۲۴ ساعت

11 مارس
بدون دیدگاه

درنگی در بازار ” بیفرویک “

درنگی در بازار ” بیفرویک ” شهر امستردم کشور شاهی هالند

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

۱۱ – ۳ – ۲۰۱۲

در حومه ء شهر امستردم کشور شاهی هالند ، بازار سرپوشیده ء بزرگی بنا یافته که بیشتر شباهت به بازار های شرقی دارد . اکثریت فروشند های آن مهاجران کشور های آسیائی می باشند . در این جا از خوراکه تا پوشاکه ، اجناس برقی و تزینی ، فرش و ظروف خلاصه  همه و همه  به قول مردم ما” شیر مرغ و جان آدم” را  که در سوپر مارکیت های کشورهای اروپائی کم یافت ویا اصلاً قابل دسترس نیست می توان با سهولت و با نرخ کمتر بدست آورد.

ادامه نوشته…