۲۴ ساعت

۲۵ حوت
۲دیدگاه

از قصاید منوچهری دامغانی در وصف بهار

تاریخ  نشر جمعه  ۲۵ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۶ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

ابیاتی از قصاید منوچهری دامغانی در وصف بهار

انتخاب از : محترم سید همایون عالمی

هنگام بهارست و جهـان چون بت فرخـــار

خیز ای بت فـرخار، بیار آن گل بی‌خـــــار

ادامه نوشته…

۲۰ حوت
۳دیدگاه

” هرکه است “

 تاریخ  نشر یکشنبه ۲۰ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

” هرکه است “

سید همایون شاه “عالمی”

دانا مثال خــــاک زمین است هــــرکه است

نادان ببین به تاج  زرین است هـــرکه است

ادامه نوشته…

۱۷ حوت
۲دیدگاه

زن مادر است

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۶ –  هشتم   مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

با تقدیم این سروده روز زن را به تمام زنان زحمتکش و با همت جهان بخصوص زنان ستمدیدۀ افغانستان تبریک گفته و آرزو دارم خشونت علیه زنان بکلی محو و نابود گردد و زنان غیرتمند در کنار مردان در ساختار یک جامعۀ نوین سهیم باشند.

زن مادر است

محترم سید همایون شاه “عالمی”

هــــــر رایحه ی عشق ز گلزار ِ زن آید

هر گل به حیاتی ز چمـــــنزار ِ زن آید

ادامه نوشته…

۱۳ حوت
۲دیدگاه

دریای کابل

 تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۳ حوت  ۱۳۹۶ –  چهارم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

دریای کابل

محترم سید همایون شاه عالمی

کناراب است یا دریای کابل

چنین زشت است در دنیای کابل

ادامه نوشته…

۱۱ حوت
۲دیدگاه

عاشق مدهوش

 تاریخ  نشر جمعه ۱۱ حوت  ۱۳۹۶ –  دوم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

عاشق مدهوش

محترم سید همایون شاه “عالمی”

عاشق که به ماجرای عشقست

در هر نفسش هـــوایِ عشقست

ادامه نوشته…

۱۰ حوت
۲دیدگاه

محبت و نفرت

تاریخ  نشر پنجشنبه دهم  حوت  ۱۳۹۶ –  اول مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

محبت و نفرت

محترم سید همایون شاه “عالمی”

چـــــرا مردم بجان همدگر چون دیو و دد گشته

چرا حرف صداقت ها به هر مضمونی رد گشته

ادامه نوشته…

۰۸ حوت
۲دیدگاه

خــــورشید صفت با همه کس نیکو باش

تاریخ  نشر سه شنبه هشتم   حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

رباعیاتی از سلطان العارفین ابویزید طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان بسطامی معروف به بایزید بسطامی:

گــــــــر قـــرب خــدا میطلبی دلجو باش

واندر پس و پیش خـــلـــق نیکو گو باش

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۲دیدگاه

چارۀ عشاق

تاریخ  نشر شنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

چارۀ عشاق

محترم سید همایون شاه “عالمی”

نی از نگهــــــی یار به جـــامی برسیدیم

نی در گــــــــذر عشق به کامی برسیدیم

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۲دیدگاه

حلقۀ عشق:

تاریخ  نشر پنجشنبه سوم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۲  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

حلقۀ عشق :

محترم سید همایون شاه “عالمی”

ای عشــــق ترا کجاســت منزل؟

درهـــــــرقدمم نهــــادی مشکــل

ادامه نوشته…

۲۹ دلو
۲دیدگاه

پائیز انتظار

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۹  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

پائیز انتظار

محترم سید همایون شاه “عالمی”

جانم نیامدی و مـــــــرا انتظار کـــُـــشت

پائیز انتظــــــار گل  نو بهــــــار کُشت

ادامه نوشته…

۲۸ دلو
۲دیدگاه

ارزش انسان

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

ارزش انسان

محترم سید همایون شاه “عالمی”

از آدم  کاو عقل نه پیموده حـــــــــــــذر کن

آنرا که خـــــرد هیچ نفـــــــرموده حذر کن

ادامه نوشته…

۲۵ دلو
۲دیدگاه

“عشق”

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۵  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۴  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

سرودۀ تحت عنوان “عشق” را بمناسبت روز عاشقان تقدیم میدارم

محترم سید همایون شاه “عالمی”

“عشق”

جذبۀ عشق نه شعر است و نه ترسیم شود

هدیه ای نور خــــــدا است که تقدیم شود

ادامه نوشته…

۲۳ دلو
۳دیدگاه

مدعی کفر

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۲  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

این سروده خطاب به آنهای است که چنین اند، نه همه:

