۲۴ ساعت

09 اکتبر
۲دیدگاه

کندز !

تاریخ  نشر شنبه  ۱۷ میزان  ۱۴۰۰–  نهم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

هموطنان عزیز با آنکه همه در غم وطن با اندوه بزرگ بسر میبریم بازهم حادثۀ دلخراش ولایت کندز خانواده ها را سوگوار ساخت و همه را متاثر.
برای شهیدان این حادثه، بهشت برین میخواهیم و برای هموطنان عزیز و فامیل های محترم شان تسلیت میگویم
کندز !
چه دلهـا گشته انــد گـریان کندز
که خون جاریست دردامان کندز
26 سپتامبر
۱ دیدگاه

سا یت پر درخشش و مردمی ۲۴ ساعت…

تاریخ  نشر یکشنبه  چهارم میزان  ۱۴۰۰– ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

سا یت پر درخشش و مردمی ۲۴ ساعت

همیشه درخدمت هموطنان عزیز بوده است

سا یت پر درخشش و مردمی ۲۴ ساعت که  در رآس آن جناب محمد مهدی بشیر مدیر آگاه ، پر معلومات و با ذوق  قرار دارد همیشه درخدمت هموطنان عزیز بوده است.

ادامه نوشته…

24 سپتامبر
۲دیدگاه

پرواز کبوتران !

تاریخ  نشر جمعه  دوم  میزان  ۱۴۰۰– ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

پـــــرواز کـــبــوتـــــران هـمـــدل
آیـیـنـۀ مهـر و همصداییست
19 سپتامبر
۲دیدگاه

دختران وطنم !

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۸ سنبله  ۱۴۰۰– ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

دخت افغــان ز چـه رو باز تو در بند شدی
پابه زنجیرفرامـین وسخنهای ناپسند شدی
09 سپتامبر
۳دیدگاه

رنج وطن !

تاریخ  نشر پنجشنبه   ۱۸  سنبله  ۱۴۰۰–  نهم  سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

ملــت از رنج وطن دیـدۀ گریــان دارد
هــرکجــا است زغم ناله و افغــان دارد
02 سپتامبر
۴دیدگاه

دامان وطن !

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۱  سنبله  ۱۴۰۰–  دوم سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

بی سبب آمــدی بـودی وهــراسان رفتی
خـستــه ونــادم وبیچـــاره وحــیــران رفـتی
06 آگوست
۳دیدگاه

فــروغ وحــدت !

تاریخ  نشر جمعه  ۱۵  اسد  ۱۴۰۰ –  ششم  آگست ۲۰۲۱ هالند

فــروغ وحــدت !
نو نهـالان چمن نــاجی ای گـلـزارشـویــد
بـــاعـث تــــازه گی ورونق بسیــارشویــد
23 جولای
۳دیدگاه

دامان وطن !

تاریخ  نشر جمعه  اول اسد  ۱۴۰۰ –  ۲۳ جولای ۲۰۲۱ هالند

هیچ بیگانه ی غمخوار ونگهبان نشود
وطن از بــودن بیگانه گلــستــان نشود
08 می
۳دیدگاه

شبهای قدر !

تاریخ  نشر  شنبه  ۱۸ ثور  ۱۴۰۰ –  ۸  می ۲۰۲۱ هالند

شبهای قدر !
شب قــدراست و نور پاک قـرآن
ببخشــا بـردل وجــان رب رحمـان
25 آوریل
۲دیدگاه

عاشقان مهجور !

تاریخ  نشر یکشنبه  پنجم  ثور  ۱۴۰۰ – ۲۵  اپریل ۲۰۲۱ هالند

بهار لطـف تودارد دلم بـه هـر سحری
شمیم عشق تـو آرد هـوای تــازه تـری
15 آوریل
۲دیدگاه

رباعی !

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۶ حمل  ۱۴۰۰ –  ۱۵ اپریل ۲۰۲۱ هالند
این ماه که پرازفیض و نشاط رمضان است
بر دیـده فـروغ و به صفای دل و جـان است
30 مارس
۲دیدگاه

رمز محبــت !

تاریخ  نشر سه شنبه  ۱۰  حمل  ۱۴۰۰ – ۳۰  مارچ ۲۰۲۱ هالند

رمز محبــت !
تابلبل و گل را به چمن خوش خبری است
از اشک سحــر بر سر گل تـاج سری اســت
17 مارس
۲دیدگاه

شمیم لاله زاران !

