۲۴ ساعت

08 اکتبر
۱ دیدگاه

درچور قدرت، طالبا مردمه کله جنگی انداخت

تاریخ  نشر جمعه  ۱۶ میزان  ۱۴۰۰–  هشتم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

مه وکیل گذر هستم، شما فکر نکنین که وکیل گذر مثل وکیلای پارلمان  برعلاوه ایکه ده داخل پارلمان بین خود بوطل جنگی وبوت جنگی میکنن ،  ده بیرون پارلمان هم  از موقف خود استفاده کده  کار قاچاق مواد مخدره میکنن، از موترای شیشه سیاه و بادیگاردای خود استفاده کده یگان انتحاری منتحاری و یگان بشکه مواد انفجاری ره ای یک جای به جای دیگه  انتقال میتن و از دولت ماش چندلکی می گیرن، است.

ادامه نوشته…