۲۴ ساعت

۲۹ سرطان
۲دیدگاه

ثنای عشق

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۰ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

ثنای عشق

محترم سید همایون شاه “عالمی”

نوری به دل رسید خوشا این هوای عشق

تن در تپیدن است همــــی از برای عشق

ادامه نوشته…

۲۳ سرطان
۲دیدگاه

گوگرد همسایه

تاریخ نشر شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

گوگرد همسایه

افگــــــار شده ملـــــــتی از خویش نداند

در غفلت ِ خود حــــــــادثه ی پیش نداند

ادامه نوشته…

۱۸ سرطان
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر دوشنبه   ۱۸ سرطان ۱۳۹۷ –  نهم   جولای  ۲۰۱۸–  هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

در کشورِ ما آتش جنگ تیز بوَد

وین دولتِ ما خجالـــت آمیز بود

ادامه نوشته…

۱۶ سرطان
۲دیدگاه

بلای عقل و جان

تاریخ  نشرشنبه  ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ –  هفتم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بلای عقل و جان

محترم سید همایون شاه «عالمی»

تجمل از تقلب ها گـــــــــــــلاب بوستان گشته

که ابر بــــی خـرد هر سو به دنیا سایبان گشته

ادامه نوشته…

۱۳ سرطان
۲دیدگاه

معرفی نظام الملک توسی :

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۷ – ۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

معرفی نظام الملک توسی :

انتخاب از : سید همایون شاه عالمی

سیّد الوزراء قوام الدین نظام الملک ابوعلی حسن بن علی در حدود ۳۹۸ خورشیدی در توس به دنیا آمد.

ادامه نوشته…

۱۱ سرطان
۳دیدگاه

تاکی؟

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ –  دوم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

تاکی؟

محترم سید همایون شاه “عالمی”

تا کـــــــــی به باد بی خبری گِردِ آتشیم

تا کی به حال غــرق شدن آب سرکشیم

ادامه نوشته…

۰۶ سرطان
۳دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر چهار شنبه  ششم   سرطان ۱۳۹۷ –  ۲۷ جون  ۲۰۱۸–  هالند

مرکزعدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری

افغانستان سال گذشته عبدالواسع رووفی، جنرال پولیس

افغانستان را به جرم ” دریافت رشوه وسوء استفاده ازصلاحیت‌های وظیفه‌ای اش” به ۱۴ سال زندان

محکوم کرد. ( بی بی سی )

********************************

رباعی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

هـــــــــرملتی کز فساد آلوده شود

خیر و برکت زدامنش سوده شود

ادامه نوشته…

۳۱ جوزا
۲دیدگاه

طبل مدح

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۳۱ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۲۱ جون  ۲۰۱۸–  هالند

طبل مدح

محترم سید همایون شاه “عالمی”

سخت است این زمـــــان منافق شناختن

در مجلس ریاء خمــــــــــوشانه ساختن

ادامه نوشته…

۲۶ جوزا
۲دیدگاه

مبارکــــــباد عید

تاریخ  نشر شنبه  ۲۶ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۶ جون  ۲۰۱۸–  هالند

عید سعید فطر را صمیمانه برای شما دوستان و خانواده های عزیز تان

تبریک عرض می کنم و برای همه سعادت و صلح و صفا آرزو دارم:

محترم سید همایون شاه “عالمی”

مبارکــــــباد عید

رسیده مژده بر چشم انتظـاران

مبارکــــــباد عید روزه داران

ادامه نوشته…

۲۴ جوزا
۲دیدگاه

قوت پرهیز

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۴ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۴ جون  ۲۰۱۸–  هالند

قوت پرهیز

محترم سید همایون شاه “عالمی”

هر گلی را رنگ دیگر هست در مــعنای عشق

عالَــــم اسرار پنهان کـــــــــرده آن دانای عشق

ادامه نوشته…

۱۹ جوزا
۳دیدگاه

پالش معنا

تاریخ  نشر شنبه  ۱۹ جوزا  ۱۳۹۷ –  نهم   جون  ۲۰۱۸–  هالند

پالش معنا

محترم سید همایون شاه “عالمی”

تارِ نَفَــــس نازک و باریک است

کار جهـــان یکسره تاریک است

ادامه نوشته…

۱۵ جوزا
۳دیدگاه

سخاوت در رمضان

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۵ جوزا  ۱۳۹۷ –  پنجم  جون  ۲۰۱۸–  هالند

سخاوت در رمضان

سید همایون شاه “عالمی”

مــــــاه رمضان است سخاوت بنمای

برحـــــــال ِ یتیم کمی مـروت بنمای

ادامه نوشته…

۱۳ جوزا
۲دیدگاه

خطاب به طالب و داعش

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۳ جوزا  ۱۳۹۷ –  سوم  جون  ۲۰۱۸–  هالند

