۲۴ ساعت

۱۹ جوزا
۳دیدگاه

سیرملک !

تاریخ  نشر شنبه  ۱۹ جوزا  ۱۳۹۷ –  نهم   جون  ۲۰۱۸–  هالند

سیرملک !

محترمه خانم عزیزه عنایت

دیشــب کــه آسمـان خـدا پـرستـــاره بود

بــا هـرستـــاره جـلوۀ صــد ماهپـاره بود

ادامه نوشته…

۱۵ جوزا
۳دیدگاه

قـــرآن !

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۵ جوزا  ۱۳۹۷ –  پنجم  جون  ۲۰۱۸–  هالند

قـــرآن !

محترمه خانم عزیزه عنایت

فـــروغ دیـــده ام سیمــای قـــرآن

دلـم روشــن زفیض ورای قــرآن

ادامه نوشته…

۱۱ جوزا
۳دیدگاه

رباعی !

تاریخ  نشر جمعه  ۱۱ جوزا  ۱۳۹۷ –  اول جون  ۲۰۱۸–  هالند

رباعی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

مهتاب که در گوشۀ بام آمده بود

ازپنجره دیدم که تمام آمــده بود

ادامه نوشته…

۰۳ جوزا
۳دیدگاه

خانۀ دل !

تاریخ  نشر پنجشنبه  سوم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۴ می  ۲۰۱۸–  هالند

خانۀ دل !

محترمه خانم عزیزه عنایت

روشــن زتـــو خـانـۀ دل مـا

ازتســت گسسته مشکــل مـا

ادامه نوشته…

۲۸ ثور
۲دیدگاه

ماه مبارک رمضان !

تاریخ  نشر جمعه  ۲۸ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۸ می  ۲۰۱۸–  هالند

ماه مبارک رمضان !

محترمه خانم عزیزه عنایت
این ماه پراز فیض و گرانیکه چو جان است

بخشــایــش حــق دارد و مـاه رمضـان است

ادامه نوشته…

۰۷ ثور
۳دیدگاه

سالها شد که وطن پیکرتو خونین است

تاریخ  نشر جمعه هفتم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۷ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

سالها شد که وطن پیکرتو خونین است

محترمه خانم عزیزه عنایت

سالها شد که وطن پیکرتو خونین است

گل بستان تو افسرده دل وغمگین است

ادامه نوشته…

۳۱ حمل
۲دیدگاه

گلزار خیال !

تاریخ  نشر جمعه ۳۱ حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۰ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

گلزار خیال !

محترمه خانم عزیزه عنایت

تا زآهنگ سرودت به چمن زیب وفراست

هــرگلی بـاغ تومشکین و مرا تاج سراست

ادامه نوشته…

۲۷ حمل
۲دیدگاه

راحت من قرارمن !

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۷ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۶ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

جوانان و نسل فعلی کشور ما که در جنگ متولد و بزرگ شده اند افغانستان عزیز را همیشه درجنگ و ویرانی دیده اند ولی وطن عزیز ما چنان زیبایی های هم دارد که انسان از دیدنش محو میشود که اینک نمونۀ آن، این تصویر که ازمیمنه ولایت فاریاب است .

راحت من قرارمن !

محترمه خانم عزیزه عنایت :

بــاغ مـن و بهـار مـن, گـلشـن و لاله زارمـن

زنـده شــوم زبــوی تـو ایکه چه بـاربـار مـن

ادامه نوشته…

۱۷ حمل
۳دیدگاه

آفتــاب !

تاریخ  نشر جمعه  ۱۷ حمل   ۱۳۹۷ –  ششم  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

آفتــاب !

محترم عزیزه عنایت

درسکــوت مبهــم تــاریــک شــب

چــلـچــراغ عشــق میبــاید گـرفت

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۲دیدگاه

تیلبرخ زیبا !

تاریخ  نشر شنبه ۱۱ حمل   ۱۳۹۷ –  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

معمولاً انسان درجای که زندگی میکند و با گذشت زمان وسالهای زیاد با خاطر ات تلخ و شیرین آن با قافله زندگی درحرکت میباشد که گاهی متوجه میشویم بعداز زادگاه مان آنجا وطن ثانی ودوستداشتی میشود که من هم درهمین موقف  قرار گرفتم و از ورودم بکشورشاهی هالند ومدت ۱۹ سال را سپری کردن در شهر زیبای تلبرخ ، میبینم که برایم خیلی دوستداشتنی شده است که این شعر را دربهارسال پاربرای این شهرزیبا (تیلبرخ) سروده بودم و خواستم شما عزیزان را بخوانش آن دعوت کنم .

تیلبرخ زیبا !

محترم خانم عزیزه عنایت

فضـای سبــز زیبــای درختــان

زنــوراشعه ی خـورشیـد تـابـان

ادامه نوشته…

۰۷ حمل
۴دیدگاه

ملک تن !

تاریخ  نشر سه شنبه هفتم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۷ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

ملک تن !

محترمه خانم عزیزه عنایت

از چمنـــزار خیال تــو گلی بـر چیـــد م

عطر گل از هوس خـــاطــر تو بـویـد م

ادامه نوشته…

۰۴ حمل
۲دیدگاه

شیوۀ بیدل درتصوف !

تاریخ  نشر  شنبه چهارم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۴ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

شیوۀ بیدل درتصوف !

