۲۴ ساعت

04 نوامبر
۲دیدگاه

جلو سقوط نظام را سد شوید

تاریخ  نشر جمعه  ۱۴  عقرب   ۱۳۹۵ – چهارم  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

جلو سقوط نظام را سد شوید

سید حسیب مصلح

در دل شب بیدارم ساختند و از من خواستند با اصل رعایت امانت داری سخنان آن ملت گرایانی میهن دوستی استقلال طلب را به قلم کشم و به اطلاع سران رژیم ع و غ و کافه ی ملت رنج دیده افغانستان برسانم.

ادامه نوشته…