۲۴ ساعت

۱۴ دلو
۴دیدگاه

دوغزل دریک قافیه از دو همشهری

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۴ دلو ۱۳۹۷  –  سوم  فبروری ۲۰۱۹هالند

دوغزل دریک قافیه از دوهمشهری

ویرانگر

محترم نورالله وثوق
….
عمری ست با حماسه ی احساس همدمیم

بیگانه را بگوی که باعشق محرمیم

ادامه نوشته…

۰۳ دلو
۳دیدگاه

ثابت قدم

تاریخ نشر جهار شنبه سوم  دلو ۱۳۹۷ –  ۲۳ جنوری  ۲۰۱۹هالند
   **__________________________________**

ثابت قدم

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
#
دلا یاری کن وصاحب کرم باش

به پای دوستی ثابت قدم باش

ادامه نوشته…

۲۰ جدی
۳دیدگاه

دیده ی بیدار

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۰ جدی  ۱۳۹۷ –  دهم  جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

دیده ی بیدار

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
#
مژگانَ من ازدیده جزآزار ندیده

ازیارجفا دیده ، ز اغیار ندیده

ادامه نوشته…

۱۴ جدی
۲دیدگاه

چالش چشمه سار

تاریخ نشر جمعه  ۱۴ جدی  ۱۳۹۷ –  چهارم  جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

چالش چشمه سار

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
#
ما چالشَ چشمه سارها را دیدیم

لای تهِ جوی بارها را دیدیم

ادامه نوشته…

۰۹ جدی
۴دیدگاه

سرمست ازدوباده

تاریخ نشر یکشنبه  نهم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۳۰ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

سرمست ازدوباده

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
ازروی ناز، لب به سخن برگشود، دوش

گفتا زجامِ لعلَ لبم جرعه ی به نوش

ادامه نوشته…

۲۴ قوس
۲دیدگاه

سنگینی غربت

تاریخ نشرشنبه  ۲۴  قوس  ۱۳۹۷ –  ۱۵ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

سنگینی غربت

محترم علی احمد زرگرپور

نه طنین افکند آوازسروش من وتو

نه برآید بفلک جوش وخروشِ من وتو

ادامه نوشته…

۲۶ عقرب
۴دیدگاه

ناودان خون

تاریخ نشر شنبه  ۲۶ عقرب  ۱۳۹۷ – ۱۷ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

ناودان خون

محترم علی احمد زرگرپور

از چشمۀ چشم خون برون باید کرد

مژگان همه ناودن خون باید کرد

ادامه نوشته…

۲۰ میزان
۴دیدگاه

گرمیی ساکت

تاریخ نشر جمعه ۲۰ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۲ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

گرمیی ساکت

محترم علی احمد زرگرپور

دررگِ گل گلاب مینگرم

برگِ گل را برآب مینگرم

ادامه نوشته…

۲۴ سنبله
۳دیدگاه

بی معناست

تاریخ نشر شنبه  ۲۴ سنبله  ۱۳۹۷ –  ۱۵ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

بی معناست

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
بعدازاین هرچه بگویی سخنت بی معناست

جنگ قومی و زبان در وطنت بی معناست

ادامه نوشته…

۰۲ سنبله
۴دیدگاه

طراح آتش بس

تاریخ نشر جمعه دوم سنبله  ۱۳۹۷ –  ۲۴ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

طراح آتش بس

محترم علی احمد زرگرپور
#
ازآن روزی که گلبدین علم شد

زیاد تراین وطن پُردرد وغم شد

ادامه نوشته…

۱۶ سرطان
۳دیدگاه

روابط ها

تاریخ  نشرشنبه  ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ –  هفتم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

روابط ها

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
تعجب میکنم برنکته سنجان

که تأیید آورند برهرچه گفتار

ادامه نوشته…

۰۹ سرطان
۳دیدگاه

ماه بدون نور

تاریخ  نشر شنبه  نهم سرطان ۱۳۹۷ –  ۳۰ جون  ۲۰۱۸–  هالند

ماه بدون نور

محترم علی احمد زرگرپور

#

#

آسمان ! ماهَ بدونِ نوررا دارد چه کار

روزَتاریک وشبِ دیجوررا دارد چه کار

ادامه نوشته…

۰۶ جوزا
۵دیدگاه

شانه های تفاهم

تاریخ  نشر یکشنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۷ می  ۲۰۱۸–  هالند

