۲۴ ساعت

۲۷ حوت
۲دیدگاه

گل سُرخ

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۷ حوت ۱۳۹۷ – ۱۸ مارچ ۲۰۱۹ هالند

گل سُرخ

محترم حسن شاه فروغ
بیا که ژنده بالاى مزار است

گلى سُرخ على مولا قطار است

ادامه نوشته…

۲۱ حوت
۳دیدگاه

عطرِ نسرین

تاریخ نشرسه شنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۷ – ۱۲ مارچ۲۰۱۹ – هالند

به استقبال آمدن بهار
عطرِ نسرین

محترم حسن شاه فروغ
یارب که بهارِ سال خونین نشوٓد

ازخون دهان غنچه رنگین نشوٓد

ادامه نوشته…

۱۶ حوت
۴دیدگاه

حُرِّمَت

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۶  حوت  ۱۳۹۷  –  هفتم  مارچ ۲۰۱۹هالند

بمناسبت هشتم مارچ  روز جهانی زن
حُرِّمَت

محترم حسن شاه فروغ

زن آن گُل خوشه نسلِ آدمین است

ز لُطفِ حق شگُفته در زمین است

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۳دیدگاه

با اقتفا و استقبال سروده های شعراى با درد

تاریخ نشر جمعه سوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۹هالند

با اقتفا و استقبال سروده های شعراى با درد میهنم جناب

حاجى صاحب زرغون و بشیر عزیز در خارج از کشور

حسن شاه فروغ

لندن – انگلستان

بیست و یکم فبروری ۲۰۱۹

آینه دار
در شعر  هر  دو  آینه ى  قد نماستى

زیبا  سرا  و   شاعرِ  درد  آشناستى

ادامه نوشته…

۰۶ دلو
۳دیدگاه

الهام

تاریخ نشر شنبه  ششم  دلو ۱۳۹۷ –  ۲۶ جنوری  ۲۰۱۹هالند
   **__________________________________**

الهام

محترم حسن شاه فروغ

ساقیا تا بسحر باده بریز در جامم

تا شوٓد رفع خمار تازه بگردد کامم

ادامه نوشته…

۲۸ جدی
۳دیدگاه

صنعت

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ جدی  ۱۳۹۷ –  ۱۸ جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

یکى از صنعت هاى دیگرى در بکار بست شعر
صنعت

محترم حسن شاه فروغ
سُرخى لب ها بسانِ ، ى ، ق ، و ، ت

در شیرینىى و حلاوت همچو ، ش ، ک ، ر

ادامه نوشته…

۲۴ جدی
۳دیدگاه

قافیٓتین

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ جدی  ۱۳۹۷ –  ۱۴ جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

از این صنعت شعرى در سروده ها بندرت استفاده میشود و مشکل هم است
قافیٓتین

محترم حسن شاه فروغ
سال ها شد میزنیم از اینهمه بیداد داد

کى توانیم باچنین حالت دلىِ ناشاد شاد

ادامه نوشته…

۳۰ قوس
۴دیدگاه

شبِ یلدا

تاریخ نشر جمعه  ۳۰  قوس  ۱۳۹۷ –  ۲۱ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

شب یلدا

محترم حسن شاه فروغ

شبِ یلداى من دنباله دار است

گلِ زیباى من در دستِ خار است

ادامه نوشته…

۲۷ عقرب
۲دیدگاه

شکست

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۷ عقرب  ۱۳۹۷ – ۱۸ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

شکست

محترم حسن شاه فروغ
زحال مٓى پرستان کس خبر نیست

زجام و باده و ساقى اثر نیست

ادامه نوشته…

۱۴ عقرب
۳دیدگاه

خراب

تاریخ نشر دوشنبه ۱۴ عقرب  ۱۳۹۷ –  پنجم  نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

به استقبال یکى از سروده هاى صائب تبریزى

محترم حسن شاه فروع

خراب
عاشقانِ میهن را ، دردِ ناتوانیهاست

آه و ناله ى مایان ، رنجِ خود ندانیهاست

ادامه نوشته…

۰۸ عقرب
۳دیدگاه

خود پرستان

تاریخ نشر سه شنبه هشتم  عقرب  ۱۳۹۷ – ۳۰ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

خود پرستان

محترم حسن شاه فروغ

ما اسیرى فتنه ها و چالِ ویرانگر شدیم

دست نهالِ مقصدو آمال سپتمبر شدیم

ادامه نوشته…

۰۱ عقرب
۲دیدگاه

تابِ شمشیر

تاریخ نشر سه شنبه اول عقرب  ۱۳۹۷ – ۲۳ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

تابِ شمشیر

محترم حسن شاه فروغ
قهرمان زا بوٓد این خاکِ پُر از دردِ کُهن

خاکِ من خانه ى من مدفنِ من گورو کفن

ادامه نوشته…

۲۷ میزان
۲دیدگاه

بهرِ تسکین دل مادر جنرال عبدالرازق شهید

تاریخ نشر جمعه   ۲۷ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۹ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

