۲۴ ساعت

31 اکتبر
۲دیدگاه

رفیق بدجنس

تاریخ نشر دوشنبه نهم عقرب ۱۴۰۱–  ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲ هالند

فلک ز سنگدلى ها چنین غریبم کرد
بدور از وطن خویش و از حبیبم کرد
21 اکتبر
۲دیدگاه

ایواى وطن

تاریخ نشرجمعه ۲۹ میزان  ۱۴۰۱–  ۲۱ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

ایواى وطن بَکه بگویم دردت
دردِ که بخشیده بتو نامردت
29 آگوست
۱ دیدگاه

بِدان پاسِ بدخشان را

تاریخ نشر دوشنبه  هفتم  سنبله ۱۴۰۱– ۲۹  آگست  ۲۰۲۲ هالند
فدای کوچه و پسکوچه هاو دَرب و دیوارش
بدخشان و بدخشى میسزد تا باشى غمخوارش
12 آوریل
۲دیدگاه

شکرپاره

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۳ حمل  ۱۴۰۱ – ۱۲ اپریل  ۲۰۲۲ هالند 

نظر بخواهش یکى از عزیزان
شکرپاره
فرمودى سُرودِ عشق آغاز کنم
پیچیده کلاله هاى زُلف باز کنم
26 فوریه
۲دیدگاه

پهن نفاق

تاریخ نشر شنبه  هفتم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۶ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

پهن نفاق
تصویرى از تظاهُرِ جهد  و جهاد بِین
قصرى بلندِ سر بفلک از فساد بین
06 فوریه
۳دیدگاه

جگر گوشه ها

تاریخ نشر یکشنبه ۱۷ دلو ۱۴۰۰ – ششم  فبروری  ۲۰۲۲ هالند

ان شاالله که ارزش خواندن عزیزان و ضیاع وقت را داشته باشد
جگر گوشه ها
گر ترا اعتقاد و ایمان است
ور ترا رحم بر مِسلمان است
08 نوامبر
۳دیدگاه

کثرتِ گُل

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۷ عقرب  ۱۴۰۰– هشتم  نوامبر  ۲۰۲۱ هالند

ریشه هاى نِفاق بر کنده
همچو آزاده نزدِ حق بنده
27 آگوست
۲دیدگاه

اُشترِ بخت

تاریخ  نشر جمعه  پنجم سنبله  ۱۴۰۰– ۲۷  آگست ۲۰۲۱ هالند

کاروان در طلب صلح به منزل نرسید
اُشترى بخت در این قافله از پا اُفتاد
27 جولای
۳دیدگاه

تحمیلِ جنگ

تاریخ  نشرسه شنبه پنجم  اسد  ۱۴۰۰ –  ۲۷ جولای ۲۰۲۱ هالند

تحمیلِ جنگ
بشکند دستى کند بر سوى ما یرتاب سنگ
بشکند قامت کسیرا گر زند بر سنگ چنگ
18 جولای
۲دیدگاه

جوانمردى

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۷ سرطان ۱۴۰۰ –  ۱۸جولای ۲۰۲۱ هالند

سوزِ عشقِ وطنست بردلِ دیوانه ى من
غیرِ این گنج نتوان یافت بویرانه ى من
08 جولای
۱ دیدگاه

سرکوب گر شیاد

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۷ سرطان ۱۴۰۰ –  هشتم  جولای ۲۰۲۱ هالند

یکى درخون نشسته دیگرى دلشاد مى آید
که پیمان بسته ها از دوحه با الحاد مى آید
25 ژوئن
۳دیدگاه

قیام

تاریخ  نشر جمعه چهارم  سرطان ۱۴۰۰ –  ۲۵ جون ۲۰۲۱ هالند

بر خیز که هنگام دفاع از وطن آمد
خصمِ وطنت جامه ى نفرین بتن آمد
13 ژوئن
۳دیدگاه

قربانی حیله ها

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۳ جوزا ۱۴۰۰ –  ۱۳ جون ۲۰۲۱ هالند

