۲۴ ساعت

08 اکتبر
بدون دیدگاه

کفنم را بکشی

   تاریخ نشر دوشنبه  ۸ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

 محمد اسحق خطیب زاده

۸ / ۱۰ / ۲۰۱۲

لندن

کفنم را بکشی

*****

گربدستان من غلطی وطنم را بِکشی

لبِ زیرینت را گیرم طبعم را بِکشی

یخنم گرکه فِتد باز به سرپنجه ای تو

ترسم از آنکه زِتن پیرهنم را بِکشی

ادامه نوشته…