۲۴ ساعت

26 فوریه
۲دیدگاه

دامن عجزی بگیر

تاریخ  نشر جمعه هشتم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۶  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

دامن عجزی بگیر
طرز عبادات خود بر رخ ما کم بکش
آئینه بردار و بین توبه ی محکم بکش
19 فوریه
۲دیدگاه

آهنگ خوش

تاریخ  نشر  جمعه اول حوت  ۱۳۹۹ – ۱۹  فبروری ۲۰۲۱ هالند 
آهنگ خوش
اشک از میانِ دیده سخن ها کشیده است
در دست های مژه ببین پا کشیده است
11 فوریه
۴دیدگاه

لبخند پر از معنی:

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۳ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۱  فبروری ۲۰۲۱ هالند

از عشق بگویید که من جام بگیرم
از باده ی مستانه ی الهام بگیرم
06 فوریه
۴دیدگاه

گلهای وجدان

تاریخ  نشر شنبه  ۱۸ دلو   ۱۳۹۹ – ششم  فبروری ۲۰۲۱ هالند

گلهای وجدان
راز با کودن مگو کآن راز بازاری شود
راز تنها اندرون دل نگهداری شود
29 ژانویه
۳دیدگاه

تریاک غفلت

تاریخ  نشر  جمعه دهم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۹ جنوری ۲۰۲۱ هالند

وای ازین افسانه ها افسانه ها
قصۀ آبادی از ویرانه ها
23 ژانویه
۲دیدگاه

مناظرۀ تار و کاغذ پران

تاریخ نشر  شنبه چهارم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۳ جنوری ۲۰۲۱ هالند
تقدیم به دوستان کاغذ پران باز:
مناظرۀ تار و کاغذ پران
یک روز تار شیشه به کاغذ پران گفت
ای کاغذ قشنگ ز تو آسمان شگفت
17 ژانویه
۳دیدگاه

ره راستی

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۸ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۷ جنوری ۲۰۲۱ هالند

سخت است ره راستی اما به مسیر است
آسایش جان صدق بوَد زآنکه منیر است
04 ژانویه
۲دیدگاه

سوز سخن

تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۵ جدی   ۱۳۹۹ – چهارم  جنوری ۲۰۲۱ هالند
در قصۀ هر مدعی آواز نشسته
در زهد ریایی سبد آز نشسته
30 دسامبر
۳دیدگاه

خدا و پیرزن :

تاریخ نشر چهارشنبه  دهم جدی   ۱۳۹۹ –  ۳۰  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

خدا و پیرزن :
یکــــــی بود پیر زن با زیب تقوا
شده در نیکنامــــــی شهره هر جا
27 دسامبر
۲دیدگاه

فقط دوبیت :

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  جدی   ۱۳۹۹ – ۲۷  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

فقط دوبیت :
وطن را آسمان شد بی ستاره
کو امید و کو لبخند و کو چاره
20 دسامبر
۲دیدگاه

ابیاتی از شاعران بزرگ در مورد یلدا

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۰  قوس   ۱۳۹۹ – ۲۰  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

شب یلدا مبارکتان باد، ابیاتی از شاعران بزرگ درین مورد بخوانیم:
چون حلقه ربایند به نیزه تو به نیزه
خال از رخ زنگی بربایی شب یلدا.
عنصری .
12 دسامبر
۲دیدگاه

ترس و مهیب

تاریخ نشر شنبه  ۲۲  قوس   ۱۳۹۹ – ۱۲  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

ترس و مهیب
آری وطن ز لرزۀ مرگست هولناک
ترس و مهیب مرگ جگر را نموده چاک
09 دسامبر
۲دیدگاه

بنویس

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۹  قوس   ۱۳۹۹ – نهم   دسامبر ۲۰۲۰ هالند
بنویس
بنویس دخترم که به دانش توانگری
دانش فرا بگیر که تو تاج هر سری
07 دسامبر
۲دیدگاه

