۲۴ ساعت

08 می
۱ دیدگاه

مادر نگاه خسته و تاریکت

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹ ثور  ۱۳۹۵ – هشتم  می  ۲۰۱۶ هالند

مادر نگاه خسته و تاریکت

علی شریعتی

انتخاب از : محمد مهدی بشیر

مادر نگاه خسته و تاریکت

با من هزارگونه سخن دارد

ادامه نوشته…