۲۴ ساعت

۱۲ جوزا
۲دیدگاه

گریه شاید !!!

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۲ جوزا ۱۳۹۸ –  دوم جون  ۲۰۱۹ هالند

گریه شاید !!!

محترمه خانم شکریه عزیز

گریه شاید زبان ضعف باشد !

شاید کودکانه شاید بی غرور…

ادامه نوشته…

۲۸ ثور
۲دیدگاه

پیامد وضع سیاسی مردم ما دررابطه صلح

تاریخ نشر شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸ – ۱۸ می ۲۰۱۹ هالند

دوستان عزیز !

این مقاله دوهفته قبل رسیده بود و نظر به طویل بودن آن و وضع صحی ام اکنون نشر نمودم و از دوستان تقاضا میکنم که نوشته هایشان از یک ورق A4 بیشتر نباشد و اگر طویل بود باید هفته ها انتظار بکشند .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

***************

 پیامد وضع سیاسی مردم ما دررابطه صلح وشورای لویه جرگه صلح
نوشتۀ : محترمه انجینر شکریه عزیز
صلح چیست:
صلح در لغت به معنای سازش و ضد فساد و ازبین بردن نفرت است. این واژه در علوم سیاسی به معنای آرامش و امنیت عمومی در کشور است. 
۱۵ ثور
۲دیدگاه

عشق وسجود

تاریخ نشر  یکشنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۸ – پنجم  می ۲۰۱۹ هالند

عشق وسجود

محترمه خانم  شکریه  عزیز 
**********
در گذر گاه خیالم هوس روی تو بود
 مهر اندیشان همه دانند در عشق و سجود
۱۲ ثور
۲دیدگاه

نقش کمرنگ زنان در آوردن صلح پایدار

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۲ ثور ۱۳۹۸ – دوم  می ۲۰۱۹ هالند

نقش کمرنگ زنان در آوردن صلح پایدار

نوشتۀ : محترمه خانم شکریه عزیز 
**********
اجتماع بشری ترکیبی از جنسیتهای مرد وزن است، هیچ انسانی بدو ن موجودیت زن به دنیا زاده نمی شود، هیچ مردی بدون تربیت وآغوش مادری رشد نمی تواند.
۰۸ ثور
۲دیدگاه

درخانه دوست

تاریخ نشر یکشنبه  هشتم  ثور ۱۳۹۸ –  ۲۸ – اپریل ۲۰۱۹ هالند

درخانه دوست

محترمه خانم شکریه عزیز
یک عمر نشستیم و ندیدیم ثمر
از قافله دوریم و نرفتیم سفر

ادامه نوشته…

۰۶ ثور
۳دیدگاه

نیاز مبرم مردم افغانستان صلح است

تاریخ نشر جمعه ششم  ثور ۱۳۹۸ –  ۲۶ – اپریل ۲۰۱۹ هالند

نیاز مبرم مردم افغانستان صلح است:

تقدیم کننده : محترمه خانم شکریه عزیز
صلح چیست:
صلح در لغت به معنای سازش و ضد فساد و ازبین بردن نفرت است. این واژه در علوم سیاسی به معنای آرامش و امنیت عمومی در کشور است.