۲۴ ساعت

14 جولای
بدون دیدگاه

آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک

تاریخ نشر دوشنبه ۱۴ جولای  ۲۰۱۴ هالند

خانم پیلای

خانم پیلای

آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند؟!

سلیمان کبیر نوری

محترم سلیمان کبیر نوری

محترم سلیمان کبیر نوری

هرباری که نام خانم ناوی پیلای را از طریق رسانه های غربی و شرقی میشنوم؛ موی بر تنم راست میشود و ناراحت میشوم.

چرا؟

این خانم محجوب و دوست داشتنی و قابل احترام که در عکس ها خانم بسیار جدی مینماید، به مسوولیت یکی از مهمترین مقام های سازمان ملل متحد (کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد!) دست یافته و یا بصورت دقیق، توظیف و یا  دقیقتر،انتصاب شده اند.

ادامه نوشته…

06 ژانویه
بدون دیدگاه

از واگذاری موسی قلعه تا واگذاری کلِ هلمند!!

تاریخ نشر دوشنبه ۶ جنوری ۲۰۱۴  هالند

از واگذاری موسی قلعه تا واگذاری کلِ ولایت هلمند!!

سلیمان کبیر نوری

سلیمان کبیر نوری

سلیمان کبیر نوری

(“سندی تایمز” بار دِگر افشاء میکند!)

طوریکه مبرهن است، ولایت هلمند با وصف موجودیت هزاران تن از نیرو های خارجی ( که بیشترینه  مربوط قوای بریتانوی است که یک کمیت قابل ملاحظ یعنی بالاتر از ۹۰۰۰۰ نیرو، را تشکیل میدهد) مجهز با تجهیزات گسترده و سنگین و آهنین و مدرن در سطح جهان، به حیث مرکز تربیه تروریست ها، ولایت نارام، مرکز مافیایی مواد مخدر افغانستان…، شهرت جهانی کسب نموده است.

ادامه نوشته…

25 ژوئن
بدون دیدگاه

سکوت ذلتبار شورا های اسلامی و دین جلبان

سلیمان کبیر نوری

تحلیلی بر خبر

سکوت ذلتبار شورا های اسلامی و دین جلبان

در برابر قرآنسوزی برادران حامد کرزی

تاریخ نشر دوشنبه ۵ سرطان۱۳۹۱ – ۲۵ جون ۲۰۱۲

سلیمان کبیر نوری

سلیمان کبیر نوری

تیری جونز کشیش امریکایی بود که در اپریل ۲۰۱۱ در ایالت فلوریدا، سوختاندن قران عظیم الشان را به نمایش گذاشت.

بعد ازآن، در اوایل ماه سرطان ۱۳۹۱ نسخه های سوخته قران توسط عساکر امریکایی در بگرام به نمایش گذاشته شد. این دو کنش امریکایی ها واکنش های تندی را بخاطر هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان در کشور در پی داشت.

 در عربستان سعودی، مهد پیدایش دین مبین اسلام و قرآن و همچنان در قلمرو های تیکه داران پر و پا قرص! و دو آتشهء دیگر این دین ( آخوند های ایرانی، شیوخ قطر و امارات) که ادعای رهبری اسلام را در جهان میکنند، صرف برای رفع مسوولیت خویش، از سر ناگزیری فقط با محکوم نمودن این حوادث اکتفا کرده اند و بس. نه تظاهراتی بود و نه غریو و خشم و خروش و کـُشت و کشتاری.

ادامه نوشته…

16 آوریل
بدون دیدگاه

کابل را بازهم در آتش سوختاندند

کابل را بازهم در آتش سوختاندند

سلیمان کبیر نوری

دوشنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۱ –  ۱۶ اپریل  ۲۰۱۲

سلیمان کبیر نوری

سلیمان کبیر نوری

(تبصره بر خبر)

طبق گزارشات مطبوعاتی،  طالبان یعنی مفرزه های افغانی شکل سازمان جهنمی آی ایس آی پاکستان و ارتش انگریزی آن؛ در یک حمله ی زنجیره ای و سازمانیافته شهر کابل و چندین ولایت را همزمان مورد حملات تروریستی وحشیانه قرار داده ومردم مان را بازهم به خاک و خون ودهشت فرو برده بخشهایی از ثروت ملی را خاکستر کردند.

ادامه نوشته…

02 آوریل
بدون دیدگاه

نگرانی ملی آقای وحید عمر

سلیمان کبیر نوری

سلیمان کبیر نوری

سلیمان کبیر نوری

نگرانی ملی آقای وحید عمر

و حلقه اساسی زنجیر مبارزه و سیاست

تاریخ نشر دوشنبه ۱۴ حمل ۱۳۹۱ –  دوم اپریل  ۲۰۱۲

درینجا میخوانید:

       – آقای وحید عمر چگونه مسایلی را بیان نموده اند؟

– نقش این همه اهداف پنهانی در ایجاد کلافه ی این همه بن بستها چیست؟:

     – نتیجه گیری از این همه علت ها و معلول ها.

  –  به نظر رسیدن شرایط و حال احوالیکه بعد از سال ۲۰۱۴ به صورت تدریجی حاکمیت افغانستان به نیروهای بنیادگرای وهابی یا فرانگشتاین طالبان سپرده شود و تجاربی که قبلاٍ در عربستان سعودی با  ازدواج شیطانی جریان مذهبی وهابی  و شمشیر و تخت و تاج آل سعود به سود غارتگران انگلیسی و سپس امریکایی و اسرائیلی انجام شده در این سیاهچاله جهل و از دنیا بی خبری.

ادامه نوشته…

19 مارس
بدون دیدگاه

یک جوان انتحاری را کمک کرده ام

سلیمان کبیر نوری

یک جوان انتحاری را کمک کرده ام

تاریخ نشر دوشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۰ – ۱۹ مارچ ۲۰۱۲

سلیمان کبیر نوری

سلیمان کبیر نوری

آنشب یکی از سرد ترین شبهای زمستان اروپا بود.هوا کم سابقه سرد و تار و طوفانی بود. باد تند باهمه نیرو، سردی اش  زوزه میکشید و شهر را درآغوش کبود تیره اش میفشرد. باد چنان سرد بود که گویی گلوی چراغها را نیز فشرده و انوار آن را یخبندان روی دستانش نگاه داشته است. عقربه ی ساعت، هشت شب  را نشان میداد و من از فاصله ی دوری، در مسیر خانه در حرکت بودم. فقط ۲۵ کیلو متر از خانه فاصله داشتم. تصمیم گرفتم تا روزنامه ی مورد نظر را برای مطالعه از نزدیکترین محلی که دران مسیر در حرکت بودم، بدست آرم. به طرف ایستگاه ریل حرکت کردم. در پارکینگی که مربوط به ایستگاه ترن بود موتر را متوقف کردم. میخواستم که روزنامه را از« کیوسک» یا قرطاسیه فروشیی که در ایستگاه ترن موقعیت دارد، بخرم. وقتی از موتر برون شدم احساس کردم که سرما نفس گرمم را میبلعد و میخواهد در داخل وجودم نفوذ نماید. بطرف کیوسک به راه افتادم.

ادامه نوشته…

01 ژانویه
بدون دیدگاه

آهای هموطن !

سلیمان کبیر نوری

سلیمان کبیر نوری

سلیمان کبیر نوری

 

 

 

 

 

 

آهای هموطن !

تاریخ نشر یکشنبه یازدهم  جدی ۱۳۹۰ – اول جنوری ۲۰۱۲

آهای هموطن !

مگذار همچو پار :

آید به شهر ما

چون مور- چون ملخ

ادامه نوشته…