تاریخ  نشر چهارشنبه  ۲۷ حوت  ۱۳۹۹ – ۱۷ مارچ ۲۰۲۱ هالند 

شمیم لاله زاران !
تــوپـیـک نــوبـهـــارانـی پــرستـو
هــوا وعطــر بــــارانـی پـــرستـو
17 فوریه
۲دیدگاه

دســت دعــا !

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۹ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۷  فبروری ۲۰۲۱ هالند 
بــاز امشـب فضـای شعـرتــر است
مـرغ دل را هـوای بـــال و پـــراست
31 ژانویه
۴دیدگاه

مـوج شـــرار !

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۱۲ دلو   ۱۳۹۹ –  ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ هالند

مـوج شـــرار !
مــرغـکی درشــاخــۀ نــالــیــد زار
غصه دردل بود ودیـده اشکبـار
05 ژانویه
۲دیدگاه

عطر رستن !

تاریخ نشر  سه شنبه  ۱۶ جدی   ۱۳۹۹ – پنجم   جنوری ۲۰۲۱ هالند

عطر رستن !
ازهـوایـت فصــل بــارانــم هـنـوز
عطــر رســتـن درگلستــانم هنوز
20 دسامبر
۲دیدگاه

یــلــدا مـبــارک !

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۰  قوس   ۱۳۹۹ – ۲۰  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

یــلــدا مـبــارک !
یلدا یا تولد دوبارۀ خورشید ، درازترین شب سال، شب اخیر ماه قوس واول جدی که مصادف است به ۲۱ دسامبرسال میلادی،و اولین شب زمستان نیز نامیده میشود.
11 دسامبر
۲دیدگاه

آشک آرزو !

تاریخ نشر جمعه  ۲۱  قوس   ۱۳۹۹ – ۱۱  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

به استقبال ازغزل زیبای حضرت حافظ
آنان کـه خـاک را بنظـرکیمیــا کنند
آیا بؤد که گوشۀ چشمی بماکنند
آشک آرزو !ً
یـــاران حــق کـه یک نگـه بـرحال مـا کنند
زخــم دل شــکـسـتـــه ی مـــارا دوا کـنـنـد
01 دسامبر
۴دیدگاه

سیمای وطن !

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۱  قوس   ۱۳۹۹ – اول دسامبر ۲۰۲۰ هالند

سیمای وطن !
نیست فارغ دلم ازغصه وسودای وطن
زانکــه افروخته انـد شعله سـراپای وطن
27 نوامبر
۲دیدگاه

ستارۀ عشق !

تاریخ نشر جمعه هفتم   قوس   ۱۳۹۹ – ۲۷  نوامبر ۲۰۲۰ هالند
ستارۀ عشق !
تـا کـه تــرا یــار شدم
غـنــچــۀ گـلــزارشــدم
03 نوامبر
۳دیدگاه

خون بدامان !

تاریخ نشر سه شنبه ۱۳ عقرب  ۱۳۹۹ –  سوم  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

خون بدامان !
چیسـت هـردم بـــاعــث قـتـل جوانان میشود؟
ملک ماهرصبح وشامی خون بدامان میشود
31 اکتبر
۳دیدگاه

بـرگریزان  !

تاریخ نشر شنبه دهم عقرب  ۱۳۹۹ – ۳۱   اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

بـرگریزان  !

 عزیزه عنایت

ابـرسـرکش بـاز امشب میل بـاران میکند

خـانـه هـای موررا با قطـره ویـران میکند

ادامه نوشته…

22 اکتبر
۲دیدگاه

صفیرجنگ !

تاریخ نشر  پنجشنبه اول عقرب  ۱۳۹۹ – ۲۲  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

صفیرجنگ !
درهــروجــب میـهــن مــا خــون جــاریــست
هــرسونگــری صفیــرجنگ وآتـشبــاریـست
10 اکتبر
۳دیدگاه

غنچه باران !

تاریخ نشر شنبه  ۱۹ میزان ۱۳۹۹ – دهم اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

غنچه باران !
دردل شب بـا جمـالـت پـرتو افشان میکـنی
خــانـۀ تــاریــک را چون مـاه فـروزان میکنی
05 اکتبر
۳دیدگاه

مرغ آزادی !

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۴ میزان  ۱۳۹۹ –  پنجم   اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

مرغ آزادی !
بــاغ راســر مـیــزنند و خـانـه ویـران میـکنند
هروجـب را رنـگ ، ازخون شهیـدان میـکنند