۲۴ ساعت

08 مارس
۱ دیدگاه

تساوی حقوق زن

تاریخ نشر شنبه هشتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم شیرین ارشاد

محترمه خانم شیرین ارشاد

به مناسبت روز جهانی زن

تساوی حقوق زن

محترمه خانم شیرین ارشاد

۸ مارچ ۲۰۱۴

تساوی حقوق زن و مرد گرفتاری دنیای امروز خصوصاً در جوامع شرقی است. اما به نظر من حقوق زنان والاتر است. زن امروز فضانورد، پایلوت، داکتر، انجینیر، معلم، مهندس، کارگر فابریکه است اما وقتی که پا داخل چهاردیواری خانه میگذارد ، زن همان زن قرن ها پیش سفره رنگین و چادر گرم و مهربانش را برای آرامش خانواده اش پهن میکند.

ادامه نوشته…