۲۴ ساعت

۲۱ دلو
۳دیدگاه

می روم ازخود

تاریخ  نشر شنبه ۲۱  دلو  ۱۳۹۶ –  دهم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

می روم ازخود

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
به بین درعین هوشیاری چه زیبا می روم ازخود

تماشاییست وقتی که سرا پا می روم ازخود

ادامه نوشته…

۰۲ عقرب
۲دیدگاه

از میدان بدر

تاریخ  نشر سه شنبه دوم عقرب  ۱۳۹۶ –  ۲۴  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

از میدان بدر

علی احمد زرگر پور

به ضد طالبان  هرکس اگر شد

خلاف جبهه ی شان مستقر شد

ادامه نوشته…

۲۴ میزان
۲دیدگاه

طنزجاده ی بحث

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۴ میزان ۱۳۹۶ – ۱۶  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

طنزجاده ی بحث

محترم علی احمد زرگرپور

#

بحثَ بیجا عجب درازشده

هیکلش گُنده و گرازشده

ادامه نوشته…

۰۷ اسد
۳دیدگاه

حرف بیحساب

تاریخ  نشر شنبه هفتم  اسد  ۱۳۹۶ – ۲۹  جولای ۲۰۱۷–  هالند

حرف بیحساب

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
#
زکارِنا ثواب آتش گرفتم

زحرفِ بیحساب آتش گرفتم

ادامه نوشته…

۰۵ ثور
۲دیدگاه

قصه ی شب

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم   ثور ۱۳۹۶ –  ۲۵  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

قصه ی شب

محترم علی احمد رزگر پور

خدای من ظلماتِ دوباره است امروز

که شامِ غمزدگان بی ستاره است امروز

ادامه نوشته…

۲۲ حمل
۲دیدگاه

گوهرنایاب

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۲ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۱  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

گوهرنایاب
محترم علی احمد زرگرپور

تکیه گاهم به همه عمرپدربود که رفت

برکتِ خانه وهم سایه ی سربود که رفت

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۲دیدگاه

مژده ی پرواز

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۹  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

بهاران برهمه یاران مبارک

حالا نقدینه ی است ، باید غزل شود
#
مژده ی پرواز

محترم علی احمد زرگرپور

فصلِ بهار، زمزمه پردازمی شود

لبهای غنچه ها به سخن بازمی شود

ادامه نوشته…

۰۱ دلو
۳دیدگاه

بسیاردیدیم

تاریخ  نشر جمعه  اول  دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۰ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

بسیاردیدیم

محترم علی احمد زرگرپور

#

اشک ازدودیده چکیده دیدیم ، بسیار دیدیم

رنگ ازدوگونه پریده دیدیم ، بسیار دیدیم

ادامه نوشته…

۳۰ جدی
۲دیدگاه

باغ راز

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۳۰ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۹ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

باغ راز

محترم علی احمد زرگرپور
#
#

چه ناژوهای نازی داشت میهن

چه سروَسرفرازی داشت میهن

ادامه نوشته…

۱۵ عقرب
۲دیدگاه

بلای جان

تاریخ  نشر شنبه  ۱۵  عقرب   ۱۳۹۵ –  پنجم  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

بلای جان

محترم علی احمد زرگرپور
#

ایدل بلای جانَ من عمری تو بودی

چون چشم نا فرمانَ من عمری توبودی

ادامه نوشته…

۰۷ اسد
۱ دیدگاه

شرحی زفصلِ ظلم وستم

تاریخ نشر پنجشنبه  هفتم  اسد ۱۳۹۵ – ۲۸  جولای  ۲۰۱۶ – هالند

شرحی زفصلِ ظلم وستم

علی احمد زرگرپور
#
#
تا برفلک زآه رسانیم دود ها

داریم ازبرای تومیهن سرودها

ادامه نوشته…

۱۱ سرطان
۵دیدگاه

به مناسبت نزول قرآن کریم

تاریخ نشر جمعه  ۱۱ سرطان  ۱۳۹۵ – اول جولای  ۲۰۱۶ – هالند

به مناسبت نزول قرآن کریم
علی احمد زرگرپور
آیه های حاجت
امشب که تجلّیی شبِ آغازاست
قرآن خداعجب سخن پردازاست
۰۵ سرطان
۲دیدگاه

