۲۴ ساعت

06 دسامبر
بدون دیدگاه

تدویرکنفرانس

 تاریخ نشر جمعه  ۶  دسامبر ۲۰۱۳ هالند

تدویرکنفرانس شورای ولایت کابل  حزب ملی ترقی وطن

نورمحمد غفوری

———————

شورای ولایت کابل حزب ملی ترقی وطن بتاریخ ۱۴ ماه قوس سال ۱۳۹۲هـ.ش، مطابق

با ۵ دسمبر سال ۲۰۱۳ م.  کنفرانس خویش را دایر و شش تن را به حیث  نماینده

به کنگره حزب در فضای آزاد و دموکراتیک انتخاب نمودند.

—————–

  در آستانهٔ تدویر نخستین کنگرهٔ حزب ملی ترقی وطن سلسلهء تدویر کنفرانس های شوراهای محلی، ناحیوی، ولسوالی، شهری و ولایتی که در ماه عقرب آغاز یافته است، تا هنوز ادامه دارد. در این کنفرانس ها مطابق طرزالعمل مصوب شورای اجرائیهٔ حزب ملی ترقی وطن با درنظرداشت نارم معینهٔ نمایندگی، در تمام سازمانها در سراسر کشور و شوراهای حزب در کشورهای خارجی برای انتخاب نمایندگان به کنگرهء حزب انتخابات از پائین به بالا به طور آزاد و دموکراتیک صورت میگیرد.

ادامه نوشته…