۲۴ ساعت

۲۵ جوزا
۲دیدگاه

چه به کار است :

تاریخ نشر شنبه  ۲۵  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۵ جون  ۲۰۱۹ هالند

سید همایون شاه « عالمی»

چه به کار است:

بیهوده دهن باز نمــــــودن چه بکـــــارست؟

ناحــــق به زبان مسـئله بردن چه بکارست؟

ادامه نوشته…

۲۱ جوزا
۳دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۱  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۱ جون  ۲۰۱۹ هالند

محترم سید همایون شاه «عالمی»

رباعی :

ای کـــاش به کوچه ها تمدن برسد

در سنجش انصــاف توازن برسد

ادامه نوشته…

۱۸ جوزا
۳دیدگاه

رباعی در نکوهش تعصبات

تاریخ نشر شنبه  ۱۸  جوزا ۱۳۹۸ – ۸ جون  ۲۰۱۹ هالند

رباعی در نکوهش تعصبات:

محترم سید همایون شاه « عالمی »

گر داری تعصــــبات آدم نشدی

با عقل و خرد هیچ منظم نشدی

ادامه نوشته…

۱۷ جوزا
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر جمعه  ۱۷  جوزا ۱۳۹۸ – ۷ جون  ۲۰۱۹ هالند

با تقدیم همین رباعی ، عید سعید فطر را به تمام شما عزیزان مبارک گفته و برای شما و خانواده هایتان سعادت آرزو می کنم طاعات و عبادات تان مقبول بارگاه رب جلیل باد .

محترم سید همایون شاه « عالمی»

رباعی

عیدِ همگـی پُر از سعـادت گردد

مقبول خــدا هرچه عبادت گـردد

ادامه نوشته…

۱۲ جوزا
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۲ جوزا ۱۳۹۸ –  دوم جون  ۲۰۱۹ هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه « عالمی»

یارب ز جلال عشق در سینه برآر

یعنــی دل من صاف چو آئینه برآر

ادامه نوشته…

۰۷ جوزا
۲دیدگاه

ابلیس های آدم نما

تاریخ نشر سه شنبه  هفتم   جوزا ۱۳۹۸ – ۲۸ می ۲۰۱۹ هالند

ابلیس های آدم نما

محترم سید همایون شاه « عالمی»

ابلیس به حـــــیرت شده از کردۀ آدم

دیوانه شد از دیدِ فـــــــــــرآوردۀ آدم

ادامه نوشته…

۳۱ ثور
۴دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر سه شنبه  ۳۱ ثور ۱۳۹۸ – ۲۱ می ۲۰۱۹ هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه « عالمی»

من بندۀ شرمندۀ درگــــــاه تو ام

جــــــوینده و پویندۀ آن راه توام

ادامه نوشته…

۲۸ ثور
۲دیدگاه

حضرت دوست

تاریخ نشر شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸ – ۱۸ می ۲۰۱۹ هالند

حضرت دوست

سید همایون شاه « عالمی»

چه خــــــــوشآیند بوَد زمزمۀ حضرت  دوست

کنج تنهایــــــــیِ دل، عشق  پســــندیدۀ اوست

ادامه نوشته…

۲۴ ثور
۳دیدگاه

امن و آرامی

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۴ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۴ می ۲۰۱۹ هالند

امن و آرامی

سید همایون شاه « عالمی»
امن و آرامی کجایی پشت تو ما دق شدیم
بر سر اسباب دنیا بی جهت عاشق شدیم

ادامه نوشته…

۱۷ ثور
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشرسه شنبه  ۱۷ ثور ۱۳۹۸ – هفتم   می ۲۰۱۹ هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه « عالمی»

ماه رمضان به مردی خیرات بکن

خـــیرات بده و دفـــــــع آفات بکن

ادامه نوشته…

۱۵ ثور
۳دیدگاه

دوبیتی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۵ ثور ۱۳۹۸ – پنجم می ۲۰۱۹ هالند

دوبیتی

محترم سید همایون شاه « عالمی »

پر حق درگرفت و بال گم شد

ز میهن رنگ استقلال گـم شد

ادامه نوشته…

۱۱ ثور
۶دیدگاه

رباعی تازه

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۸ – اول می ۲۰۱۹ هالند

رباعی تازه

محترم سید همایون شاه « عالمی »

زاهد تو برو خدای من رحمان است

لطف و کــرمش نهاده بی پایان است

ادامه نوشته…

۰۸ ثور
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر یکشنبه  هشتم   ثور ۱۳۹۸ –  ۲۸ – اپریل ۲۰۱۹ هالند

رباعی

سید همایون شاه ” عالمی”

