۲۴ ساعت

21 اکتبر
۶دیدگاه

وکیل گیری

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۹ میزان  ۱۳۹۷ – ۲۱ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

انتخابات پارلمانی افغانستان در ۳۲ ولایت پایان یافت

*************************

طوریکه همه شاهد بودیم این هفته انتخابات پارلمانی کشور برگزار شد و تعدادی از کاندید ها بعنوان برنده های این دوره معرفی میشوند . 

بدین مناسبت آخرین سروده اییرا به سلسله اشعار قبلی برای شما برگزیدیم که در شماره بیست و سوم سال دوم نشراتی ترجمان مؤرخ ( ۲۷ سنبله ۱۳۴۸ خورشیدی) نشر شده بود و از شاعر محترمی است که بنام مستعار « غمکش » می سرود.

وکیل گیری

اندرین هفته چه خوش سیر و صفا ما دیدیم

شور بی سابقه  بین الوکلا ما  دیدیم

ادامه نوشته…