۲۴ ساعت

31 اکتبر
۲دیدگاه

رنگ دیگر

تاریخ نشر دوشنبه نهم  عقرب  ۱۴۰۱–  ۳۱ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

گفته بودم که جهان رنگ دیگر می خواهد

کلک صورتگروارژنگ دیگر می خواهد

ادامه نوشته…

26 اکتبر
۲دیدگاه

رویای شیرین

تاریخ نشر چهارشنبه  چهارم  عقرب  ۱۴۰۱–  ۲۶ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

کاش در رویای شیریـن آشیانی داشتم

در هـوای شـوق گل هـا بلبلانی داشتم

ادامه نوشته…

17 اکتبر
۲دیدگاه

گرگ را چوپان کنند

تاریخ نشر دوشنبه ۲۵ میزان  ۱۴۰۱–  ۱۷ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

شـرم بر آنان که گرگان را چوپان می کنند

قـاتـلان را حافـظ سـرهـای انـسان می کنند

ادامه نوشته…

01 اکتبر
۲دیدگاه

قتل عام

تاریخ نشر شنبه نهم   میزان  ۱۴۰۱– اول اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

جهـان نظاره گـر قـتـل عـام انسـان است

نه رحم وشفقت انسانیت چه وجدان است

ادامه نوشته…

29 سپتامبر
۲دیدگاه

آزادی و حق زندگی

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم  میزان  ۱۴۰۱– ۲۹ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

باید از نو جنبش و حماسـه ها برپا کنید

گرز رستم را برای حفـظ جان بالا کنید

ادامه نوشته…

27 سپتامبر
۲دیدگاه

تکامل عشق

تاریخ نشر سه شنبه پنجم  میزان  ۱۴۰۱– ۲۷ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

محـور انسـان و هستی و خـدا عشـق دل است

زان سـبب معشـوقـه و عاشـق باهم مایل است

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

سایت۲۴ساعت دراین اوضاع حساس تاریخی

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

سایت ۲۴ ساعت به همت محترم مهدی بشیر در این اوضاع حساس تاریخی چونان مشعل تابناک در سپهر مطبوعات فروپاشیدۀ افغانستان می تابد و در مسیر  روشنگری و بیداری اذهان تلاش می کند؛

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۲دیدگاه

شور و غوغای تمدن

تاریخ نشر پنجشنبه ۳۱ سنبله ۱۴۰۱– ۲۲ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

بر افکن از رخ خورشید جـان افزا نقاب امروز

درآور چهـرۀ صـبح صـفـا را از نـقــاب امروز

ادامه نوشته…

19 سپتامبر
۲دیدگاه

شمیم خیال

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۸ سنبله ۱۴۰۱– ۱۹ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

شـراب کهنۀ سـرخ و سپـید نـوش ات باد

تماـم نـشوۀ میـخـانـه هـا بـه دوش ات باد

ادامه نوشته…

17 سپتامبر
۲دیدگاه

آه مظلوم

تاریخ نشر شنبه  ۲۶ سنبله ۱۴۰۱– ۱۷ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

ظلـم افـزون سـلطۀ ظالـم را بـر می کند

ریشۀ طالب را از عـمق کشـور می کند

ادامه نوشته…

06 آگوست
۲دیدگاه

چشم عشق

تاریخ نشر شنبه  ۱۵ اسد ۱۴۰۱–  ششم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

خبر دهـیـد بـه جانان که یار می آید

بـه شــوق دیــدن روی نگار می آید

ادامه نوشته…

31 جولای
۲دیدگاه

موج نگاه

تاریخ نشر یکشنبه نهم  اسد ۱۴۰۱–  ۳۱ جولای ۲۰۲۲ هالند

نگاه چشم سیاهی که سر به سر ناز است

میان گلشن مـژگان مسـت و غـمّـاز است

ادامه نوشته…

28 جولای
۲دیدگاه

پسند دل

تاریخ نشر پنجشنبه ششم  اسد ۱۴۰۱–  ۲۸ جولای ۲۰۲۲ هالند

پـر پـیغـام دل را کـرده ام آهـنگ پـروازی

که گیرد بوسۀ عشق و مرادی از لب نازی

ادامه نوشته…

22 جولای
۲دیدگاه

سکوت جهان

تاریخ نشر جمعه  ۳۱ سرطان ۱۴۰۱–  ۲۲ جولای ۲۰۲۲ هالند

 

