۲۴ ساعت

۰۸ ثور
۳دیدگاه

رسالت خودرا انجام یافته می بینم

      تاریخ  نشر یکشنبه ۲۸ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

 رسالت خود را انجام یافته می بینم

صادق پیکار

***

مهدی عزیز، مهتمم وگرداننده صفحه ۲۴ ساعت،

بعد ازسلام و تعارفات دوستانه، میخواهم به عرض برسانم که از حضور خود در پنجرۀ ۲۴ ساعت و همکاری ادبی با آن خیلی خورسند م و هم چنان برخورد دوستانه و فرهنگمآبانه تانرا در برابر خود به دیدۀ قدرمی نگرم. حضورمن دراین بودگاه برای خودم خیلی آموزنده بود ودراین مدت کوتاه تجارب زیادی آموختم و اندوختم.

ادامه نوشته…

۰۷ ثور
۱ دیدگاه

دید گاه گذاشتن

تاریخ  نشر شنبه ۲۷ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

دید گاه گذاشتن

صادق پیکار

نخست به آن شاعران ارجمند ( …نام گرفتن مشکل است) که با دید گاه های شان به من منت میگذارند و باعث تشویق من میگردند ابراز سپاس و خورسندی می نمایم.

ادامه نوشته…

۰۶ ثور
۴دیدگاه

“زیبا” و”عالی” قبول، ایراد گیری ممنوع !

تاریخ  نشر جمعه ۲۶ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

“زیبا” و”عالی” قبول، ایراد گیری ممنوع !

طنز منظوم

صادق پیکار

***

ای که گفتی نثر آسان، شعر گفتن مشکل است

شعر گفتن ساده و دیدگاه گذاشتن مشکل است

ادامه نوشته…

۰۵ ثور
۲دیدگاه

شاعر زنان پیشگام

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۵ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

شاعر زنان پیشگام

صادق پیکار

***

شما ای شاعران پیشگام وسرکش وبیدار

شما ای آن دلیرانِ نبردِ برحق وآمادۀ پیکار

ادامه نوشته…

۰۱ ثور
۴دیدگاه

خویشا وندی با خدا

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۱ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

خویشا وندی با خدا

صادق پیکار

***

تن ما و جان ما و این جهان از خود ماست

هم زمین، هم آسمان هم اختران ازخود ماست

ادامه نوشته…

۲۹ حمل
۳دیدگاه

به درد سر نمی ارزد

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۸ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

به درد سر نمی ارزد

به استقبال غزل خانم عزیزه عنایت

صادق پیکار

***

اگرعاشق نه ای، دنیا به یک جودرنمی ارزد

اگر ارزد سرمویی، ازان برترنمی ارزد

ادامه نوشته…

۲۰ حمل
۱ دیدگاه

مجاهد ازخود راضی

تاریخ نشر سه شنبه  ۹ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

مجاهد ازخود راضی

صادق پیکار

***

مجاهد گراز خویش راضی نمی شد

خودش دزد و بر غیر قاضی نمی شد

ادامه نوشته…

۱۸ حمل
۳دیدگاه

درد دل چپن

   تاریخ نشر یکشنبه  ۷ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

درد دل چپن

طنز منظوم

صادق پیکار

***

چپنم، من چپنم، لباس مردان بودم

چپنم، عبا و هم قبای خانان بودم

ادامه نوشته…

۱۷ حمل
۳دیدگاه

سرود ملی

تاریخ نشر شنبه  ۶ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

 سرود ملی

صادق پیکار

***

این وطن کوه دارد و دامان

هم وطندار های با وجدان

ادامه نوشته…

۱۲ حمل
۲دیدگاه

صدای خاموشان

تاریخ نشر دوشنبه اول اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

صدای خاموشان

صادق پیکار

***

زندگی چند صباح، همچو گلابست اینجا

عطروبو دارد وعمرش چو حبابست اینجا

ادامه نوشته…

۱۰ حمل
۴دیدگاه

خانه خراب

تاریخ نشر  شنبه ۳۰ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

 خانه خراب

صادق پیکار

****

گرچه غربت زده را وضع حباب است اینجا

بوسۀ ماه رخان کار ثواب است اینجا

ادامه نوشته…

۰۹ حمل
۶دیدگاه

به پاسخ سرودۀ

تاریخ نشر  جمعه ۲۹ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

به پاسخ سرودۀ

(خیال تو)

از قلم شهلا جان ولی زاده

تنم را رنگ دادم با خیالت
سبزین شد و بشگفت
روحم پرواز بسویی لانهء نور
دست رقصید ز موج لمس روحت
پا لمید به زیر غنچهء شوق
گیسو ام تار تارش ناله ها ز بهری رویت
و صدایم سخت پیچید در گوش دل
که بهار است و امیدها
بارور

