۲۴ ساعت

۱۱ حمل
۲دیدگاه

رقص بهار

تاریخ نشر یکشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۸ – ۳۱ مارچ ۲۰۱۹ هالند

رقص بهار

محترمه خانم سارا نایاب

دوش آن بلبل خوشخوان به بوستان آمد

رونق رنگ گلستان به آستان آمد

ادامه نوشته…

۱۷ جدی
۲دیدگاه

بازار عشاق

تاریخ  نشر  جمعه ۱۷ جدی  ۱۳۹۵ – ششم   جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

بازار عشاق

محترمه خانم سارا نایاب

دلا بس کن که شیدایم تو کردی

به شهر عشق رسوایم تو کردی

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۱ دیدگاه

من به جاى شهد و شکر در دهن

تاریخ نشرچهار شنبه  ۱۱   حمل ۱۳۹۵ – ۳۰ مارچ  ۲۰۱۶ هالند

من به جاى شهد و شکر در دهن

سارا نایاب

زهر تلخى روى آب را می چشم

میوه ای درد و عذاب را می چشم

ادامه نوشته…

۰۸ دلو
۲دیدگاه

باز آ و ده

تاریخ نشر پنجشنبه هشتم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۸ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

باز آ و ده

سارا نایاب

ای آنکه در ضمیر و دلم جا گرفته یی

دل از برم با ساغر و مینا گرفته یی

ادامه نوشته…

۲۰ جدی
۱ دیدگاه

رویا

تاریخ نشر یکشنبه ۲۰ جدی  ۱۳۹۴ – دهم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

رویا

سارا نایاب

من به قصر دلگشایت شبى مهمان میشوم

ساقى و مستانه ى آن چشم خندان میشوم

ادامه نوشته…

۱۷ جدی
۱ دیدگاه

نداى قلب و آهنگ دلت را

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۷ جدی  ۱۳۹۴ – هفتم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

نداى قلب و آهنگ دلت را

سارا نایاب
۰۶.۰۱.۲۰۱۶

فروغ ی بحر آغوش تو گردم

سراپا مست و مدهوش تو گردم

ادامه نوشته…

۰۹ جدی
۱ دیدگاه

دیده گانم به من جفا کردند

تاریخ نشر چهار شنبه نهم  جدی  ۱۳۹۴ – ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

دیده گانم به من جفا کردند

سارا نایاب
۲۹.۱۲.۲۰۱۵

دیده گانم به من جفا کردند

عشق جانسوز را ادا کردند

ادامه نوشته…

۰۱ جدی
۱ دیدگاه

من کتابى ام

تاریخ نشر سه شنبه  اول جدی  ۱۳۹۴ – ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

من کتابى ام

سارا نایاب

من کتابى ام
پوشیده و بسته

ادامه نوشته…

۲۸ قوس
۲دیدگاه

لبت شهد زمان را می فروشد

تاریخ نشر شنبه  ۲۸ قږس ۱۳۹۴ – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

لبت شهد زمان را می فروشد

سارا نایاب

لبت شهد زمان را می فروشد

دوچشمت لا مکان را می فروشد

ادامه نوشته…

۲۲ قوس
۲دیدگاه

خروس قلبم

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ قږس ۱۳۹۴ – ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

خروس قلبم

سارا نایاب

********

خروس قلبم

بانگ دیدار می کشد

ادامه نوشته…

۲۳ عقرب
۱ دیدگاه

قمار عشقت

تاریخ نشر شنبه   ۲۳ عقرب ۱۳۹۴ –  ۱۴  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

قمار عشق

قمار عشقت
چنانم کرد
که زندگى ام را

ادامه نوشته…

۰۱ اسد
۱ دیدگاه

گل رویت ببینم

تاریخ نشر پنجشنبه  اول اسد ۱۳۹۴ – ۲۳ جولای  ۲۰۱۵ هالند

خواب

گل رویت ببینم

سارا نایاب
۲۳ / ۷ / ۲۰۱۵
کابل

محترمه خانم سارا نایاب

محترمه خانم سارا نایاب

تو خواب باشی گل رویت ببینم

سراسر’ عشق از ابرویت بچینم

ادامه نوشته…

۰۷ سرطان
۱ دیدگاه

هشدار

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  سرطان  ۱۳۹۴ – ۲۸ جون  ۲۰۱۵ هالند

عاشقم

هشدار

سارا نایاب

۲۷ / ۶ / ۲۰۱۵

محترمه خانم سارا نایاب

محترمه خانم سارا نایاب

عاشقم مساز’ که عاشق تر ات میسازم

میان صد پروانه ای’ پروانه ترت میسازم

ادامه نوشته…

۰۲ سرطان
۲دیدگاه

خلقت

تاریخ نشرسه شنبه  دوم سرطان  ۱۳۹۴ – ۲۳   جون  ۲۰۱۵ هالند

از نایاب

خلقت

سارا نایاب

۱۷ / ۶ / ۲۰۱۵

محترمه خانم سارا نایاب

محترمه خانم سارا نایاب

مرگ اگر ختم دوصد درد تو ای انسان نبود

پس خداوندگار ما خلاق به این درمان نبود

ادامه نوشته…

۲۷ جوزا
۳دیدگاه

دنیاى سرد من

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۷ جوزا  ۱۳۹۴ – ۱۷   جون  ۲۰۱۵ هالند

دنیای سرد من

دنیاى سرد من

سارا نایاب
۱۶ ۶ / ۲۰۱۵

محترمه خانم سارا نایاب

محترمه خانم سارا نایاب

دنیاى سرد من

با لبخند و دیدار

ادامه نوشته…

۱۸ ثور
۶دیدگاه

قلب ها گنگ اند

تاریخ نشر جمعه ۱۸ ثور  ۱۳۹۴ –  هشتم  می ۲۰۱۵ هالند
243640828099
قلب ها گنگ اند
سارا نایاب

دانمارک
۱۴ – ۲ – ۲۰۱۵

محترمه خانم سارا نایاب

محترمه خانم سارا نایاب

قلب ها گنگ اند
دیگر صدای قلبی را نمی شنوم
آن صدا ها
میان غرش توفان ها’ خفه شده اند
۱۷ ثور
۲دیدگاه

ای کاش

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۷ ثور  ۱۳۹۴ –  هفتم  می ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم سارا نایاب

محترمه خانم سارا نایاب

باز امشب این دلم’ دیوانه و مفتون تست

در بساط آرزو هایش چهره گلگون تست

ادامه نوشته…

۱۶ ثور
۱ دیدگاه

زن افغانم

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۶ ثور  ۱۳۹۴ –  ششم  می ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم سارا نایاب

محترمه خانم سارا نایاب


آه که بر احساس من’ او دست درازى کرد و رفت
با هزاران مکر و حیله’ دل نوازی کرد و رفت