طالب می کشد و جهان می کنده نگاه

بر مـردمـان غمزده و زار و بی نـوا

ادامه نوشته…

17 جولای
۲دیدگاه

پنجرۀ دل

تاریخ نشر یکشنبه ۲۶ سرطان ۱۴۰۱–  ۱۷ جولای ۲۰۲۲ هالند

بازبوی خوشی ازطرف چمان می آید

بلبل مسـت سخـن نغـمه کـنان می آید

ادامه نوشته…

09 جولای
۲دیدگاه

عید قربانی

تاریخ نشر شنبه ۱۸ سرطان ۱۴۰۱–  نهم  جولای ۲۰۲۲ هالند

عید قربان است؛ لیکن خلق قربانی شدست

در مـیـــان دوزخ طالـب بـریـانی شدسـت

ادامه نوشته…

07 جولای
۳دیدگاه

دُردانۀ آتش

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۶ سرطان ۱۴۰۱–  هفتم  جولای ۲۰۲۲ هالند

پــروردۀ تکامــل گـــرمــــــای آتـشـم

در انجـمــاد خـفـتـــه یی پـیــدای آتشم

ادامه نوشته…

01 جولای
۲دیدگاه

جرگۀ سربریدن

تاریخ نشر جمعه دهم  سرطان ۱۴۰۱– اول جولای  ۲۰۲۲ هالند

جرگۀ طالـب بـرای سـر بـریـدن دایر است

چونکه درکشتار مظلومان طالب ماهراست

ادامه نوشته…

24 ژوئن
۲دیدگاه

استبداد قومی طالب

تاریخ نشر جمعه سوم  سرطان ۱۴۰۱– ۲۴ جون  ۲۰۲۲ هالند

 

بــرو طـالـب مــده آزار ما را

مکن ازقوم و دین بیزار ما را

ادامه نوشته…

15 ژوئن
۲دیدگاه

جهان پرآشوب

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۵ جوزا ۱۴۰۱– ۱۵ جون  ۲۰۲۲ هالند

جهـان نه خانۀ امن و نه جای مصون است

چوجنگلی که درآن زور،نظم وقانون است

ادامه نوشته…

09 ژوئن
۲دیدگاه

بزم میمون

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۹ جوزا ۱۴۰۱– نهم  جون  ۲۰۲۲ هالند

نـوای بـلـبـل صـراحی مـل بـه بـاغ پـرگل چرا ننوشی

رباب ودوتار به تنبک وتار به محفل یار چرا خموشی

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۲دیدگاه

جرگه بازی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۵ جوزا ۱۴۰۱– پنجم  جون  ۲۰۲۲ هالند

تو را طالـب ز نامـت می شناسم

ز فـحــوای کلامــت می شـناسـم

ادامه نوشته…

28 می
۲دیدگاه

زنجیر شکن

تاریخ نشر شنبه هفتم  جوزا ۱۴۰۱– ۲۸ می ۲۰۲۲ هالند

تـا بـه نـیـروی دل روشـن زنـدان بشکنم

بـنـد و زنجـیـر گـرانِ پـای اذهـان بشکنم

ادامه نوشته…

24 می
۲دیدگاه

گوهر انسان

تاریخ نشر سه شنبه سوم جوزا ۱۴۰۱– ۲۴ می ۲۰۲۲ هالند

گـوهـر آزاد انسـان را نمایـش می دهم

اخـتـیـار ذات آلی را گـزارش می دهـم

ادامه نوشته…

12 می
۲دیدگاه

قاتلان زن ستیز

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲ ثور ۱۴۰۱ –  ۱۲  می ۲۰۲۲ هالند

صلح ننگین قطر بیداد کرد

قتل عـام خلق را بنیاد کرد

ادامه نوشته…