۲۴ ساعت

حکایتها ونکته ها

حکایتها ونکته ها

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ ثور ۱۳۹۱ –  نهم می  ۲۰۱۲

کتاب « حکایتها ونکته ها » مجموعه از : حکایتها، اشعار، افکار بزرگان ، ضرب المثلها و لطیفه ها است که به قلم  توانای  سید حنیف « نافــذ »  فرزند  سید همایون « اولسی »  نویسنده  و ژورنالست توانای  کشور ما ؛  به رشته تحریر درآمده است .

کتاب « حکایتها ونکته ها »  به صحافت عالی  در ۱۵۰صفحه  زیور چاپ  یافته که  متشکل از دو بخش  است :

ادامه نوشته…