خطاب به طالب و داعش

سید همایون شاه “عالمی

مغز تو کثیف و طرز راهی تو کـثیف

آلوده به گنده گــــی نگاهـــی تو کثیف

ادامه نوشته…

۱۰ جوزا
۴دیدگاه

عدل اهریمنی

تاریخ  نشر پنجشنبه دهم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۳۱ می  ۲۰۱۸–  هالند

عدل اهریمنی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

این آتش ظالمــــــان فراگیر شده

در پای عــدل مثال  زنجیر شده

ادامه نوشته…

۰۵ جوزا
۳دیدگاه

آتش احساس

تاریخ  نشر شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۶ می  ۲۰۱۸–  هالند

آتش احساس

محترم سید همایون شاه “عالمی”

آتش احســـاس را دیده به گــریان رسید

تا به سر مـــــژه ها رحمت باران رسید

ادامه نوشته…

۰۱ جوزا
۳دیدگاه

عیب جویی

تاریخ  نشر سه شنبه اول جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۲ می  ۲۰۱۸–  هالند

عیب جویی

محترم سید همایون شاه “عالمی”

هـــــــر لحظه و هر ثانیه را عیب نجوییم

گــــــرعیب بدیدیم به هـــــــرجای نگوییم

ادامه نوشته…

۳۱ ثور
۲دیدگاه

صداقت عشق

تاریخ  نشر دوشنبه  ۳۱ ثور  ۱۳۹۷ – ۲۱ می  ۲۰۱۸–  هالند

صداقت عشق

محترم سید همایون شاه “عالمی”

عمــــــــریست تخم بی هنری های کِشته ام

چون شعر های خـــــــــام سرِ یخ نوشته ام

ادامه نوشته…

۲۰ ثور
۲دیدگاه

غمنامه

تاریخ  نشر  پنجشنبه  ۲۰ ثور  ۱۳۹۷ –  دهم  می  ۲۰۱۸–  هالند

غمنامه

محترم سید همایون شاه “عالمی”

خون جگـــــــر به گریه کشد مادران ِ ما

آتش زند زجهل کســـــــــی استخوان ِ ما

ادامه نوشته…

۱۷ ثور
۲دیدگاه

کابلم

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۱۷ ثور  ۱۳۹۷ –  هفتم  می  ۲۰۱۸–  هالند

*****  کابلم  *****

محترم سید همایون شاه “عالمی”

دیگـــــر بســاطِ آتش و خون است کابلم

محـــــــشر نمای شهرِ جنون است کابلم

ادامه نوشته…

۱۲ ثور
۳دیدگاه

کمبود خرد

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۲ ثور  ۱۳۹۷ –  دوم  می  ۲۰۱۸–  هالند

کمبود خرد

محترم سید همایون شاه “عالمی”

کمبود ِ خــــــرد ملتی برباد کند

تا آن که یتیم و بیوه فــــریاد کند

ادامه نوشته…

۰۷ ثور
۴دیدگاه

دیده گک مور

تاریخ  نشر جمعه هفتم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۷ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

دیده گک مور

محترم سید همایون شاه “عالمی”

به نگـــــــهداری  عشق تو که مشهور شدم

همچو دل در قفس خلـــوتی محصور شدم

ادامه نوشته…

۰۵ ثور
۲دیدگاه

رباعی تازه

تاریخ  نشر چهار شنبه پنجم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۵ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

رباعی تازه

محترم سید همایون شاه “عالمی”

ای روح بغیر عشق پژمـرده مشو

ای جســم برای نفس بی پرده مشو

ادامه نوشته…

۰۱ ثور
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ  نشر  شنبه اول ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۱ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

رباعی

محترم سید همایون شاه عالمی

در سینۀ ما تیر جهالــــت خورده

آتش ز خزانه ی رذالــت خورده

ادامه نوشته…

۲۸ حمل
۲دیدگاه

دام تزویری

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۸ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۷ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

دام تزویری

محترم سید همایون شاه “عالمی”

پای عشق ار نیست دیگر زندگی سر کــی شود

عشق بـــی چشمان سرخ و دیده ی تر کی شود

ادامه نوشته…

۲۴ حمل
۲دیدگاه

کاغذ پران صلح

تاریخ  نشر جمعه  ۲۴ حمل   ۱۳۹۷ – ۱۳  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

با استفاده از کلمات عامیانه

کاغذ پران صلح

محترم سید همایون شاه “عالمی”

دروازه در کجــــاست؟ که تک تک کند کسی

از ترس دزد ها به قلـــــفک کـــــند کســـــی

ادامه نوشته…