۲۴ ساعت

07 می
۱ دیدگاه

در باره تالیفات و شخصیت خانم ماریا دارو

تاریخ نشر چهار شنبه  هفتم  می ۲۰۱۴ هالند

ماریا

در باره  تالیفات و شخصیت  خانم  ماریا دارو

نوشته  رجنی  پران کمار

نیویارک – امریکا 

ماه می -۲۰۱۴

دوستان گرامی !  با مطالعه  کتاب  های  جدید  خانم  دارو  با چهره  های  بزرگمردان فرهنگی هنری  و بسا شخصیت  های  بزرگ  کشورم  آگاهی  حاصل  کردم.ُ با آنکه  خودم  کارمند  رادیو افغانستان بودم و با همه کارمندان گرانقدر شناخت  داشتم اما شناخت حقیقی هنرمندان و دانشمنددان رااز قلم پرُ بار ماریا دارو نهایت  پرکیف  است که نصیبم شد..

ادامه نوشته…