محترمه خانم عزیزه عنایت :

 شهابی پــرفروغی جلوگــــرشـــد

 تجلی دیــد و چون نور سحر شــد

ادامه نوشته…

۰۳ حمل
۲دیدگاه

پیمـــانه و گـــل !

تاریخ  نشر جمعه سوم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۳ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

پیمـــانه و گـــل !

محترمه خانم عزیزه عنایت

د رء بــاغ حلقـه زنـیـد راه چمـن بــاز کنیـد

گل رسید,غنچه رسیـــد, طــرح نوآغاز کنید

ادامه نوشته…

۲۸ حوت
۲دیدگاه

پیک نوروز

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۸ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۹ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

پیک نوروز

محترمه خانم عزیزه عنایت

پیک نوروز بیا با قدم سبز و صفا

مــژدۀ صلـح بـیـاورزرهی دوربما

ادامه نوشته…

۲۵ حوت
۲دیدگاه

نغمۀ نای

تاریخ  نشر جمعه  ۲۵ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۶ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

نغمۀ نای

محترمه خانم عزیزه عنایت :

صبحــدم بــاد صبـا عطر، فشـان می آیــد

بــوی گل،بــوی چمن،فرحت جان می آیـد

ادامه نوشته…

۱۶ حوت
۴دیدگاه

هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان !

 تاریخ  نشر چهارشنبه ۱۶ حوت  ۱۳۹۶ –  هفتم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

بمناسبت هشتم مارچ ۲۰۱۸ روز جهانی زن که فردا پنجشنبه است و نظر به مشکلات و ظیفوی و صحی چند مطلب را امروز چهارشنبه هفتم مارچ نشر نمودم و این روز را به تمام مادران و خواهران افغان و جهان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همیشه در کنار خانواده های خود زنده ، سلامت و بدون غم و پریشانی زندگی نمایند. و آنعده مادران و خواهرانیکه در این روز در جمع خانواده هایشان نیستند وبه رحمت حق پیوستند ، روحشان شاد و خلد برین جایشان.

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

******************

 هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان !

با عجزودعا

محترمه خانم عزیزه عنایت

ازجور فلک نــا له کنــــم زار بگیرم

فـارغ نشود دل که د وصد باربگیرم

ادامه نوشته…

۱۱ حوت
۲دیدگاه

نگاه مخفی !

تاریخ  نشر جمعه ۱۱ حوت  ۱۳۹۶ –  دوم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

نگاه مخفی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

هوای گلشـن توصبح قصه پـردازاسـت

نگـاه مخفی تـو نغمـۀ ســرآغــاز است

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۲دیدگاه

حدیث دل !

تاریخ  نشر پنجشنبه سوم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۲  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

حدیث دل !

محترمه خانم عزیزه عنایت

بخــدا رسیــده باشد نــالـه های جانگــدازم

که فـروغ جلوه ریـزد بفضای ســوزوسازم

ادامه نوشته…

۲۱ دلو
۵دیدگاه

خمارمهر !

تاریخ  نشر شنبه ۲۱  دلو  ۱۳۹۶ –  دهم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

خمارمهر !

محترمه خانم عزیزه عنایت

همیــشه زنــدگی زیبــا نبـاشد

گل عیـش ابـد، حــاشــا نباشـد

ادامه نوشته…

۱۷ دلو
۲دیدگاه

همت جــوان !

تاریخ  نشرسه شنبه ۱۷ دلو  ۱۳۹۶ –  ششم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

همت جــوان !

محترمه خانم عزیزه عنایت

فصل خنک ولی عجب بوی بهار میرسد

کـنگــرۀ ابــرسیاه چــه نقــره دار میـرسد

ادامه نوشته…

۲۹ جدی
۳دیدگاه

قـافـلـۀ عمـر !

تاریخ  نشر جمعه  ۲۹ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۹جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

قـافـلـۀ عمـر !

محترمه خانم عزیزه عنایت

زنــدگی میگــذرد بـا همــه زشتــی وصفا

بگـــذرد قــافــلـۀ عمـرچــه زود ازبــرمـا

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۲دیدگاه

سراب !

تاریخ  نشر جمعه ۲۲ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۲جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

سراب !

محترمه خانم عزیزه عنایت

نغمـۀ نــاب میشـوم یــارربــاب میشوم

چنـگ بنالـه میزنم ابــروسحـاب میشوم

ادامه نوشته…

۱۸ جدی
۲دیدگاه

رباعی !

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۶ –  هشتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

رباعی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

هردم که بباغ نظــرم جلـوه نمــایی

درخانۀ دل روشنی ی عشق فــزایی

ادامه نوشته…

۱۲ جدی
۲دیدگاه

پرشکنی !

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۲ جدی  ۱۳۹۶ –  دوم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

پرشکنی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

دل درطلــب وصـل تــو آرام نــدارد

جزیاد تـو یــادی سحر و شــام ندارد

ادامه نوشته…

۰۷ جدی
۲دیدگاه

که خون جاریست دردامان کابل

تاریخ  نشر پنجشنبه هفتم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۸  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

فضای کابل امروز بازهم شاهد حادثۀ ناگوار دیگری بود که مادران با ازدست دادن عزیزان شان درماتم و سوگ نشستند . با درد و دریغ صدای ملت رنج کشیده افغانستان شنیده نمیشود مگر گوش  فلک کرشده است .

محترمه خانم عزیزه عنایت

که خون جاریست دردامان کابل

چه دلهـا گشته انــد گـریان کابل

که خون جاریست دردامان کابل

ادامه نوشته…