطن

محترم محمد معروف نیکزاد

وطن چون کشتی بی باد بان شد

میان بحری خون از کشته گان شد.

ادامه نوشته…

۰۵ میزان
۲دیدگاه

۲۴ ساعت سایتی است که صدای مردم و اشعار

 تاریخ نشر دوشنبه پنجم میزان   ۱۳۹۵ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

۲۴ ساعت  سایتی است که صدای مردم و اشعار ما را تا  جاهای دور رسانیده است

محترم آقای محمد مهدی بشیر مسؤول سایت وزین ۲۴ ساعت !

محترما از مدتی که با سایت ۲۴ ساعت آشنای حاصیل نمودم از شیوه و کار کرد های شما کاملا رازی و خشنود هستم أنچه را که خواست مرام بنده بوده به وجه احسن آن شما  انجام نمودین انتقاد هرگز ندارم پیشنهاد که دارم فقد و فقد تداوم این سایت در آینده میباشم .

ادامه نوشته…

۲۶ سنبله
۲دیدگاه

فضای دل

تاریخ نشر  جمعه ۲۶  سنبله  ۱۳۹۵ – ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

فضای دل

محترم محمد معروف نیکزاد

بیا از قطره ها دریا بسازیم.

زمین را بستری گلها بسازیم. 

ادامه نوشته…

۲۲ سنبله
۳دیدگاه

عید تان مبارک باد

تاریخ نشر دوشنبه ۲۲   سنبله  ۱۳۹۵ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

عید تان مبارک باد

محمد معروف نیکزاد

روز عید است  غم و ماتم نشایت.

که باشد  در پی آن چند حکایت.

ادامه نوشته…

۱۷ سنبله
۱ دیدگاه

باغبانان در فغان اند، شر شر آب شار کجاست.

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۷  سنبله  ۱۳۹۵ – هفتم    سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

باغبانان  در فغان اند، شر شر آب شار کجاست

محترم محمد معروف نیکزاد

چون شدم خسته ازین دهر دل بری دلدارکجاست.

صبر ما آخر.  رسیده    حنده ی  گلزار  کجاست .

ادامه نوشته…

۱۲ سنبله
۲دیدگاه

از غم فردا گذشت

تاریخ نشر  جمعه ۱۲   سنبله  ۱۳۹۵ –  دوم  سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

از غم فردا گذشت

محمد معروف نیکزاد

عمر  من در  حیرت و  رنج  ها   گذ شت .

همچو گرد چرخ کنان از گوشه‌ صحرا گذشت.

ادامه نوشته…

۰۹ سنبله
۳دیدگاه

قطره های اشک

تاریخ نشر سه شنبه نهم   سنبله  ۱۳۹۵ – ۳۰  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

قطره های اشک

محمد معروف نیکزاد

اشک سرد گونه ها بر جان عاشق آتش است.

درد آن بر چشم  خسته یک سرشک سرکش است.

ادامه نوشته…

۲۷ سرطان
۱ دیدگاه

راز دهر

تاریخ نشر  یکشنبه  ۲۷ سرطان  ۱۳۹۵ – ۱۷ جولای  ۲۰۱۶ – هالند

راز دهر

محمد معروف نیکزاد

زر  های  نقره  ای  در پای  خرشده  امروز ها

حرف   دانا هرچه گوید بی  اثر شده  امروز ها

ادامه نوشته…

۲۰ سرطان
۲دیدگاه

ندای عید

تاریخ نشر یکشنبه ۲۰ سرطان  ۱۳۹۵ – دهم   جولای  ۲۰۱۶ – هالند

ضمن سلام و عرض معذرت از برادر عزیز و گرامی ام ، آقای محمد معروف نیکزاد که این سروده تانرا نسبت ازدیاد مطالب عزیزان دربین ایمیل های رسیده فراموش نمود ه بودم و به وقتش نشر نکردم . بازهم ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است . این هم سروده زیبا تان . امید که روز های عید را بخوشی سپری کرده باشید. هر روز تان عید .

با عرض حرمت 

مهدی بشیر

ندای عید

محمد معروف نیکزاد

ندای عید چه خوش هنگامه سر کرد

روزه  رخت سفر بست   و سفرکرد

ادامه نوشته…

۱۲ سرطان
۲دیدگاه

کمند ی زلف خو بان دام راه شد

تاریخ نشر شنبه  ۱۲ سرطان  ۱۳۹۵ – دوم  جولای  ۲۰۱۶ – هالند

کمند ی زلف  خو بان دام راه  شد

محمد معروف نیکزاد

خدا   این   جان بدین   ساز  آفریده است

در ین  دل   درد  غم ساز    آفریده است

ادامه نوشته…

۰۱ سرطان
۲دیدگاه

بمناسبت روز جهانی پدر

تاریخ نشر سه شنبه  اول سرطان  ۱۳۹۵ – ۲۱ جون  ۲۰۱۶ – هالند

بمناسبت روز جهانی پدر

در پاسخ پسرم احمد خالد نیکزاد.

محمد معروف .نیکزاد

ای پسر   بوی     جوانی   رفت   رفت.
از حضورم    آن نشانی    رفت   رفت.

ادامه نوشته…

۳۱ جوزا
۲دیدگاه

افکار عالی میخرم

تاریخ نشر دوشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۵ – ۲۰ جون  ۲۰۱۶ – هالند

افکار عالی میخرم

محمد معروف نیکزاد

من همانم دایما افکارعالی میخرم

نقد هستی میدهم یک چیز خالی میخرم

ادامه نوشته…