۲۴ ساعت

۰۵ سرطان
۲دیدگاه

شب قدر

تاریخ نشر شنبه  پنجم  سرطان  ۱۳۹۵ – ۲۵ جون  ۲۰۱۶ – هالند

شب قدر

علی احمد زرگر پور

کاش سر بر کشم از یا خن قدر شب قدر

برگ فیض برم از خرمن قدر شب قدر

ادامه نوشته…

۲۰ جوزا
۲دیدگاه

حجَّ دلداری

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۰ جوزا  ۱۳۹۵ – نهم  جون  ۲۰۱۶ هالند

حجَّ دلداری

علی احمد زرگرپور

کمک براهِ خدا و به مستمند یکیست
دراین دوجمله ثوابِ خدا پسند یکیست

ادامه نوشته…

۰۱ جوزا
۱ دیدگاه

به امید

تاریخ نشر شنبه اول جوزا  ۱۳۹۵ –  ۲۱  می  ۲۰۱۶ هالند

به امید

علی احمد زرگرپور

اُبهت انتظارتفهیم است

کفَ جاده را درمسیری بی انتها

ادامه نوشته…

۲۹ ثور
۲دیدگاه

سیل خروشان

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۹ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۸  می  ۲۰۱۶ هالند

سیل خروشان

علی احمد زرگرپور

#

اگر دیوارکانتینر بسازند

حصارازآهن وخنجربسازند

ادامه نوشته…

۲۳ ثور
۲دیدگاه

نمازخدمت

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۳ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۲  می  ۲۰۱۶ هالند

نمازخدمت

علی احمد زرگرپور

ودرحضورَخداوند نماز باید خواند

نمازی به زلالَ آب

ادامه نوشته…

۱۸ حمل
بدون دیدگاه

گُلِ انارشکفته به قندهار کجا ؟

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۵ – ششم اپریل  ۲۰۱۶ هالند

گُلِ انارشکفته به قندهار کجا ؟
#
علی احمد زرگرپور
#
گشوده لب به سخن غنچه ی بهار کجا ؟

گُلِ انار شکفته  به قندهار کجا ؟

ادامه نوشته…

۰۱ حمل
۱ دیدگاه

روزنو ،سال نو ،برهمه دوستان مبارکباد

تاریخ نشر یکشنبه   اول حمل ۱۳۹۵ – ۲۰ مارچ  ۲۰۱۶ هالند

روزنو ، سال نو ، برهمه دوستان مبارک باد

علی احمد زرگرپور

یارانَ دل افروزهمه جمع شدند

دریک صفِ پیروزهمه جمع شدند

ادامه نوشته…

۲۶ دلو
۳دیدگاه

روز عشاق

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۶ دلو ۱۳۹۴ –  ۱۵ فبروری ۲۰۱۶ هالند

روز عشاق

علی احمد زرگرپور

#

گرمیی عشقَ عجیبیست ، نصیبِ همه باد

عاشقی رسمَ نجیبیست ، نصیبِ همه باد 

ادامه نوشته…

۲۳ جدی
۳دیدگاه

دوبیتیی لب

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۳ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۳ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

دوبیتیی لب
علی احمد زرگرپور
#
سراپا درصوَر پیچیده بودی

میانِ شعرَتر پیچیده بودی

ادامه نوشته…

۰۹ جدی
۱ دیدگاه

نورتولد

تاریخ نشر چهار شنبه نهم  جدی  ۱۳۹۴ – ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

نورتولد

علی احمد زرگرپور

درآن بحبوحهِ ی طولانی شب

نه روزی بود و نه پایانی شب

ادامه نوشته…

۱۵ قوس
۲دیدگاه

دربه گیرد

تاریخ نشر یکشنبه   ۱۵  قوس ۱۳۹۴ – ششم  دسامبر ۲۰۱۵ هالند

دربه گیرد

علی احمد زرگرپور

الاهی قاتلِ تو در به گیرد

به جانش آتشِ محشربه گیرد

ادامه نوشته…

۱۲ عقرب
۲دیدگاه

جوهروفا

تاریخ  نشرسه شنبه  ۱۲ عقرب ۱۳۹۴-  سوم  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

c1

جوهروفا

علی احمد زرگرپور

هرچشمِ بازدیده ی بینا نمیشود

هرپاره سنگ گوهرزیبا نمیشود

ادامه نوشته…

۰۹ سنبله
۱ دیدگاه

به امید

تاریخ نشر دوشنبه نهم سنبله  ۱۳۹۴ – ۳۱ آگست  ۲۰۱۵ هالند

001-35

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

********

به امید

علی احمد زرگرپور

اُبهت انتظارتفهیم است

کفَ جاده را درمسیری بی انتها

ادامه نوشته…

۰۹ اسد
۲دیدگاه

آوازِ آی اس آی

تاریخ نشرجمعه نهم  اسد ۱۳۹۴ – ۳۱ جولای  ۲۰۱۵ هالند

isi

آوازِ آی اس آی
علی احمد زرگرپور
محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