شکوهی وقار

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۷  قوس   ۱۳۹۹ – هفتم   دسامبر ۲۰۲۰ هالند
شکوهی وقار
آری درست است که آن کوچه های تنگ
دیوار های خام گلی بر کنار داشت
02 دسامبر
۲دیدگاه

گلواژۀ عشق

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۲  قوس   ۱۳۹۹ – دوم  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

گلواژۀ عشق
اشک هم نیست که کوهی غم ما را ببرَد
آه آتش زده کو؟ ماتم ما را ببرد
19 نوامبر
۵دیدگاه

نوای شوق

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۲۹ عقرب  ۱۳۹۹ –  ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰ هالند

یک غزل تازه تقدیم شما عزیزان مهربان:
نوای شوق
به تار ساز کشم ناز پُر بهای ترا
سرود عشق کنم نغمۀ رسای ترا
17 نوامبر
۲دیدگاه

معدن مکروب

تاریخ نشر  سه شنبه  ۲۷ عقرب  ۱۳۹۹ –  ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ هالند

معدن مکروب
از سر زمین عقل و خرد رانده کس ترا
در عمق چاه جهل مگر مانده کس ترا
08 نوامبر
۳دیدگاه

افــــراشته شد فروغ نامش

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۸ عقرب  ۱۳۹۹ –  هشتم   نوامبر ۲۰۲۰ هالند

به خانوادۀ معزز یما سیاوش بخصوص دوست معزز بکتاش سیاوش صمیمانه عرض تسلیت دارم. و همچنان به خانواده های امین الله جان رضائی و احمد انس که درین حادثه جان دادند عرض تسلیت دارم روح همگی شان شاد باد.
سید همایون شاه «عالمی»
افــــراشته شد فروغ نامش
****
نامــردی بکشت مرد آزاد
خط و قلـــــمش بداد بر باد
31 اکتبر
۲دیدگاه

آرزوی صلح

تاریخ نشر شنبه دهم عقرب  ۱۳۹۹ – ۳۱   اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

آرزوی صلح
خیر است اگــــــر فقیر هستم
اندر نظـــــــــرت حقیر هستم
30 اکتبر
۲دیدگاه

گرگ پشت گرگ

تاریخ نشر جمعه  نهم  عقرب  ۱۳۹۹ – ۳۰   اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

گرگ پشت گرگ
کاروان گم کرده ره اندر گمـــــان دیگری
رهبری گمراه کرده رهـــــــروان  دیگری
29 اکتبر
۲دیدگاه

دوبیتی

تاریخ نشر پنجشنبه  هشتم  عقرب  ۱۳۹۹ – ۲۹  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

دوبیتی

مسلمانی اگر ریش و کلاه است

جهانی زین سخن اندر گناه است

ادامه نوشته…

22 اکتبر
۳دیدگاه

بمان زندگی کنیم

تاریخ نشر  پنجشنبه اول عقرب  ۱۳۹۹ – ۲۲  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

بمان زندگی کنیم
طالب بمان یک کمی ما زندگـــی کنیم
از ابر پُر محبتـــــی بارندگــــــی کنیم
13 اکتبر
۲دیدگاه

دولت بی آب :

تاریخ نشر  سه شنبه  ۲۲ میزان ۱۳۹۹ – ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

دولت بی آب :
ای دولت بی آب به ما آب ندادی
در دیدۀ بیخواب کسی خواب ندادی
01 اکتبر
۲دیدگاه

آهن فرسوده

تاریخ نشر پنجشنبه  دهم  میزان  ۱۳۹۹ –  اول  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

آهن فرسوده
اندر گل هرخنده دوصد رنگ هویداست
در هر سخن نرم چه نیرنگ هویداست
28 سپتامبر
۴دیدگاه

مردان خدا

تاریخ نشر دو شنبه هفتم  میزان  ۱۳۹۹ –  ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

مردان خدا
مردان  خدا رفته ازین خاک سراسر
در شام  مکدر، کو خورشید و کو اختر