۲۴ ساعت

۰۲ سرطان
۲دیدگاه

جــــانـــان

تاریخ نشرسه شنبه  دوم سرطان  ۱۳۹۴ – ۲۳   جون  ۲۰۱۵ هالند

محهرم ظفر اهتمام‎

محترم ظفر اهتمام‎

جــــانـــان 

ظفرخان « اهـتمام » 

ای تـقـدیـره ګـوره ځـان درلـره سپـارم

دا تکه تکه جـانـان در لـره سپـارم

ادامه نوشته…

۰۱ عقرب
۵دیدگاه

دافغانستان د۱۳۹۳کال جمهوری ریاست

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

aaaa

دافغانستان د۱۳۹۳کال جمهوری ریاست

داحتمالی (۱۰) نوماندواود هغوی دلومړی او دوهم مرستیالانودوهم نوملړ

ترتیب کوونکی : ظفرخان «اهتـمام»

ظفر اهتمام‎

ظفر اهتمام‎

۱- ډاکټرعبدالله عبداله        ۱- انجینرمحمدخان         ۲- حاجی محمد محقق

۲- عبدالرب رسول سیاف   ۱- محمد اسماعیل خان     ۲- عبدالوهاب عرفان

ادامه نوشته…

۱۵ جوزا
۳دیدگاه

ټول قافیه یوولس څپه ایزه معـما!

تاریخ  نشر  چهار شنبه پنجم  جون ۲۰۱۳ هالند

کلیمه.

ټول قافیه یوولس څپه ایزه معـما!

ظفـرخان  اهتمام 

ظفـرخان  اهتمام

ظفـرخان اهتمام

چې په خـوله کـلیمه وایی مـسلمان

وی ژوندی به څـوآبـاد وی داجهان

ادامه نوشته…

۰۳ میزان
۱۹دیدگاه

شگوفه آمد و پیغام نو بهار رسید

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 ظفر اهتمام‎

– ۱۰ – 

ظفر اهتمام‎

ظفر اهتمام‎

شگوفه آمد و پیغام نو بهار رسید

 ********

بوی خوش زعــــــــطرنسیم بهاررسید

مـــُ‎‎ــژده از وصال یــــار وفــادار رسید

 

یار شیــریـن دور از وطـــن در غـُربت

از محبــتِ عزیز دوست به دیدار رسید!

ادامه نوشته…