بهرِ تسکین دل مادر جنرال عبدالرازق شهید
مادرِ من

محترم حسن شاه فروغ

خبرِ مرگِ مرا با دل و جانت بپذیر

خالقم خوانده مرا مادرِ من خورده مٓگیر

ادامه نوشته…

۲۳ میزان
۳دیدگاه

پیاله ى شکسته

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۳ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۵ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

پیاله ى شکسته

محترم حسن شاه فروغ

زهرٓست گر بزاغ و زغن راى دهى باز

راى را به مُرتجیع و کلان پاى دهى باز

ادامه نوشته…

۲۰ میزان
۳دیدگاه

شعار هاى انتخاباتى وکیل منتخب من

تاریخ نشر جمعه ۲۰ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۲ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

شعار هاى انتخاباتى وکیل منتخب من
بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرحیم
ستایل تازه

محترم حسن شاه فروغ
باز آمدم که چورو چپاول بپا کنم

گردم وکیل و قصرِ نوى را بنا کنم

ادامه نوشته…

۲۹ دلو
۲دیدگاه

درقیامت میشود پُرسان مایان غم مخور

تاریخ  نشر جمعه  ۲۹ دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۷  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

طنزگونه

درقیامت میشود پُرسانِ مایان غم مخور

محترم حسن شاه فروغ
======
گر زِجهلِ خود نمودی مُلک ویران غم مخور

آتشی افروختی در خاکِ مایان غم مخور

ادامه نوشته…

۰۱ جدی
۲دیدگاه

گُلشنِ افکار

تاریخ  نشر  چهار شنبه  اول  جدی  ۱۳۹۵ –  ۲۱   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

به استقبال یکى از سروده هاى حضرت امیر خسرو دهلوى

محترم حسن شاه فروغ

گُلشنِ افکار

اى شوخِ سِتم پیشه، دل میکشدَم سویت

گردیده دماغم مَست ،از عطرِ گُلى رویت

ادامه نوشته…

۳۰ قوس
۲دیدگاه

یلدا

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۳۰  قوس  ۱۳۹۵ –  ۲۰   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

یلدا

محترم حسن شاه فروغ

شبِ یلداى وطن را سحرى نیست مگر؟

ازچه بر جاى انار سینه دَریم تا بسحر

ادامه نوشته…

۲۵ عقرب
۱ دیدگاه

خرابه های وطن

تاریخ  نشر سه  شنبه   ۲۵ عقرب   ۱۳۹۵ – ۱۵  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

دوستان عزیزم امشب یکی از ترانه های را که در غُربت سروده ام با شما شریک میسازم

محترم حسن شاه فروغ

خرابه های وطن

بشهرِ غُربتِ من دل بهانه می جوید

رهی دیارِ من و راهِ خانه می جوید

ادامه نوشته…

۰۵ عقرب
۲دیدگاه

شکست

تاریخ  نشر  چهار  شنبه  پنجم  عقرب   ۱۳۹۵ –  ۲۶  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

شکست

محترم حسن شاه فروغ

سرود و شعرِ من در جنگ شکست خورد

گرفتم خامه دیدم رنگ ، شکست خورد

ادامه نوشته…

۲۶ میزان
۴دیدگاه

بند و زنجیر

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۶ میزان   ۱۳۹۵ – ۱۷  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

بند و زنجیر

محترم حسن شاه فروغ

۲۵ / ۷ / ۱۳۹۵ فراه

ألهى در نبرد با دشمنِ أین خاک درگیرم

منم در سنگرو طالب بوَد در فکرِ تسخیرم

ادامه نوشته…

۰۶ سنبله
۲دیدگاه

خطاست

تاریخ نشر شنبه  ششم   سنبله  ۱۳۹۵ – ۲۷  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

خطاست

محترم حسن شاه فروغ

گفتی بمن که اوزبِک وهزارهٔ خطاست

زیرا، تبارِ من فقط آن آدم و هواست

ادامه نوشته…

۱۰ اسد
۱ دیدگاه

تُخمِ نفاق

تاریخ نشر یکشنبه دهم   اسد ۱۳۹۵ – ۳۱  جولای  ۲۰۱۶ – هالند

تُخمِ نفاق

حسن شاه فروغ

درجاده وچوکِ دیمزنگ خون بارید

تُخمى ز نفاق میانِ مردم کارید

ادامه نوشته…

۲۲ جوزا
۱ دیدگاه

ماه صیام

تاریخ نشر شنبه ۲۲ جوزا  ۱۳۹۵ – ۱۱ جون  ۲۰۱۶ هالند

ماه صیام

محترم حسن شاه فروغ

ماهِ صیام رسید، بیا ترکِ جنگ کُن

در انتحار و کُشتنِ مردم درنگ کُن

ادامه نوشته…

۲۸ ثور
۱ دیدگاه

توهین

تاریخ نشرسه شنبه ۲۸ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۷  می  ۲۰۱۶ هالند

توهین

محترم حسن شاه فروغ

فریاد که درد و رنج ما پیهم شد

خصمِ وطن ازهراسِ ما بیغم شد

ادامه نوشته…