۲۴ ساعت

07 مارس
۲دیدگاه

زن عشق است

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم رویا زمانی

محترمه خانم رویا زمانی

به مناسبت روز جهانی زن

زن عشق است

رویا زمانی

۷  مارچ  ۲۰۱۴

تجلیل از هشت مارچ روز جهانی زن به گونه سمبولیک دردی از درد های زنان را درمان نمی کند و نه هم کمکی به تحقق یافتن برابری و اعتدال و حقوق زنان . تا زمانی که ما زنان خود بپا نخیزیم اول ارزش خود را شناخته و بعد برای رسیدن به اهداف خود نکوشیم . باید تاریخی از نو بیافرینیم و خود را خود معرف باشیم ادامه نوشته…