۲۴ ساعت

14 اکتبر
۱ دیدگاه

دشنه او زرغون مباحثه

دنشر نیټه یکشنبه ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

 محمدآصف خواتی

دشنه او زرغون مباحثه

******

پدې وروستیو کې دافغان پوځیانوله لورې دبهرنیو پوځیانو وژنې ناټویی مشران  اندیښمن کړی دی اوهغه دزرغونوله لورې پرشنوبریدونه( حمله سبزها برآبی ) ګڼی۰ هغوی ددې بریدونو دمخنیوی لپاره یوشمیرخپل پوځیان ګومارلی دی چې دجګړې پرډګر اوګارنیزیونوکې زرغون پوځیان وڅاری چې پرشنوبرید ونکړی اومخکې له دې چې زرغون په شنه بریدوکړی  زرغون له پښووغورزوی۰ دې حالت یوځل بیا دهغې خبرې پخلی وکړ چې نه یوازې داشغالګرو ترولکې لاندې ولس خپلواکی نلری بلکې نیواکګر هم آزادندی۰ ناټویی اشغالګر ددې بریدونوپړه پرطالبانو اچوی چې ګواکې د  افغانستان په امنیتی بنسټونو کې یې نفوذ کړی دۍ ۰پدې لیکنه کې  دیوه شنه اوزرغون لاندې مباحثه چې پایله یې ددواړو مرګ شولولۍ چې دزرغونوله لورې پرشنو د بریدونولاملونه بربنډوی۰

ادامه نوشته…