۲۴ ساعت

17 می
۱ دیدگاه

مخمس بر غزل حمزه شینوار

تاریخ نشر شنبه  ۱۷ می ۲۰۱۴ هالند

مخمس بر غزل حمزه شینوار

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

******

سل رنګه ادا کوی په سترګو کشې

سحر که سودا کوی په سترګوکشې

ادامه نوشته…

14 آوریل
۲دیدگاه

مخمس برغزل بیدل

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۴ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

مخمس برغزل بیدل

عزیزی غزنوی

۱/ ۱ / ۱۹۹۲

دهلی   –  هند

****

بسته اندر گردنم زنجیر صد من زندگی

گه به کویم می کشاند گه به برزن زندگی

ادامه نوشته…