۲۴ ساعت

26 سپتامبر
بدون دیدگاه

۲۴ ساعت در ساحه ای فرهنگ با ستانی کشور

۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳ ششمین سالروز سایت ۲۴ ساعت

۲۴سایت  ساعت در ساحه ای فرهنگ با ستانی کشور خد مات شایانی انجام داده

حسین آقا ریاض

***

بر همه فرهنگیان وفرهنگدوستان واضح و آشکار است که سایت وزین و پر محتوا و مسؤل ۲۴ساعت در ساحه ای فرهنگ با ستانی کشور عزیز ما از آغاز تأسیس تا کنون خد مات شایانی در قسمت آشنانی و همکاریِ عزیزان وفرهیختگان اهل شعر و ادب و ار با بان ذوق  و قلم , انجام داده و در قسمت حفظ و توسعه ای فرهنگی از هیچ زحمتی نهراسیده است. من شخصاً به جناب محترم آقای مهدی جان بشیر مؤسس و مدیر مسؤل و تمام دست اندر کا ران فرهنگدوست این سایت وزین , تجلیل  ششمین سالگرد این صفحه ای زیبا ی ادبی وفرهنگی را صمیمانه تبریک میگویم و موفقیت هر چه بیشتر این عزیزان فرهنگدوست را در راستای خدمات فرهنگیِ شان برای ملک ومیهن عزیز ما از بارگاه ایزدی تمنا میکنم.
با عرض سپاس و احترام

حسین آقا ریاض

دوست گرامی جناب حسین آقا ریاض گرامی ، جهانی سپاس از پیام زیبا تان . منهم ششمین سالروز ۲۴ ساعت به شما و دوستان عزیز تبریک میگویم .همیشه موفق وسلامت باشید.

با عرض حرمت

مهدی بشیر

31 می
۱ دیدگاه

بیا تا گل برافشانیم و می درساغراندازیم

تاریخ  نشر  جمعه  ۳۱  می ۲۰۱۳ هالند

از حسین آقا ریاض

بیا تا  گل برافشانیم  و می درساغراندازیم

فلک را سقف بشکافیم وطرح نو دراندازیم

حسین آقا ریاض

حسین آقا ریاض

از چلچله ها دیگر اثری نیست پرواز دسته جمعیِ خفاشان از فرارسیدن شب خبر میدهد ابرسیاهی بر فراز آآسمان  فرهنگ ما در شکل گرفتن است و بازار جهل وخود پرستی رونق تازه ای یافته و هر شیاد و بی دانشی  بدون مجوز و مدرکی برای جامعه ای فرهنگی دستور سواد ودانش میدهد،

ادامه نوشته…