۲۴ ساعت

۲۷ میزان
۲دیدگاه

ناخدای مجرب

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۷ میزان ۱۳۹۶ – ۱۹  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

ناخدای مجرب

محترم سید همایون شاه ” عالمی”

دست ستم ز هموطن من بریده باد

این پرده های جهل به کشوردریده باد

ادامه نوشته…

۲۴ میزان
۳دیدگاه

غزل پرحلاوتی از لسان الغیب حافظ شیرازی

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۴ میزان ۱۳۹۶ – ۱۶  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

غزل پرحلاوتی از لسان الغیب خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (رح)

انتخاب از محترم سید همایون شاه عالمی

بلبلی برگ گلـــــی خوش رنگ در منقار داشت

و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت

ادامه نوشته…

۲۱ میزان
۲دیدگاه

غزلی که نماد تَفَوق روح بر جسم است

تاریخ  نشر جمعه  ۲۱ میزان ۱۳۹۶ –  ۱۳  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

غزلی که نماد تَفَوق روح بر جسم است

از مولانا جلال الدین بلخی رومی

انتخاب از : محترم سید همایون شاه عالمی

ای خدایی که چو حاجات به تو برگیرند

هر مرادی که بُوَدشان همه در بر گیرند

ادامه نوشته…

۱۹ میزان
۲دیدگاه

آهنگ خزان

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۱۹ میزان ۱۳۹۶ –  ۱۱  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

آهنگ خزان

محترم سید همایون شاه” عالمی”

آهنگ ِ خزان ِ برگریزان

رقصاند درخت و گشت عریان

ادامه نوشته…

۱۵ میزان
۲دیدگاه

گوهر حیا

تاریخ  نشر شنبه  ۱۵ میزان ۱۳۹۶ –  هفتم  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

گوهر حیا

محترم سید همایون شاه “عالمی”

آن گوهر حیا که ز مردم به دور شد

هر آدم عقیل ببین بی شعور شد

ادامه نوشته…

۱۳ میزان
۲دیدگاه

نوای نالۀ اشک

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۶ –  پنجم  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

نوای نالۀ اشک

محترم سید همایون شاه “عالمی”

مرا به شور معمای این جهان چه غرض

مرا که خاک زمینم به آسمان چه غرض

ادامه نوشته…

۱۰ میزان
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر دوشنبه دهم  میزان ۱۳۹۶ –  دوم اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

رباعی

سید همایون شاه “عالمی”

هـــــر ملتی کز فساد آلــــوده شود

خیر و برکت ز دامنش سوده شود

ادامه نوشته…

۰۵ میزان
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر چهار شنبه ۵ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۷  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

قلبت ز تعصــبات طــــوفنده مکن

چشمت ز مزخـــرفات آگنده مکن

ادامه نوشته…

۰۴ میزان
۴دیدگاه

دهمین سال نشراتی سایت محبوب ۲۴ ساعت

تاریخ  نشر سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۶  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

دهمین سال نشراتی سایت محبوب

۲۴ ساعت آغاز می یابد.
در محتویات این سایت ارزشمند تعصب و نژاد،
 قوم پرستی ، زبان پرستی و امتیازات بیجا را راه نیست
محترم سید همایون شاه “عالمی”
سایت وزین، زیبا و پرمحتوای ۲۴ ساعت به مدیریت جناب محمد مهدی بشیر عرضه کننده ی بهترین خدمات فرهنگی، ادبی، تأریخی و اجتماعی است. در محتویات این سایت ارزشمند تعصب و نژاد و قوم پرستی و زبان پرستی و امتیازات بیجا را راه نیست، این سایت جهت ارتقای فرهنگ اصیل افغانی همیشه سعی و تلاش نموده است.

ادامه نوشته…

۰۲ میزان
۲دیدگاه

تنور جاهلان

 تاریخ  نشر یکشنبه دوم  میزان  سنبله   ۱۳۹۶ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

تنور جاهلان

محترم سید همایون شاه “عالمی”

تنور جــاهلان از بسکه داغ است

دل دشمن ز موجش باغ باغ است

ادامه نوشته…

۲۶ سنبله
۲دیدگاه

زندگی

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۶ سنبله   ۱۳۹۶ – ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

زندگی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

زندگــــی از سوز هــا سازنده است

یک چشم گریان یک لب خنده است

ادامه نوشته…

۲۳ سنبله
۲دیدگاه

مردان راستگو

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۳ سنبله   ۱۳۹۶ – ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

مردان راستگو

محترم سید همایون شاه “عالمی”

