۲۴ ساعت

۲۸ اسد
۲دیدگاه

کو ؟ آزادی

تاریخ نشر  دوشنبه   ۲۸ اسد ۱۳۹۸ –  ۱۹  آگست ۲۰۱۹ هالند

فقط دوبیت تقدیم میدارم :

کو؟ آزادی

کو؟ آزادی نه پر نـی بال داریم

به خون ژولیده و بد حال داریم

ادامه نوشته…

۱۲ اسد
۲دیدگاه

آب حیات

تاریخ نشر  شنبه   ۱۲  اسد  ۱۳۹۸ –  سوم  آگست ۲۰۱۹ هالند

آب حیات

دیدم زلــبت قـــند و عســل مــی بارد

امـــــــواج  نشاطی در محل می بارد

ادامه نوشته…

۰۸ اسد
۳دیدگاه

گرمی نشاط

تاریخ نشر  سه شنبه  هشتم  اسد  ۱۳۹۸ –  ۳۰  جولای ۲۰۱۹ هالند

گرمی نشاط

هر رگ که ریشه در دل احساس برده است

جــــان را شکـــوهمند به عشقی سپرده است

ادامه نوشته…

۰۳ اسد
۳دیدگاه

دو بیتـــــــــی

تاریخ نشر  پنجشنبه  سوم   اسد  ۱۳۹۸ –  ۲۵  جولای ۲۰۱۹ هالند

دو بیتـــــــــی

محترم سید همایون شاه « عالمی »

ندارم کاری اندر کـــار مـردم

مراچه در شف  دستار مـردم

ادامه نوشته…

۲۹ سرطان
۳دیدگاه

ملت مظلوم

تاریخ نشر  شنبه  ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ –  ۲۰  جولای ۲۰۱۹ هالند

ملت مظلوم

محترم سید همایون شاه « عالمی»

جــــز جنگ دگر یک سخن نغز نیابیم

در کلّه ی افـــــــراطی کمی مغز نیابیم

ادامه نوشته…

۲۷ سرطان
۲دیدگاه

افکار کنجکاوی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸ –  ۱۸  جولای ۲۰۱۹ هالند

افکار کنجکاوی

محترم سید همایون شاه ” عالمی “

افکــــــــار کنجکاوی عجب بال می کشد

هــــــرنکته را بدیده خط و خال می کشد

ادامه نوشته…

۲۴ سرطان
۳دیدگاه

ساز تفنگ

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۸ – ۱۵  جولای ۲۰۱۹ هالند

ساز تفنگ

محترم سید همایون شاه « عالمی »

از ساز تفنگ زمینی آرام نشد

پوســــید، به نردبان بر بام نشد

ادامه نوشته…

۲۱ سرطان
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر جمعه  ۲۱ سرطان ۱۳۹۸ – ۱۲  جولای ۲۰۱۹ هالند

رباعی :

محترم سید همایون شاه « عالمی »

توهین منما بدین و آیین کســی

بالا نروی گهی به توهین کسی

ادامه نوشته…

۱۷ سرطان
۲دیدگاه

غزنه در خون نشست :

تاریخ نشر دوشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۸ – هشتم   جولای ۲۰۱۹ هالند

غزنه در خون نشست :

محترم سید همایون شاه « عالمی»

باز یکی کره خرِ خود کفان

غرقه بخون کرد عزیزان مان

ادامه نوشته…

۱۵ سرطان
۴دیدگاه

درد دلی :

تاریخ نشر شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۸ – ششم جولای ۲۰۱۹ هالند

درد دلی :

محترم سید همایون شاه عالمی

کیسه بُر دوره ی ظاهر شهی

با گروهی دزد نمود همرهی

ادامه نوشته…

۱۱ سرطان
۲دیدگاه

چهرۀ خندان

تاریخ نشر  سه شنبه  ۱۱  سرطان  ۱۳۹۸ –  دوم  جولای   ۲۰۱۹ هالند

یک غزل عاشقانه تقدیم میدارم:

محترم سید همایون شاه « عالمی »

چهرۀ خندان

جز سخن عشق تو مضمون مباد

حالــت این عشق دگــــرگون مباد

ادامه نوشته…

۰۹ سرطان
۴دیدگاه

از زیر پلـــو مُلی برآمـــــد دیدی ؟

تاریخ نشر یکشنبه  نهم  سرطان  ۱۳۹۸ – ۳۰  جون  ۲۰۱۹ هالند

خداوند را سپاس که من دوستان بسیارخوبی مانند شما عزیزان دارم و اکثر دوستانم شریف و نجیب و حلال زاده اند اما تعداد اندک را نیز چنین یافته ام:

از زیر پلـــو مُلی برآمـــــد دیدی ؟

محترم سید همایون شاه « عالمی»

