۲۴ ساعت

26 اکتبر
۱ دیدگاه

” تروریستان، مایانیم “

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۴ هالند

جهش 1

” تروریستان، مایانیم “؛ دولت اسلامی ” دروغ بزرگ “

تبدیل ملل متحد به یک موسسه ای تبهکار

گرفته شده از سایت گلوبال ریسرچ

نویسنده – پروفیسور مایکل چسودوفسکی. ۹ اکتوبر ۲۰۱۴ ترسائی

گرداننده از انگلیسی –

محترم دکتور سید احمد جهش

محترم دکتور سید احمد جهش

تحت حمایت شورای امنیت ملل متحد در حالیکه رئیس جمهوراوباما جلسه شورای امنیت را ریاست میکرد اضلاع متحده ازجامعه بین المللی خواست تا تدابیرشدیدی به سویه ملی وبین المللی جهت جلوگیری ازسربازگیری دولت اسلامی اتخاذ نمایند.

ادامه نوشته…