۲۴ ساعت

07 مارس
۱ دیدگاه

آیا زن هنوز هم باید شکنجه شود؟

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم سیما رزمی

محترمه خانم سیما رزمی

به مناسبت روز جهانی زن 

آیا زن هنوز هم باید شکنجه شود؟

سیما رزمی

۷   مارچ   ۲۰۱۴

از روز زن، این موجود پاک سرشت و زیر بنای فضلیت انسانی هر سال در دنیا تجلیل میشود. منظور از این تجلیل و یاد آوری، درحقیقت اینست تا برای جهانیان گفته شود که زن را که نیمه ای دیگری از پیکر جامعه است، گرامی دارید و از او قدردانی نمایید.

ادامه نوشته…