۲۴ ساعت

۰۵ جوزا
۲دیدگاه

آتش احساس

تاریخ  نشر شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۶ می  ۲۰۱۸–  هالند

آتش احساس

محترم سید همایون شاه “عالمی”

آتش احســـاس را دیده به گــریان رسید

تا به سر مـــــژه ها رحمت باران رسید

ادامه نوشته…

۰۱ جوزا
۳دیدگاه

عیب جویی

تاریخ  نشر سه شنبه اول جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۲ می  ۲۰۱۸–  هالند

عیب جویی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

هـــــــر لحظه و هر ثانیه را عیب نجوییم

گــــــرعیب بدیدیم به هـــــــرجای نگوییم

ادامه نوشته…

۳۱ ثور
۲دیدگاه

صداقت عشق

تاریخ  نشر دوشنبه  ۳۱ ثور  ۱۳۹۷ – ۲۱ می  ۲۰۱۸–  هالند

صداقت عشق

محترم سید همایون شاه “عالمی”

عمــــــــریست تخم بی هنری های کِشته ام

چون شعر های خـــــــــام سرِ یخ نوشته ام

ادامه نوشته…

۲۰ ثور
۲دیدگاه

غمنامه

تاریخ  نشر  پنجشنبه  ۲۰ ثور  ۱۳۹۷ –  دهم  می  ۲۰۱۸–  هالند

غمنامه

محترم سید همایون شاه “عالمی”

خون جگـــــــر به گریه کشد مادران ِ ما

آتش زند زجهل کســـــــــی استخوان ِ ما

ادامه نوشته…

۱۷ ثور
۲دیدگاه

کابلم

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۱۷ ثور  ۱۳۹۷ –  هفتم  می  ۲۰۱۸–  هالند

*****  کابلم  *****

محترم سید همایون شاه “عالمی”

دیگـــــر بســاطِ آتش و خون است کابلم

محـــــــشر نمای شهرِ جنون است کابلم

ادامه نوشته…

۱۲ ثور
۳دیدگاه

کمبود خرد

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۲ ثور  ۱۳۹۷ –  دوم  می  ۲۰۱۸–  هالند

کمبود خرد

محترم سید همایون شاه “عالمی”

کمبود ِ خــــــرد ملتی برباد کند

تا آن که یتیم و بیوه فــــریاد کند

ادامه نوشته…

۰۷ ثور
۴دیدگاه

دیده گک مور

تاریخ  نشر جمعه هفتم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۷ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

دیده گک مور

محترم سید همایون شاه “عالمی”

به نگـــــــهداری  عشق تو که مشهور شدم

همچو دل در قفس خلـــوتی محصور شدم

ادامه نوشته…

۰۵ ثور
۲دیدگاه

رباعی تازه

تاریخ  نشر چهار شنبه پنجم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۵ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

رباعی تازه

محترم سید همایون شاه “عالمی”

ای روح بغیر عشق پژمـرده مشو

ای جســم برای نفس بی پرده مشو

ادامه نوشته…

۰۱ ثور
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر  شنبه اول ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۱ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه عالمی

در سینۀ ما تیر جهالــــت خورده

آتش ز خزانه ی رذالــت خورده

ادامه نوشته…

۲۸ حمل
۲دیدگاه

دام تزویری

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۸ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۷ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

دام تزویری

محترم سید همایون شاه “عالمی”

پای عشق ار نیست دیگر زندگی سر کــی شود

عشق بـــی چشمان سرخ و دیده ی تر کی شود

ادامه نوشته…

۲۴ حمل
۲دیدگاه

کاغذ پران صلح

تاریخ  نشر جمعه  ۲۴ حمل   ۱۳۹۷ – ۱۳  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

با استفاده از کلمات عامیانه

کاغذ پران صلح

محترم سید همایون شاه “عالمی”

دروازه در کجــــاست؟ که تک تک کند کسی

از ترس دزد ها به قلـــــفک کـــــند کســـــی

ادامه نوشته…

۱۷ حمل
۳دیدگاه

حضور عشق

تاریخ  نشر جمعه  ۱۷ حمل   ۱۳۹۷ –  ششم  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

حضور عشق

محترم سید همایون شاه “عالمی”

دیدی بهار عــمـــر مکــــــرر نمی شود

گل در خــــــزان به باغ میسر نمی شود

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۲دیدگاه

چه شد؟

تاریخ  نشر شنبه ۱۱ حمل   ۱۳۹۷ –  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

چه شد؟

محترم سید همایون شاه “عالمی”

آن پاکـــی و محبت و شرم و حیا چـه شد؟

آن مــردمان  خـــوب  به درد آشنا چه شد ؟

ادامه نوشته…

۰۹ حمل
۲دیدگاه

دست شسته ام

تاریخ  نشر پنجشنبه نهم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۹ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

دست شسته ام

محترم سید همایون شاه “عالمی”

من از جهان به یاد کسی دست شسته ام

از پرتگــــــاه هرهوسی دست شسـته ام

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۳دیدگاه

شب تار

تاریخ  نشر چهار شنبه هشتم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

وای به حال ملتی که کورانه پشت شیاد های ایستاده اند.

