۲۴ ساعت

15 اکتبر
۲دیدگاه

بنازم غرور افغانی ات را ای زن

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم  ماریا یوسفزی

محترمه خانم ماریا یوسفزی

بنازم غرور افغانی ات را ای زن

بنازم غرور افغانی ات را ای زن

بنازم همت والا ی ات را ای زن

بنازم دیده وسیع ات را ای زن

بنازم صبر وقارت ات را ای زن

ماریا یوسفزی فعال جامعه ی مدنی ، سویدن

زن افغان در طول تاریخ بشر امتحان خود را داده که چقدر تمام رنج ها و مشقت  ها را با صبر و شکیبایی سپری کرده و اولاد نیرومند و قهرمان به دنیا آورده که افتخارات زیاد را به کشور خود کسب کرده است . با وجود یکه  کشور ما در این سه دهه جنگ به  سوی تاریکی رفت و همۀ دستآورد های خود را از دست داده است با آن هم ما زنان افغان همت خود را هیچوقت از دست ندادیم و نمیدهیم.

ادامه نوشته…