شب قدر

تاریخ نشر شنبه  پنجم  سرطان  ۱۳۹۵ – ۲۵ جون  ۲۰۱۶ – هالند

شب قدر

علی احمد زرگر پور

کاش سر بر کشم از یا خن قدر شب قدر

برگ فیض برم از خرمن قدر شب قدر

ادامه نوشته…

۲۰ جوزا
۲دیدگاه

حجَّ دلداری

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۰ جوزا  ۱۳۹۵ – نهم  جون  ۲۰۱۶ هالند

حجَّ دلداری

علی احمد زرگرپور

کمک براهِ خدا و به مستمند یکیست
دراین دوجمله ثوابِ خدا پسند یکیست

ادامه نوشته…

۰۱ جوزا
۱ دیدگاه

به امید

تاریخ نشر شنبه اول جوزا  ۱۳۹۵ –  ۲۱  می  ۲۰۱۶ هالند

به امید

علی احمد زرگرپور

اُبهت انتظارتفهیم است

کفَ جاده را درمسیری بی انتها

ادامه نوشته…

۲۹ ثور
۲دیدگاه

سیل خروشان

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۹ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۸  می  ۲۰۱۶ هالند

سیل خروشان

علی احمد زرگرپور

#

اگر دیوارکانتینر بسازند

حصارازآهن وخنجربسازند

ادامه نوشته…

۲۳ ثور
۲دیدگاه

نمازخدمت

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۳ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۲  می  ۲۰۱۶ هالند

نمازخدمت

علی احمد زرگرپور

ودرحضورَخداوند نماز باید خواند

نمازی به زلالَ آب

ادامه نوشته…

۱۸ حمل
بدون دیدگاه

گُلِ انارشکفته به قندهار کجا ؟

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۵ – ششم اپریل  ۲۰۱۶ هالند

گُلِ انارشکفته به قندهار کجا ؟
#
علی احمد زرگرپور
#
گشوده لب به سخن غنچه ی بهار کجا ؟

گُلِ انار شکفته  به قندهار کجا ؟

ادامه نوشته…

۰۱ حمل
۱ دیدگاه

روزنو ،سال نو ،برهمه دوستان مبارکباد

تاریخ نشر یکشنبه   اول حمل ۱۳۹۵ – ۲۰ مارچ  ۲۰۱۶ هالند

روزنو ، سال نو ، برهمه دوستان مبارک باد

علی احمد زرگرپور

یارانَ دل افروزهمه جمع شدند

دریک صفِ پیروزهمه جمع شدند

ادامه نوشته…

۲۶ دلو
۳دیدگاه

روز عشاق

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۶ دلو ۱۳۹۴ –  ۱۵ فبروری ۲۰۱۶ هالند

روز عشاق

علی احمد زرگرپور

#

گرمیی عشقَ عجیبیست ، نصیبِ همه باد

عاشقی رسمَ نجیبیست ، نصیبِ همه باد 

ادامه نوشته…

۲۳ جدی
۳دیدگاه

دوبیتیی لب

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۳ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۳ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

دوبیتیی لب
علی احمد زرگرپور
#
سراپا درصوَر پیچیده بودی

میانِ شعرَتر پیچیده بودی

ادامه نوشته…

۰۹ جدی
۱ دیدگاه

نورتولد

تاریخ نشر چهار شنبه نهم  جدی  ۱۳۹۴ – ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

نورتولد

علی احمد زرگرپور

درآن بحبوحهِ ی طولانی شب

نه روزی بود و نه پایانی شب

ادامه نوشته…

۱۵ قوس
۲دیدگاه

دربه گیرد

تاریخ نشر یکشنبه   ۱۵  قوس ۱۳۹۴ – ششم  دسامبر ۲۰۱۵ هالند

دربه گیرد

علی احمد زرگرپور

الاهی قاتلِ تو در به گیرد

به جانش آتشِ محشربه گیرد

ادامه نوشته…

۱۲ عقرب
۲دیدگاه

جوهروفا

تاریخ  نشرسه شنبه  ۱۲ عقرب ۱۳۹۴-  سوم  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

c1

جوهروفا

علی احمد زرگرپور

هرچشمِ بازدیده ی بینا نمیشود

هرپاره سنگ گوهرزیبا نمیشود

ادامه نوشته…

۰۹ سنبله
۱ دیدگاه

به امید

تاریخ نشر دوشنبه نهم سنبله  ۱۳۹۴ – ۳۱ آگست  ۲۰۱۵ هالند

001-35

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

********

به امید

علی احمد زرگرپور

اُبهت انتظارتفهیم است

کفَ جاده را درمسیری بی انتها

ادامه نوشته…