نه ازملاعمرپیداست جایی
نه از ملا برادر رد پایی
۰۲ سرطان
۴دیدگاه

سربازنامی

تاریخ نشرسه شنبه  دوم سرطان  ۱۳۹۴ – ۲۳   جون  ۲۰۱۵ هالند

سربازنامی
علی احمد زرگرپور
محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

بدشمن راه را یکسربگیرید
زجان ودل سرِسنگربگیرید
۰۵ جوزا
۲دیدگاه

فصلِ دروغ ودرد

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۶  می ۲۰۱۵ هالند

شعر زرگر پور

فصلِ دروغ ودرد

علی احمد زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

رهزنِ راه دیده ایم ، چاله وچاه دیده ایم

پشتَ سپیده ی سحر، شامِ سیاه دیده ایم

ادامه نوشته…

۲۹ ثور
۲دیدگاه

آشوب

تاریخ نشرسه شنبه  ۲۹ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۹  می ۲۰۱۵ هالند

چشم زیبا

آشوب

علی احمد زرگر پور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

هراس ازچشمِ نازوخوب دارم

به نازِاونظرمجذوب دارم

ادامه نوشته…

۰۱ ثور
۲دیدگاه

طرح مطلا

تاریخ نشرسه شنبه اول ثور  ۱۳۹۴ – ۲۱ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

طرح مطلا

علی احمد زرگرپور

عافیت سوختگان را به مداوا بطلب

موجِ ساحل زده رادردلِ دریا بطلب

ادامه نوشته…

۰۹ حوت
۳دیدگاه

حرفَ برف

تاریخ نشر شنبه نهم حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۸  فبروری ۲۰۱۵ هالند

2012_03_31_0310

به کسانیکه درمقابل حوادث طبیعت بی تفاوتند

حرفَ برف

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

علی احمد زرگرپور

همگی ازمصیبت حرف داریم

ملال ازحرفَ برفِ ژرف داریم

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۱ دیدگاه

ند به ی سنگ

تاریخ نشر جمعه ۲۴ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۳  فبروری ۲۰۱۵ هالند

ندبه ی سنگ

ند به ی سنگ

علی احمد زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

دردا که سنگ ها همگی بی صدا شدند

سنگِ سکوت گشته بما همنوا شدند

ادامه نوشته…

۱۵ سنبله
۱ دیدگاه

خوابَ آیینه

تاریخ نشرشنبه ششم  سپتامبر ٢٠١۴ هالند

خوابَ آیینه
علی احمد زرگرپور
محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

بسنگ سایه شکست آفتابِ آیینه
مگربخواب به بینیم خوابِ آیینه
۱۲ جوزا
۲دیدگاه

* زدوبند

تاریخ نشر  دوشنبه  دوم  جون ۲۰۱۴ هالند

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

* زدوبند

علی احمد زرگرپور

هوای فنَ ترفنداست میهن

که رمل اندازخُرسند است میهن

ادامه نوشته…

۱۲ دلو
۲دیدگاه

میعاد

تاریخ نشر شنبه اول فبروری  ۲۰۱۴ هالند

میعاد

 علی احمد زرگرپور

علی احمد زرگر زرگرپور

علی احمد زرگر زرگرپور

من آتش خشمِ روزگارم

خاکسترم وپرازشرارم

ادامه نوشته…

۳۱ اسد
۶دیدگاه

زر و زرگر

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۲ آگست ۲۰۱۳ هالند

schmuck-goldschmiede

دربعضی از سروده ها  (  زرگر )  تخلص می کنم

ابیات زیرازمقاطع چند غزل است

زر و زرگر )

علی احمد  زرگر زرگرپور 

علی احمد زرگر زرگرپور

علی احمد زرگر زرگرپور

خواهم که قابَ نرگسَ مستش به زر کشم

زرگر، مرا به شوخی اش ازکارمی کشد

ادامه نوشته…

۱۳ اسد
۲دیدگاه

به مناسبت نزول قرآن وشب قدر

تاریخ نشر یکشنبه ۴  آگست ۲۰۱۳ هالند

images (8)

به مناسبت  نزول قرآن وشب قدر

علی احمد زرگرپور 

علی احمد زرگر زرگرپور

علی احمد زرگر زرگرپور

آیه های حاجت

امشب که تجلّی ای شبِ آغازاست

قرآن خداعجب سخن پردازاست

ادامه نوشته…