آن کــــــابل  قدیمی بی درد  سر کجاست

در بین  صــــد هزار یکی داد گر کجاست

ادامه نوشته…

۲۰ سنبله
۲دیدگاه

اعمال ستودنی

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۰ سنبله   ۱۳۹۶ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

اعمال ستودنی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

گلدسته ی کودکــــــــان افغان
آواره به کـــــــوچه ی پریشان

ادامه نوشته…

۱۳ سنبله
۲دیدگاه

تقدیم به جوانان با احساس و بی تعصب

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۱۳ سنبله   ۱۳۹۶ –  چهارم  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

تقدیم به جوانان با احساس و بی تعصب و پاکدل افغانستان:

محترم سید همایون شاه “عالمی”

بی خبر گشتیم دایم از وجود ِ بود ِ خویش

آتشی دشمن زد و ما روسیه از دود ِ خویش

ادامه نوشته…

۱۰ سنبله
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر جمعه دهم  سنبله   ۱۳۹۶ – اول سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

*********

عید آمــــد و این بار همـــــــایون بادا

در عشق و صفا و صلح مضمون بادا

ادامه نوشته…

۰۶ سنبله
۲دیدگاه

دشمن زن

تاریخ  نشر دوشنبه ششم  سنبله   ۱۳۹۶ – ۲۸ آگست ۲۰۱۷–  هالند

دشمن زن

محترم سید همایون شاه “عالمی”

************

بس قتل به نام دین کردند

خونبار همه زمین کردند

ادامه نوشته…

۰۳ سنبله
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر جمعه سوم  سنبله   ۱۳۹۶ – ۲۵ آگست ۲۰۱۷–  هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

آن عشق که طوفنده نمودیم گذشت

آن عقل پراگنده نمودیم گذشت

ادامه نوشته…

۰۱ سنبله
۳دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر چهار شنبه اول سنبله   ۱۳۹۶ – ۲۳ آگست ۲۰۱۷–  هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

********

ما خود کش ِ بیگانه پرستیم بد است

پیمان ِ خدای خود شکستیم بد است

ادامه نوشته…

۳۱ اسد
۴دیدگاه

مشکلات

تاریخ  نشر سه شنبه ۳۱ اسد  ۱۳۹۶ – ۲۲ آگست ۲۰۱۷–  هالند

مشکلات

محترم سید همایون شاه “عالمی”

**************

هر که بیند این زمانه پیش پای خویشتن

ملتی ، فردی بسازد بر فدای خویشتن

ادامه نوشته…

۲۳ اسد
۴دیدگاه

تغافل های بخت

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۳  اسد  ۱۳۹۶ – ۱۴  آگست ۲۰۱۷–  هالند

تغافل های بخت

محترم سید همایون شاه “عالمی”

دوسه روزی درین دنیا فریبِ زندگی خوردم

شراب ِ صاف و دُردی را شب ِ سوزندگی خوردم

ادامه نوشته…

۲۲ اسد
۳دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۲  اسد  ۱۳۹۶ – ۱۳  آگست ۲۰۱۷–  هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

من پیر شدم کجا یکی میر شدم

یک آه بودم ناله ی شبگیر شدم

ادامه نوشته…

۲۰ اسد
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر جمعه ۲۰  اسد  ۱۳۹۶ – ۱۱  آگست ۲۰۱۷–  هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

*****

این کودک معصوم که سازد همه خشت

ایزد به نهادش گُل پاکیزه سرشت

ادامه نوشته…

۱۰ اسد
۴دیدگاه

هفت رباعی

تاریخ  نشر سه شنبه دهم  اسد  ۱۳۹۶ –  اول آگست ۲۰۱۷–  هالند

هفت رباعی
محترم سید همایون شاه “عالمی”

شالودۀ حادثات ِ پی در پی ِ ما

زهری ز کرشمه ریخت اندر می ما

ادامه نوشته…

۰۶ اسد
۲دیدگاه

آتش مواج

تاریخ  نشر جمعه ششم  اسد  ۱۳۹۶ – ۲۸  جولای ۲۰۱۷–  هالند

آتش مواج

محترم سید همایون شاه “عالمی”

عشق اندر دل چو آرد آتش  مواج را

برکند از فکر آدم تخت و بخت و تاج را

ادامه نوشته…

۲۶ سرطان
۲دیدگاه

گل خوشبوی

تاریخ نشر دو شنبه  ۲۶ سرطان  ۱۳۹۶ – ۱۷  جولای ۲۰۱۷–  هالند

گل خوشبوی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

دیوانه ی آن چشم ِ سخن گوی ِ تو هستم

مستانه ی عطر ِ گل ِ شبّوی تو هستم

ادامه نوشته…