۲۴ ساعت

۲۴ میزان
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۴ میزان  ۱۳۹۸ –  ۱۶  اکتوبر  ۲۰۱۹ هالند 

رباعی

هستی به خیال ِ باطل اندر هوسی

جز خویشتنت گاهی نبینی به کسی

ادامه نوشته…

۲۰ میزان
۳دیدگاه

چشم الست

تاریخ نشر شنبه ۲۰ میزان  ۱۳۹۸ –  ۱۲  اکتوبر  ۲۰۱۹ هالند

دوستان از سروده های غمگین من خسته شدند ، تازه یک غزل عاشقانه سروده ام ببینم که خوش تان آمده یانه ؟

چشم الست

برخــــــــاستم به پای به پاس نشست تو

دادم دو دسـته این دل  خود را بدستِ تو

ادامه نوشته…

۱۸ میزان
۳دیدگاه

تفنگ و جنگ و بنگ

تاریخ نشر پنجشنبه   ۱۸ میزان  ۱۳۹۸ –  دهم  اکتوبر  ۲۰۱۹ هالند

تفنگ و جنگ و بنگ

ما به ملک ِ خویش با هر نامی ویرانی کنیم

زندگی را قیمتی و مرگ ارزانی کنیم

ادامه نوشته…

۱۴ میزان
۳دیدگاه

خیال باطل :

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۴ میزان  ۱۳۹۸ –  ششم  اکتوبر  ۲۰۱۹ هالند

خیال باطل :

هرکس به خیال خود سخنگو باشد

افــلاطون و سُقراط و ارسطو باشد

ادامه نوشته…

۱۰ میزان
۲دیدگاه

کوچۀ عشق

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۰ میزان  ۱۳۹۸ –  دوم  اکتوبر  ۲۰۱۹ هالند

کوچۀ عشق

قـد  موزون  خـود به ناز بیار

خـرمن  گل به اهـــــتزاز بیار

ادامه نوشته…

۰۵ میزان
۲دیدگاه

ایکاش

تاریخ نشر جمعه ۵ میزان  ۱۳۹۸ –  ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

ایکاش

ای کـــاش مهر دولت دلسوز در رسد

از راستی و صلـــح و محبت خبر رسد

ادامه نوشته…

۰۴ میزان
۴دیدگاه

درود به دوستان سایت ۲۴ ساعت !

تاریخ نشر پنجشنبه ۴ میزان  ۱۳۹۸ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ هالند
درود به دوستان سایت ۲۴ ساعت !
سایت وزین ۲۴ ساعت دوازدهمین سال نشراتی اش را آغاز نمود. من به مدیر مدبر این سایت وزین اولتر از همه مبارک گفته و بعد به جمله همکاران این سایت تبریکی عرض میدارم.
۰۳ میزان
۳دیدگاه

غضب خدا

تاریخ نشر چهارشنبه  سوم  میزان  ۱۳۹۸ –  ۲۵  سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

غضب خدا

زنفـــــــاق و جهل بنگــــــــــــر چقدر بلا رسیده

ز هجوم  ظلم و وحشت مـــــــــرض وبا رسیده

ادامه نوشته…

۳۰ سنبله
۲دیدگاه

نهیب باد

تاریخ نشر شنبه ۳۰ سنبله  ۱۳۹۸ –  ۲۱  سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

یک غزل خزانی که تازه سروده ام به شما عزیزان مهربان هدیه میدارم:

نهیب باد

برگ  خـــــــــزانی جایی گلی آمده بجوش

آهنگ شاخه های درختان کردی گوش؟

ادامه نوشته…

۲۷ سنبله
۲دیدگاه

اجرای ریاست سر خرکار نمیشه

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۷ سنبله  ۱۳۹۸ –  ۱۸  سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

اجرای ریاست سر خرکار نمیشه

از لغت پرانی که بگذرم یک سرودۀ عامیانه و کردکی تقدیم میدارم:

دانی که وطن جور به گفتار نمیشه

بی زحمت و بی وحدت و بی کار نمیشه

ادامه نوشته…

۲۳ سنبله
۳دیدگاه

قصیده بسیار عالی از حضرت سنایی غزنوی

تاریخ نشرشنبه ۲۳ سنبله  ۱۳۹۸ –  ۱۴  سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

قصیده بسیار عالی از حضرت سنایی غزنوی را

برگزیده ام توجه بفرمایید:

مسلمانان سرای عمر، در گیتی دو در دارد

که خاص و عام و نیک و بد بدین هر دو گذر دارد

ادامه نوشته…

۱۷ سنبله
۳دیدگاه

توانمندی پول :

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷ سنبله  ۱۳۹۸ –  هشتم  سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

درود به دوستان ! این سروده تازه من در بارۀ توانمندی پول است زیرا نفس ها خیلی ضعیف اند.

