۲۴ ساعت

۰۴ میزان
۱ دیدگاه

پیام های کوتاه از دوستان و خواننده گان عزیز

تاریخ نشر پنجشنبه ۴ میزان  ۱۳۹۸ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ هالند
پیام های کوتاه از دوستان و خواننده گان عزیز
بمناسبت دوازدهمین سال نشراتی سایت ۲۴ ساعت
 درود بیکران بر برادر فرزانه. ادیب و گرانمایه ام جناب محمد مهدی بشیر!
سعادتمند ی وبهروزی همیشگی شما را از یزدان پاک آرزومندم.
محترم استاد عبدالهادی رهنما
*******
دوازدهمین سالگرد نشراتى سایت ٢۴ ساعت را بشما جناب مهدى بشیر گرامى و همکاران قلمى تان شادباش میگویم و موفقیت هاى مزید تانرا درین راستا ارزو دارم.
محترم داکتر حیدر عدل