۲۴ ساعت

30 سپتامبر
۲دیدگاه

شب هجران

تاریخ نشر جمعه  نهم   میزان   ۱۳۹۵ –  ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

سلام جناب استاد  عزیز و گرامی آقای بشیر  !

این سروده از شاعر نوجوان  آقای  جواد بیک اندرابی است  که خواندم خوشم آمد و آنرا انتخاب نمودم با شما شیریک ساختم .

بااحترام

شایق الله دلدار اندرابی

شب هجران

جواد بیک اندرابی

من هوای یار دارم به گوشـــه نشــــینم امشب

غم دل بسیار دارم به گـــوشه نشـــــینم امشب

ادامه نوشته…