مدعی کفر

سید همایون شاه “عالمی”

نفرت به بزم شیخ و ملا داد می زند

بر جـای عشق قهـر خدا داد می زند

ادامه نوشته…

۱۹ دلو
۲دیدگاه

گوهر روح

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۹ دلو  ۱۳۹۶ –  هشتم   فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

گوهر روح

محترم سید همایون شاه “عالمی”

در خـــــانۀ فقـــــیر که مهر و محبت است

بهتر زقصـــر شاهی که آنجا کدورت است

ادامه نوشته…

۱۸ دلو
۲دیدگاه

رنگ ریاء

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۸ دلو  ۱۳۹۶ –  هفتم  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

رنگ ریاء

محترم سید همایون شاه “عالمی”

حق را شکسته اند عجب در گلــــوی شهر

خون در پیاله ریخت سرشک سبوی شهر

ادامه نوشته…

۰۶ دلو
۲دیدگاه

قوم پرستی

تاریخ  نشر جمعه ششم  دلو  ۱۳۹۶ –  ۲۶ جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

قوم پرستی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

آنکـــــه ندارد خـــــــــرد قوم پرستی کند

دشمنـــــــی با ایزد و عالم هستــــــی کند

ادامه نوشته…

۰۴ دلو
۳دیدگاه

مناظرۀ بوت با پای :

تاریخ  نشر چهار شنبه چهارم  دلو  ۱۳۹۶ –  ۲۴ جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

مناظرۀ بوت با پای :

محترم سید همایون شاه “عالمی”

بوتی به پای گفــــــت: زدستت فغان کنم

پا با صدای قهر بگفـــــــــتا چه سان کنم

ادامه نوشته…

۲۸ جدی
۳دیدگاه

کشت مات

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۸ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۸جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

کشت مات

محترم سید همایون شاه “عالمی”

در دست اهــــریمن شده بین سرنوشت ما

دوزخ نموده اند به هـــــــــرسو بهشت ما

ادامه نوشته…

۲۵ جدی
۲دیدگاه

معنوی بخارایی

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۵ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۵جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

معنوی بخارایی

انتخاب از : محترم سید همایون شاه عالمی

******************

معنوی بخارایی در اواخر نیمۀ اول قرن چهارم خورشیدی دیده به جهان گشود، از شاعران بزرگ دربار سامانیان بود، در اواخر قرن چهارم خورشیدی دیده از جهان بست.

نمونۀ کلام

بر خـــــدای ِ جهــــــان توکل کن

دار خـــورسند دل، روان خشنود

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۲دیدگاه

چشم حریص

تاریخ  نشر جمعه ۲۲ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۲جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

بعضی های ما چنین اند:

چشم حریص

محترم سید همایون شاه “عالمی”

با انتهـــــــای کبر که ملـــــــــت نمی شویم

بیرون ز آســــــــتانه ی ذلّـــــت نمی شویم

ادامه نوشته…

۱۸ جدی
۲دیدگاه

سرودۀ زیبای از خاقانی شیروانی

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۶ –  هشتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

سرودۀ زیبای از خاقانی شیروانی را که شامل دروس مکتب ما بود بیاد تان می آورم:

انتخاب از : محترم سید همایون شاه  عالمی

خــــاقـــانیا! به سائل اگـــــــر یک درم دهی

خواهی جزای آن دو بهشت از خدای خویش

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۲دیدگاه

بیچاره وطن

تاریخ  نشر شنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۶ –  ششم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

بیچاره وطن

محترم سید همایون شاه “عالمی”

بیچـــــــــــاره وطن ز دست بیداد

فــــــــریاد کشید و گــــشت برباد

ادامه نوشته…

۱۲ جدی
۲دیدگاه

داستان چرخ

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۲ جدی  ۱۳۹۶ –  دوم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

داستان چرخ

محترم سید همایون شاه “عالمی”

سال دگـر چو تیر برفت از کمـان چرخ

چون برق در گـذر شده پایی دوانِ چرخ

ادامه نوشته…

۰۷ جدی
۲دیدگاه

قفل جهالت

تاریخ  نشر پنجشنبه هفتم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۸  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

قفل جهالت

محترم سید همایون شاه “عالمی”

گــویا کـــــــلید  قــــفل  جهالت پریده است

فرســـــوده است قفل ، کلــــیدی ندیده است

ادامه نوشته…

۰۵ جدی
۲دیدگاه

آئینه ی خود بینی

تاریخ  نشر سه شنبه پنجم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۶  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

آئینه ی خود بینی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

امـــروز کجــــــا مردم پروای هنر دارد

هـــــریک به تمنای سودای به سر دارد

ادامه نوشته…