شهلا  ولی زاده

***

صادق پیکار

***

تنت را رنگ دادی باخیالم

دگرگون ساختی اوضاع و حالم

ادامه نوشته…

۰۷ حمل
۱ دیدگاه

آئینۀ مجاهد …

تاریخ نشر  چهارشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

آئینۀ مجاهد

صادق پیکار

سال ۹۵ میلادی

دهلی

***

ای مجاهد ای ستمگر دین و ایمانت چه شد

ای تباهکار زمان آن عهد و پیمانت چه شد

ادامه نوشته…

۰۶ حمل
۳دیدگاه

سخن روز

تاریخ نشر  سه شنبه ۲۶ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

سخن روز

صادق پیکار

تار اندیشۀ مارا گره اندر گره است

هر گره باز شدن معجزه ها می خواهد

ادامه نوشته…

۰۶ حمل
۱ دیدگاه

چند سخنی با رفیق همسفرم مگس آسترالیایی

 تاریخ نشر  سه شنبه ۲۶ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

چند سخنی با رفیق همسفرم

مگس آسترالیایی

صادق پیکار

***

ای مگس حیف جسوری و کمی دیده در آیی

از ره گوش در آیی ز ره دیده برآیی

ادامه نوشته…

۰۵ حمل
۲دیدگاه

زندگی نامه یک مهاجردوراز وطن

 تاریخ نشر  دوشنبه ۲۵ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

 زندگی نامه یک مهاجردوراز وطن

صادق پیکار

***

عمریست که وی دفتر بیگانه بخواند

شام و سحرازههجرتش افسانه بخواند

ادامه نوشته…

۰۴ حمل
بدون دیدگاه

عشق ناکام

تاریخ نشر  یکشنبه ۲۴ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

منظومه تفریحی

عشق ناکام

نوشته صادق پیکار

***

منظومۀ تفریحی- طنز گونۀ، به وزن و بحر یکی

از مسمط های شاه شجاع درانی، غزل سرای دورۀ

ادامه نوشته…

۰۳ حمل
۱ دیدگاه

فرشتۀ که ازعرش به دوزخ پناهنده شده

 تاریخ نشر  شنبه ۲۳ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

فرشتۀ که ازعرش به دوزخ پناهنده شده

صادق پیکار

***

در محفلی که دُرد کشان مست باده بود

افرشتۀ ز عرش به آنجا رسیده بود

ادامه نوشته…

۰۲ حمل
۲دیدگاه

بهار را به قدر کافی تجلیل کردیم

 تاریخ نشر  جمعه ۲۲ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

Lente26

بهار را به قدر کافی تجلیل کردیم

واکنون چند حرف شکایت آمیزازوطن بشنویم:

صادق پیکار

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

گزیدۀ از شکایت وطن

چرا بهارنیاید به سبزه زارانم

ادامه نوشته…

۰۲ حمل
بدون دیدگاه

کابوس جنگ

تاریخ نشر  جمعه ۲۲ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

کابوس جنگ

صادق پیکار

***

نه سر دارم نه صورت، هیکلی پر از خطر دارم

دهان دارم چو دوزخ، چشم های پر شرر دارم

ادامه نوشته…

۳۰ حوت
۳دیدگاه

گزیده ای از اعترافات من

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ مارچ  ۲۰۱۳ هالند 

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

گزیده ای از اعترافات من

زیر عنوان “طنز منظوم”

هر یکی در وطن خویش یک ایمان دارد

من در این شهر غریبی دوصد ایمان دارم

ادامه نوشته…

۳۰ حوت
۱ دیدگاه

نگرش تعصب آمیز به زبان های ملیت ها

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

نگرش تعصب آمیز به زبان های ملیت ها

صادق پیکار 

***

همه ز بانها وسیلۀ تفاهم میان انسانهاست و زبان برای انسانهایی که به آن زبان حرف می زنند و گفتنی های شانرا به وسیلۀ آن با یک دیگرتبادله می کنند، مانند نفس کشیدن، غذا خوردن، آب نوشیدن و لباس پوشیدن اهمیت دارد. اطفال نو زاد با همان زبان خاص خودشان از گرسنگی و احتیاج شان به غذا کار می گیرند.

ادامه نوشته…

۲۵ حوت
۵دیدگاه

مادررا می ستایم

  تاریخ نشر جمعه ۱۵ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

مادررا می ستایم

صادق پیکار

***

ماد رم را می ستایم

که مرآ به دنیا آورد

ادامه نوشته…

۲۱ حوت
۴دیدگاه

چلوصاف اشعار در سایت های انترنت

  تاریخ نشر دوشنبه  ۱۱ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

چلوصاف اشعار در سایت های انترنت

طنز منظوم

صادق پیکار

***

شعرمی خواهم نویسم  مهملاتی می شود

وزن و بحر و رکن هایش قاتی پاتی می شود

ادامه نوشته…

۱۸ حوت
۵دیدگاه

زن به خلقت دوباره نیاز دارد

تاریخ نشر جمعه  هشتم  مارچ  ۲۰۱۳ هالند

 Bloemgol

 به مناسبت روز ۸ مارچ

زن به خلقت دوباره نیاز دارد

صادق پیکار  

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

تبعیض در برابر زن ازنطفه آغاز شده، چنانچه درشرع دیت سقط  جنین ( خونبهای مرده بیرون شدن نطفه قبل ازموعد ولادت دراثرلت وکوب زن) اگرپسرباشد کامل باید ادا شود واگردخترباشد مناصفه آن.

ادامه نوشته…