۲۴ ساعت

15 ژانویه
۲دیدگاه

عالمِ تجسم ها

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۵ جنوری ۲۰۲۱ هالند


برگ ها نمی جنبد ، از بهارِ خاموشی
عالمِ تجسم ها سر دچارِ خاموشی

ادامه نوشته…

01 ژانویه
۲دیدگاه

عریانِ خوش لباس

تاریخ نشر جمعه ۱۲ جدی   ۱۳۹۹ – اول جنوری ۲۰۲۱ هالند

من دیده ام به چشمِ گنهکارِ خود دریغ !

از کعبه سوی میکده عریانِ خوش لباس

ادامه نوشته…