۲۴ ساعت

27 آوریل
۲دیدگاه

افغانستان محلی نبرد میان سنت و مدرنیته

تاریخ نشر یکشنبه ۲۷ اپریل ۲۰۱۴ هالند

محترم رامش نوری

محترم رامش نوری

افغانستان محلی نبرد میان سنت و مدرنیته

نویسنده: رامش نوری

افغانستان کشوریست که چندین بار شاهد نبرد های داخلی و خانمان سوز بوده است، برخی از این نبرد ها به دلیل وجود سنت های بوده است که متعارض و بیشتر خاصیت کنشگری را داشته اند. سنت های که وجود پدیده های خارجی را منتفی می کرده است.

ادامه نوشته…

18 اکتبر
۱ دیدگاه

جهانی شدن و توسعه سیاسی در افغانستان

تاریخ نشر جمعه  ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

رامش نوری

رامش نوری

جهانی شدن و توسعه سیاسی در افغانستان پسا طالبان

رامش نوری

Ramish.noori786@gmail.com

مقدمه:

امروزه جهانی شدن به عنوان یکی از فراگرد های مهم حیات اجتماعی و سیاسی تاریخ جوامع انسانی مطرح است و به دلیل تاثیر گذاری فزاینده ای که در عرصه های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی در مقیاس های خورد، میانی و کلان دارد تبدیل به یکی از موضوعات اساسی علوم اجتماعی و در حین حال سیاسی شده است.

ادامه نوشته…

11 سپتامبر
بدون دیدگاه

عوامل چالش زا میان گفتمان

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

رامش نوری

رامش نوری

عوامل چالش زا میان گفتمان اسلام و لیبرالیسم

دانش پژوه: رامش نوری

چکیده:

لیبرالیسم یکی از مطرح ترین ایدئولوژی های مدرن سیاسی و تا حدودی نمایشگر مدرنیته ی غربی و بنیاد فکری، ارزشی و فرهنگی غرب مدرن می باشد. گفتمان “لیبرالیسم” در واقع از جنبه های گونان در تعارض با گفتمان “اسلام” و آموزه های اسلامی قرار دارد. هر از گاهی قدرت سیاسی و سیاست هژمونی به دست گروه ی به نام لیبرال ها در جهان است و این گروه بیشتر در غیریت سازی سیاست خارجی خود، دشمن فرضی خود را همانا اسلام یا “اسلام سیاسی” قرار داده اند. این مقاله ای پژوهشی بر آن است تا عوامل چالش زا  گفتمان اسلام و لیبرالیسم را تبین و واکاوی نمائید.

ادامه نوشته…

30 جولای
بدون دیدگاه

ایدئولوژی طالبانیسم و تاثیرات آن

تاریخ نشر سه شنبه ۳۰ جولای ۲۰۱۳ هالند

رامش نوری

رامش نوری

 ایدئولوژی طالبانیسم و تاثیرات آن بر امنیت ملی افغانستان

رامش نوری

تمهید!

طالبان نام گروهی شبه نظامی مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که عمدتاً پشتونند و سخت باورمند به عقاید و باور های پشتنونوالی می باشند. این گروه بیشتر محصول فرآیند های سیاسی دهه های ۸۰ و ۹۰ و در عین حال مداخلات کشور های چون آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی می باشد.

ادامه نوشته…