شانه های تفاهم

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
#
درجاده ی شلوغ ، پیِ رفت وآمدیم

از خورد تا بلوغ ، پیِ رفت وآمدیم

ادامه نوشته…

۰۴ حوت
۲دیدگاه

ای نگینِ برخراسان بزرگ

تاریخ  نشر جمعه چهارم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۳  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

ای نگینِ برخراسان بزرگ

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
ای هری طفلِ هنررا مادری

آسمانِ معرفت را اختری

ادامه نوشته…

۲۱ دلو
۳دیدگاه

می روم ازخود

تاریخ  نشر شنبه ۲۱  دلو  ۱۳۹۶ –  دهم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

می روم ازخود

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
به بین درعین هوشیاری چه زیبا می روم ازخود

تماشاییست وقتی که سرا پا می روم ازخود

ادامه نوشته…

۰۲ عقرب
۲دیدگاه

از میدان بدر

تاریخ  نشر سه شنبه دوم عقرب  ۱۳۹۶ –  ۲۴  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

از میدان بدر

علی احمد زرگر پور

به ضد طالبان  هرکس اگر شد

خلاف جبهه ی شان مستقر شد

ادامه نوشته…

۲۴ میزان
۲دیدگاه

طنزجاده ی بحث

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۴ میزان ۱۳۹۶ – ۱۶  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

طنزجاده ی بحث

محترم علی احمد زرگرپور

#

بحثَ بیجا عجب درازشده

هیکلش گُنده و گرازشده

ادامه نوشته…

۰۷ اسد
۳دیدگاه

حرف بیحساب

تاریخ  نشر شنبه هفتم  اسد  ۱۳۹۶ – ۲۹  جولای ۲۰۱۷–  هالند

حرف بیحساب

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
#
زکارِنا ثواب آتش گرفتم

زحرفِ بیحساب آتش گرفتم

ادامه نوشته…

۰۵ ثور
۲دیدگاه

قصه ی شب

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم   ثور ۱۳۹۶ –  ۲۵  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

قصه ی شب

محترم علی احمد رزگر پور

خدای من ظلماتِ دوباره است امروز

که شامِ غمزدگان بی ستاره است امروز

ادامه نوشته…

۲۲ حمل
۲دیدگاه

گوهرنایاب

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۲ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۱  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

گوهرنایاب
محترم علی احمد زرگرپور

تکیه گاهم به همه عمرپدربود که رفت

برکتِ خانه وهم سایه ی سربود که رفت

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۲دیدگاه

مژده ی پرواز

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۹  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

بهاران برهمه یاران مبارک

حالا نقدینه ی است ، باید غزل شود
#
مژده ی پرواز

محترم علی احمد زرگرپور

فصلِ بهار، زمزمه پردازمی شود

لبهای غنچه ها به سخن بازمی شود

ادامه نوشته…

۰۱ دلو
۳دیدگاه

بسیاردیدیم

تاریخ  نشر جمعه  اول  دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۰ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

بسیاردیدیم

محترم علی احمد زرگرپور

#

اشک ازدودیده چکیده دیدیم ، بسیار دیدیم

رنگ ازدوگونه پریده دیدیم ، بسیار دیدیم

ادامه نوشته…

۳۰ جدی
۲دیدگاه

باغ راز

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۳۰ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۹ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

باغ راز

محترم علی احمد زرگرپور
#
#

چه ناژوهای نازی داشت میهن

چه سروَسرفرازی داشت میهن

ادامه نوشته…

۱۵ عقرب
۲دیدگاه

بلای جان

تاریخ  نشر شنبه  ۱۵  عقرب   ۱۳۹۵ –  پنجم  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

بلای جان

محترم علی احمد زرگرپور
#

ایدل بلای جانَ من عمری تو بودی

چون چشم نا فرمانَ من عمری توبودی

ادامه نوشته…

۰۷ اسد
۱ دیدگاه

شرحی زفصلِ ظلم وستم

تاریخ نشر پنجشنبه  هفتم  اسد ۱۳۹۵ – ۲۸  جولای  ۲۰۱۶ – هالند

شرحی زفصلِ ظلم وستم

علی احمد زرگرپور
#
#
تا برفلک زآه رسانیم دود ها

داریم ازبرای تومیهن سرودها

ادامه نوشته…