محترم سید همایون شاه “عالمی”

شب تار

دل من از سیاســـت داغ داغ اســـت

شب  تار سیاست بی چــــراغ است

ادامه نوشته…

۰۴ حمل
۲دیدگاه

بشکستن دل

تاریخ  نشر  شنبه چهارم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۴ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

بشکستن دل

محترم سید همایون شاه “عالمی”

بشکـــستن یک کوزه اگر غم به دل آرد

بشکـــستن دل غم چو دوعالم به دل آرد

ادامه نوشته…

۰۳ حمل
۲دیدگاه

کشت تریاک

تاریخ  نشر جمعه سوم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۳ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

کشت تریاک

محترم سید همایون شاه “عالمی”

آنان که همــیشه کِشت  تریاک کنند

توهین بدین مملـــکت و خـاک کنند

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۴دیدگاه

عطر آشتی

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۹ حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۰ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

با تقدیم تازه ترین سروده ام سال ۱۳۹۷ خورشیدی و نوروز باستانی را به شما دوستان و عزیزان و خانواده های تان صمیمانه تبریک گفته و سال نو را یک سال صلح و آرامش و ترقی و تعالی برای کشور غمزدۀ ما آرزو مینمایم ایزد توانا برحال مردم بیچارۀ ما رحم کند، خداوند اتحاد و همدلی نصیب ما بگرداند (آمین)

عطر آشتی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

ببین فصــــــل گل شده، میی عشق سرکشیم

زنفرت کـــــــــــناره کن محبت به بر کشیم

ادامه نوشته…

۲۵ حوت
۲دیدگاه

از قصاید منوچهری دامغانی در وصف بهار

تاریخ  نشر جمعه  ۲۵ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۶ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

ابیاتی از قصاید منوچهری دامغانی در وصف بهار

انتخاب از : محترم سید همایون عالمی

هنگام بهارست و جهـان چون بت فرخـــار

خیز ای بت فـرخار، بیار آن گل بی‌خـــــار

ادامه نوشته…

۲۰ حوت
۳دیدگاه

” هرکه است “

 تاریخ  نشر یکشنبه ۲۰ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

” هرکه است “

سید همایون شاه “عالمی”

دانا مثال خــــاک زمین است هــــرکه است

نادان ببین به تاج  زرین است هـــرکه است

ادامه نوشته…

۱۷ حوت
۲دیدگاه

زن مادر است

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۶ –  هشتم   مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

با تقدیم این سروده روز زن را به تمام زنان زحمتکش و با همت جهان بخصوص زنان ستمدیدۀ افغانستان تبریک گفته و آرزو دارم خشونت علیه زنان بکلی محو و نابود گردد و زنان غیرتمند در کنار مردان در ساختار یک جامعۀ نوین سهیم باشند.

زن مادر است

محترم سید همایون شاه “عالمی”

هــــــر رایحه ی عشق ز گلزار ِ زن آید

هر گل به حیاتی ز چمـــــنزار ِ زن آید

ادامه نوشته…

۱۳ حوت
۲دیدگاه

دریای کابل

 تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۳ حوت  ۱۳۹۶ –  چهارم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

دریای کابل

محترم سید همایون شاه عالمی

کناراب است یا دریای کابل

چنین زشت است در دنیای کابل

ادامه نوشته…

۱۱ حوت
۲دیدگاه

عاشق مدهوش

 تاریخ  نشر جمعه ۱۱ حوت  ۱۳۹۶ –  دوم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

عاشق مدهوش

محترم سید همایون شاه “عالمی”

عاشق که به ماجرای عشقست

در هر نفسش هـــوایِ عشقست

ادامه نوشته…

۱۰ حوت
۲دیدگاه

محبت و نفرت

تاریخ  نشر پنجشنبه دهم  حوت  ۱۳۹۶ –  اول مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

محبت و نفرت

محترم سید همایون شاه “عالمی”

چـــــرا مردم بجان همدگر چون دیو و دد گشته

چرا حرف صداقت ها به هر مضمونی رد گشته

ادامه نوشته…

۰۸ حوت
۲دیدگاه

خــــورشید صفت با همه کس نیکو باش

تاریخ  نشر سه شنبه هشتم   حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

رباعیاتی از سلطان العارفین ابویزید طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان بسطامی معروف به بایزید بسطامی:

گــــــــر قـــرب خــدا میطلبی دلجو باش

واندر پس و پیش خـــلـــق نیکو گو باش

ادامه نوشته…