نفرت به دوچشم تو کمال عجبست

این کلّه بُری هات حـــلال عجبست

ادامه نوشته…

۰۶ ثور
۲دیدگاه

رباعی تازه

تاریخ نشر جمعه ششم  ثور ۱۳۹۸ –  ۲۶ – اپریل ۲۰۱۹ هالند

رباعی تازه

سید همایون شاه « عالمی »

دانی نه یقین است گمــــــان من و تو

گنگ است همین راز نهان من و تو

ادامه نوشته…

۰۲ ثور
۴دیدگاه

دوبیتی

تاریخ نشر دوشنبه دوم ثور ۱۳۹۸  – ۲۲ اپریل ۲۰۱۹ هالند

دوبیتی

محترم سید همایون شاه « عالمی »

سرشک ارغوانی قصـــه کردم

غمم را با عزیزان حصــه کردم

ادامه نوشته…

۱۵ حمل
۳دیدگاه

باید به مردم بی بضاعت وطن کمک کنیم:

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۵ حمل ۱۳۹۸ – چهارم  اپریل ۲۰۱۹ هالند

باید به مردم بی بضاعت وطن کمک کنیم:

محترم سید همایون شاه « عالمی»

تلخ است گـــــــریه های یتیمان کشورم

دیگر برای صـلح نهان گــــــشته باورم

ادامه نوشته…

۰۹ حمل
۳دیدگاه

ذهنم چو گلـــستان شد بریاد گل اندامی

تاریخ نشر جمعه نهم  حمل ۱۳۹۸ – ۲۹ مارچ ۲۰۱۹ هالند

ذهنم چو گلـــستان شد بریاد گل اندامی

محترم سید همایون شاه « عالمی »

ذهنم چو گلـــستان شد بریاد گل اندامی

درهرغزلم یابی غــــــــوغای دلآرامی

ادامه نوشته…

۰۶ حمل
۲دیدگاه

در فضیلت سخن

تاریخ نشر سه شنبه ششم حمل ۱۳۹۸ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۹ هالند

در فضیلت سخن

محترم سید همایون شاه « عالمی »

مردی که درفصاحت خود خوشکلام شد

با منطق و دلیل به اوج ِ مقـــــــــــام شد

ادامه نوشته…

۰۱ حمل
۴دیدگاه

آهنگ بهار

تاریخ نشر پنجشنبه  اول حمل  ۱۳۹۸ – ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ هالند 

تازه ترین قصیده ام را به عنوان تحفه سال نو تقدیم میدارم و برای شما عزیزان و هموطنان یک سال پرسعادت آرزو میکنم:

محترم سید همایون شاه عالمی

آهنگ بهار

آهنگ بهارست و نوای دل ســــــــــرشار

گیتـــــی شده فــــردوس برنگ گل پربار

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۲دیدگاه

دوبیتی

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۹ حوت ۱۳۹۷ – ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ هالند 

دوبیتی

سرشک خون دل بر دیده میگشت

چو ابرِ نو بهار و سرخـــــی دشت

ادامه نوشته…

۲۶ حوت
۳دیدگاه

رباعی تازه

تاریخ نشر یکشنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۷ – ۱۷ مارچ ۲۰۱۹ هالند

رباعی تازه

محترم سید همایون شاه « عالمی»

از دوستــــــی مــــــرد سیه دل توبه

از دشمنـــــــــی آدم جـــــــاهل توبه

ادامه نوشته…

۲۴ حوت
۳دیدگاه

آبروی ما

تاریخ نشر جمعه ۲۴ حوت ۱۳۹۷ – ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ هالند

آبروی ما

محترم سید همایون شاه « عالمی»

این آب بارش اســـــت و یا آبروی ما ؟

دریایــــــی غفلتست ببین آب جوی ما

ادامه نوشته…

۲۰ حوت
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر دوشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۷ – ۱۱ مارچ۲۰۱۹ – هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه « عالمی»

آنکس که برای نفس وجــــــــدان شکند

گرعهــــد کند همیشه آســــــــــان شکند

ادامه نوشته…

۱۲ حوت
۴دیدگاه

هیچ نکردیم

تاریخ نشر یکشنبه ۱۲  حوت  ۱۳۹۷  –  سوم  مارچ ۲۰۱۹هالند

هیچ نکردیم

محترم سید همایون شاه « عالمی»

بسیار سخن گــــــــفته عمل هیچ نکردیم

مشکل همه جـــا دیده و حل هیچ نکردیم

ادامه نوشته…

۰۸ حوت
۳دیدگاه

زن مظلوم

تاریخ نشر چهار شنبه هشتم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۷  فبروری ۲۰۱۹هالند

زن مظلوم

محترم سید همایون شاه « عالمی »

آه درون زن نالان کــــــی دید؟

آتشـــی اندر دل سوزان کی دید؟

ادامه نوشته…