۲۴ ساعت

08 مارس
۱ دیدگاه

داستان ز‌یبای خلقت زن

تاریخ نشر شنبه هشتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم  راضیه واصل کریمی

محترمه خانم راضیه واصل کریمی

به مناسبت روز جهانی زن

داستان ز‌یبای خلقت زن

انتخاب از : راضیه واصل کریمی

۸  مارچ  ۲۰۱۴

از هنگامی که خداوند مشغول خلق زن بود، شش روز می‌گذشت.
فرشته‌ یی ظاهر شد و عرض کرد: “چرا این همه وقت صرف این یکی می‌فرمایید؟
خداوند پاسخ داد: “دستور کار او را دیده ‌ای‌؟

ادامه نوشته…