۲۴ ساعت

10 مارس
۴دیدگاه

ظاهر ساختگی

تاریخ نشر جمعه ۱۹حوت ۱۴۰۱– دهم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

روزکی چند درین دیر پر از جوش و خروش
آمدم تا چه بریزد به قدح باده فروش
04 مارس
۴دیدگاه

قمری لب خموشان

تاریخ نشر شنبه ۱۳حوت ۱۴۰۱– چهارم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

خوی و خواص تانرا آتش مزاج دیدم
واین فقر و جهل هردو در امتزاج دیدم
17 فوریه
۲دیدگاه

پارسی دری:

تاریخ نشر جمعه ۲۸ دلو ۱۴۰۱– ۱۷ فبروری ۲۰۲۳ هالند

ای پارسی دری چه شیرین عسلی تو
در فطرت هرشعر روان غزلی تو
10 فوریه
۲دیدگاه

انقلابی

تاریخ نشر جمعه ۲۱ دلو ۱۴۰۱– دهم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

ما همیشه چشم غافل داشتیم
آتشی را آب می پنداشتیم
04 فوریه
۳دیدگاه

حسن آسمانها

تاریخ نشر شنبه ۱۵ دلو ۱۴۰۱– چهارم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

نگاهت گرمی دارد دوچشم آتشین داری
ز هرکنجی که می بینی نگاه نازنین داری
01 فوریه
۴دیدگاه

دیوانه هوشیار

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۲ دلو ۱۴۰۱– اول فبروری ۲۰۲۳ هالند

از بار گنه به زیر بارم
افتاده زچشم روزگارم
22 ژانویه
۳دیدگاه

رُک و راست:

تاریخ نشر یکشنبه دوم دلو ۱۴۰۱– ۲۲ جنوری ۲۰۲۳ هالند 

حرف خوشی ترازوی انصاف می زنی
آزرده گی مباد فقط لاف می زنی
13 نوامبر
۲دیدگاه

گوهر صندوق کو؟

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۲ عقرب ۱۴۰۱–  ۱۳ نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

هرکی حقیقت بگفت یکسره بدنام شد
وآنکه ز منطق شگفت وارد این وام شد
08 نوامبر
۲دیدگاه

کارگاه عشق

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۷ عقرب ۱۴۰۱– هشتم  نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

یک کس سواره رفت یکی هم پیاده رفت
خلص که هر کی آمده یادی نهاده رفت
28 اکتبر
۲دیدگاه

شور و شر

تاریخ نشر جمعه ششم  عقرب  ۱۴۰۱–  ۲۸ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

صدای حق کنی بالا دوگوشش را کر اندازد
ببین شیرازۀ حق را زبیخ و بن بر اندازد
22 اکتبر
۲دیدگاه

حقه ی نامرد

تاریخ نشر شنبه ۳۰ میزان  ۱۴۰۱–  ۲۲ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

اینجا به یقین می نگرد هریکی در شک
از هر سخنی قند کشد آلوی ترشک
02 اکتبر
۲دیدگاه

گلهای نور

تاریخ نشر یکشنبه دهم  میزان  ۱۴۰۱– دوم  اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

ای عشق دست و پای مرا سخت بسته کن
از پایگاه هوش وجودم گسسته کن
30 سپتامبر
۲دیدگاه

روزگار تیره:

تاریخ نشر جمعه  هشتم  میزان  ۱۴۰۱– ۳۰ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

به استقبال از سرودۀ ناصرخسرو قبادیانی بلخی:
{ آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا }
روزگار تیره:
در سر نبوده هیچ غم سیم و زر مرا
اوج هوس نداد گهی بال و پر مرا
26 سپتامبر
۲دیدگاه

پانزده همین سالگرد سایت وزین ۲۴ ساعت…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

پانزد همین سالگرد سایت وزین ۲۴ ساعت مبارکباد! 
درود و مهر برادر معزز مهدی جان بشیر پانزده همین سالگرد تأسیس سایت ۲۴ ساعت مبارکب.
صمیمانه ترین تبریکات خود را خدمت دوست دارن سایت ۲۴ ساعت تقدیم میدارم. ۱۵ سال قبل این سایت به ابتکار ژورنالیست و فرهنگی اصیل کشور جناب مهدی بشیر بوجود آمد و بزودی مورد توجه فرهنگیان، شعرا ، ادبا و تاریخ نویسان قرار گرفت.
23 سپتامبر
۲دیدگاه

خیال آدمی :

تاریخ نشر جمعه اول میزان ۱۴۰۱– ۲۳ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

چنین اوضاع دگر نامی ندارد
چو شوریده سرانجامی ندارد
03 سپتامبر
۳دیدگاه

این ها کجایی اند؟

تاریخ نشر شنبه ۱۲  سنبله ۱۴۰۱– سوم  سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

به اجاره تان یک کمی از اوزان عروض بیرون شوم :
این ها کجایی اند؟
در تنگنای کوچک زندان عقل خویش
دروازه ها و پنجره ها را چه بسته اند ؟
31 آگوست
۲دیدگاه

در کوی قناعت ها:

تاریخ نشر چهار شنبه نهم  سنبله ۱۴۰۱– ۳۱  آگست  ۲۰۲۲ هالند

در محضر پولداران از چه خم و چم داری
برخیز و محرک شو آیا تو چه کم داری
25 آگوست
۲دیدگاه

نمک مُردار شد:

تاریخ نشر پنجشنبه سوم  سنبله ۱۴۰۱– ۲۵  آگست  ۲۰۲۲ هالند

نمک گر گندگی را می زداید
نمک مُردار شد حالا چه باید؟
05 آگوست
۲دیدگاه

آفت جان

تاریخ نشر جمعه  ۱۴ اسد ۱۴۰۱–  پنجم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

یک طرف شهری به زیر آب پنهان میشود
یک طرف جنگل بسوزد سینه بریان میشود
02 آگوست
۲دیدگاه

شعله ی نور

تاریخ نشر سه شنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۱–  دوم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

این لبان تشنه را در ساغر می ترکنم
محتسب گر داد ها زد گوش خود را کر کنم
26 جولای
۳دیدگاه

دستور عشق

تاریخ نشر سه شنبه چهارم اسد ۱۴۰۱–  ۲۶ جولای ۲۰۲۲ هالند
تا قامت من خم شده مغرور چه باشم
در قید هوس رفته و مجبور چه باشم
16 جولای
۲دیدگاه

لاف می زنیم

تاریخ نشر شنبه ۲۵ سرطان ۱۴۰۱–  ۱۶ جولای ۲۰۲۲ هالند

ای هموطن زعمری شده لاف می زنیم
خود را به جمع کوچه ی اشراف می زنیم
04 جولای
۳دیدگاه

دشمن زن

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۳ سرطان ۱۴۰۱– چهارم  جولای ۲۰۲۲ هالند

ای دشمن زن تو مگر از زن نشدی هست
با ناف تو هم ناف زنی هیچ نپیوست
03 جولای
۲دیدگاه

تکرار قصه ها:

تاریخ نشر یکشنبه ۱۲ سرطان ۱۴۰۱– سوم  جولای  ۲۰۲۲ هالند

تاریک و تنگ و تار بدیدیم راه شان
گم گشته زآسمان به یکباره ماه شان
18 ژوئن
۳دیدگاه

امضای میش

تاریخ نشر شنبه ۲۸ جوزا ۱۴۰۱– ۱۸ جون  ۲۰۲۲ هالند

با کدال دیگران با دست خویش
حفر می سازیم قبر خود ز پیش