ای دل تو زمهربانـــی ها رد دیدی

خوبی بنمودی و همـــــــه بد دیدی

ادامه نوشته…

۰۵ سرطان
۳دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر چهار شنبه  پنجم  سرطان  ۱۳۹۸ – ۲۶ جون  ۲۰۱۹ هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه « عالمی»

عمریست مـــــروتی به ملت نشده

یک چاره به جستجوی علت نشده

ادامه نوشته…

۰۲ سرطان
۲دیدگاه

از بزم ریاء دلم گرفته

تاریخ نشر یکشنبه  دوم  سرطان  ۱۳۹۸ – ۲۳ جون  ۲۰۱۹ هالند

از بزم ریاء دلم گرفته

محترم سید همایون شاه « عالمی »

غــــم را ببرید ،از مــــــیانه

خسته است دلم مگـــو فـسانه

ادامه نوشته…

۲۹ جوزا
۲دیدگاه

جهانداری:

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۹  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۹ جون  ۲۰۱۹ هالند

جهانداری:

محترم سید همایون شاه « عالمی»

جهـان برخــوردن و خفتن نباشد

عمـل کـــــــردن فقط گفتن نباشد

ادامه نوشته…

۲۵ جوزا
۲دیدگاه

چه به کار است :

تاریخ نشر شنبه  ۲۵  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۵ جون  ۲۰۱۹ هالند

سید همایون شاه « عالمی»

چه به کار است:

بیهوده دهن باز نمــــــودن چه بکـــــارست؟

ناحــــق به زبان مسـئله بردن چه بکارست؟

ادامه نوشته…

۲۱ جوزا
۳دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۱  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۱ جون  ۲۰۱۹ هالند

محترم سید همایون شاه «عالمی»

رباعی :

ای کـــاش به کوچه ها تمدن برسد

در سنجش انصــاف توازن برسد

ادامه نوشته…

۱۸ جوزا
۳دیدگاه

رباعی در نکوهش تعصبات

تاریخ نشر شنبه  ۱۸  جوزا ۱۳۹۸ – ۸ جون  ۲۰۱۹ هالند

رباعی در نکوهش تعصبات:

محترم سید همایون شاه « عالمی »

گر داری تعصــــبات آدم نشدی

با عقل و خرد هیچ منظم نشدی

ادامه نوشته…

۱۷ جوزا
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر جمعه  ۱۷  جوزا ۱۳۹۸ – ۷ جون  ۲۰۱۹ هالند

با تقدیم همین رباعی ، عید سعید فطر را به تمام شما عزیزان مبارک گفته و برای شما و خانواده هایتان سعادت آرزو می کنم طاعات و عبادات تان مقبول بارگاه رب جلیل باد .

محترم سید همایون شاه « عالمی»

رباعی

عیدِ همگـی پُر از سعـادت گردد

مقبول خــدا هرچه عبادت گـردد

ادامه نوشته…

۱۲ جوزا
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۲ جوزا ۱۳۹۸ –  دوم جون  ۲۰۱۹ هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه « عالمی»

یارب ز جلال عشق در سینه برآر

یعنــی دل من صاف چو آئینه برآر

ادامه نوشته…

۰۷ جوزا
۲دیدگاه

ابلیس های آدم نما

تاریخ نشر سه شنبه  هفتم   جوزا ۱۳۹۸ – ۲۸ می ۲۰۱۹ هالند

ابلیس های آدم نما

محترم سید همایون شاه « عالمی»

ابلیس به حـــــیرت شده از کردۀ آدم

دیوانه شد از دیدِ فـــــــــــرآوردۀ آدم

ادامه نوشته…

۳۱ ثور
۴دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر سه شنبه  ۳۱ ثور ۱۳۹۸ – ۲۱ می ۲۰۱۹ هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه « عالمی»

من بندۀ شرمندۀ درگــــــاه تو ام

جــــــوینده و پویندۀ آن راه توام

ادامه نوشته…

۲۸ ثور
۲دیدگاه

حضرت دوست

تاریخ نشر شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸ – ۱۸ می ۲۰۱۹ هالند

حضرت دوست

سید همایون شاه « عالمی»

چه خــــــــوشآیند بوَد زمزمۀ حضرت  دوست

کنج تنهایــــــــیِ دل، عشق  پســــندیدۀ اوست

ادامه نوشته…

۲۴ ثور
۳دیدگاه

امن و آرامی

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۴ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۴ می ۲۰۱۹ هالند

امن و آرامی

سید همایون شاه « عالمی»
امن و آرامی کجایی پشت تو ما دق شدیم
بر سر اسباب دنیا بی جهت عاشق شدیم

ادامه نوشته…

۱۷ ثور
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشرسه شنبه  ۱۷ ثور ۱۳۹۸ – هفتم   می ۲۰۱۹ هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه « عالمی»

ماه رمضان به مردی خیرات بکن

خـــیرات بده و دفـــــــع آفات بکن

ادامه نوشته…