توانمندی پول :

پول است که از یک خــر آدم بدرآورده

عقل همه عالم را محــــــــکم بدرآورده

ادامه نوشته…

۱۳ سنبله
۱ دیدگاه

دوبیتی

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۳ سنبله  ۱۳۹۸ –  چهارم  سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

دوبیتی

به خـــــــون افــتاده ای کابل زمینم

هزاران اهــــــــریمن شد در کمینم

ادامه نوشته…

۱۰ سنبله
۴دیدگاه

آواره

تاریخ نشر یکشنبه  دهم  سنبله  ۱۳۹۸ –  اول سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

آواره

چون چــــــادری ات قلب مرا پاره نمودند

افــــــــــسوس ترا بی کس و آواره نمودند

ادامه نوشته…

۰۷ سنبله
۳دیدگاه

شراب غفلت

تاریخ نشر پنجشنبه  هفتم  سنبله  ۱۳۹۸ –  ۲۹  آگست ۲۰۱۹ هالند

شراب غفلت

در رأس پلــــید و پست آمد

هـــر مسئله در شکست آمد

ادامه نوشته…

۰۲ سنبله
۴دیدگاه

آفت جهل

تاریخ نشر شنبه  دوم  سنبله  ۱۳۹۸ –  ۲۴  آگست ۲۰۱۹ هالند

آفت جهل
تا آفــــــــت جهـل میهنم زد

آتـش به دیار و مســــکنم زد

ادامه نوشته…

۲۸ اسد
۲دیدگاه

کو ؟ آزادی

تاریخ نشر  دوشنبه   ۲۸ اسد ۱۳۹۸ –  ۱۹  آگست ۲۰۱۹ هالند

فقط دوبیت تقدیم میدارم :

کو؟ آزادی

کو؟ آزادی نه پر نـی بال داریم

به خون ژولیده و بد حال داریم

ادامه نوشته…

۱۲ اسد
۲دیدگاه

آب حیات

تاریخ نشر  شنبه   ۱۲  اسد  ۱۳۹۸ –  سوم  آگست ۲۰۱۹ هالند

آب حیات

دیدم زلــبت قـــند و عســل مــی بارد

امـــــــواج  نشاطی در محل می بارد

ادامه نوشته…

۰۸ اسد
۳دیدگاه

گرمی نشاط

تاریخ نشر  سه شنبه  هشتم  اسد  ۱۳۹۸ –  ۳۰  جولای ۲۰۱۹ هالند

گرمی نشاط

هر رگ که ریشه در دل احساس برده است

جــــان را شکـــوهمند به عشقی سپرده است

ادامه نوشته…

۰۳ اسد
۳دیدگاه

دو بیتـــــــــی

تاریخ نشر  پنجشنبه  سوم   اسد  ۱۳۹۸ –  ۲۵  جولای ۲۰۱۹ هالند

دو بیتـــــــــی

محترم سید همایون شاه « عالمی »

ندارم کاری اندر کـــار مـردم

مراچه در شف  دستار مـردم

ادامه نوشته…

۲۹ سرطان
۳دیدگاه

ملت مظلوم

تاریخ نشر  شنبه  ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ –  ۲۰  جولای ۲۰۱۹ هالند

ملت مظلوم

محترم سید همایون شاه « عالمی»

جــــز جنگ دگر یک سخن نغز نیابیم

در کلّه ی افـــــــراطی کمی مغز نیابیم

ادامه نوشته…

۲۷ سرطان
۲دیدگاه

افکار کنجکاوی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸ –  ۱۸  جولای ۲۰۱۹ هالند

افکار کنجکاوی

محترم سید همایون شاه ” عالمی “

افکــــــــار کنجکاوی عجب بال می کشد

هــــــرنکته را بدیده خط و خال می کشد

ادامه نوشته…

۲۴ سرطان
۳دیدگاه

ساز تفنگ

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۸ – ۱۵  جولای ۲۰۱۹ هالند

ساز تفنگ

محترم سید همایون شاه « عالمی »

از ساز تفنگ زمینی آرام نشد

پوســــید، به نردبان بر بام نشد

ادامه نوشته…

۲۱ سرطان
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر جمعه  ۲۱ سرطان ۱۳۹۸ – ۱۲  جولای ۲۰۱۹ هالند

رباعی :

محترم سید همایون شاه « عالمی »

توهین منما بدین و آیین کســی

بالا نروی گهی به توهین کسی

ادامه نوشته…

۱۷ سرطان
۲دیدگاه

غزنه در خون نشست :

تاریخ نشر دوشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۸ – هشتم   جولای ۲۰۱۹ هالند

غزنه در خون نشست :

محترم سید همایون شاه « عالمی»

باز یکی کره خرِ خود کفان

غرقه بخون کرد عزیزان مان

ادامه نوشته…