چشمى بجهان گشوده دلگیر شدیم
با آه و فغان و ناله ها پیر شدیم
08 ژوئن
۳دیدگاه

شکسته شد

تاریخ  نشر سه شنبه  ۱۸ جوزا ۱۴۰۰ –  هشتم  جون ۲۰۲۱ هالند

صد شیشه مَى در دلِ هر تاک شکسته شد
جامِ غرورِ مردمِ این خاک شکسته شد
02 ژوئن
۳دیدگاه

خاطرات مردم

تاریخ  نشر  چهار شنبه  ۱۲ جوزا ۱۴۰۰ – دوم جون ۲۰۲۱ هالند

تو آخر میروى زین دهر قصرو جاه میماند
غلام و نوکرو چاکر ، زن و خرگاه میماند
17 می
۳دیدگاه

تسکین بخش

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۲۷  ثور ۱۴۰۰ –  ۱۷ می ۲۰۲۱ هالند

شعرى بگو،حامى وهمرازِ ما شوٓد
هم سنگر و مدافعِ سربازِ ما شود
03 می
۳دیدگاه

الهی

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۳ ثور  ۱۴۰۰ – سوم  می ۲۰۲۱ هالند

الهى بر حقِ یک عُمر ، پایدارى ما
بحقِ آنهمه صبر و قرارِ و زارى ما
30 آوریل
۳دیدگاه

انگُشتِ حیرت

تاریخ  نشر  جمعه  دهم  ثور  ۱۴۰۰ – ۳۰  اپریل ۲۰۲۱ هالند

بگو از نامِ ما بر امریکایى
تجاوز پیشه و دیده درایى
20 آوریل
۲دیدگاه

سُرودِ همدلى

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۳۱ حمل  ۱۴۰۰ –  ۲۰  اپریل ۲۰۲۱ هالند

گذار افسانه ى قوم و تبارت
کمر محکم ببند بهرِ دیارت
16 آوریل
۵دیدگاه

سردسته ى جنگ

تاریخ  نشر  جمعه  ۲۷ حمل  ۱۴۰۰ –  ۱۶ اپریل ۲۰۲۱ هالند

سردسته ى جنگ
تشویش مکُن که امریکایى بِرود
هرخورده شکست بروسیایى برود
03 آوریل
۲دیدگاه

عیب جویى

تاریخ  نشر شنبه  ۱۴ حمل  ۱۴۰۰ – سوم  اپریل ۲۰۲۱ هالند

قباى زندگانى همچو درویش
بتن کرده ننالید از کم و بیش
15 مارس
۲دیدگاه

نوروز

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۵ حوت  ۱۳۹۹ – ۱۵ مارچ ۲۰۲۱ هالند 
آمد آمد نوروز عالم را برهمه شما عزیزان تبریک گفته قدمش را بالاى هریک از شما و مردم رنجیده خود نیک میخواهم
نوروز
بهاران با گُلِ سُورى چمن افروز مى آید
چراغان کرده اند شهرِ مزار نوروز مى آید
07 مارس
۲دیدگاه

زن

تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۹ – هفتم  مارچ ۲۰۲۱ هالند 

روز ِ پُر افتخار زنرا بهمه مادران و خواهران عزیز که در داخل و خارج از کشور دردکشیده و بلا دیده قرار دارند تبریک عرض میدارم
زن
زن آیتِ بقاى همین ، نسلِ آدم است
بر نزدِ حق مقام زن از مرد مُقدم است
20 فوریه
۲دیدگاه

عشق

تاریخ  نشر  شنبه  دوم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۰  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

تصویرِ از عشق در یک سُروده تازه خدمت شما عزیزان تقدیم است
عشق را عظمتِ پروازِ سماى دگر است
مُرغِ عُشاق سزاوارِ چنین بال و پُر است
22 ژانویه
۲دیدگاه

طغیان

تاریخ نشر جمعه  سوم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۲ جنوری ۲۰۲۱ هالند

تاکه خون در رگِ انسان بتن جان دارد
زندگی با همه این دغدغه جریان دارد