۲۴ ساعت

13 نوامبر
۲دیدگاه

فکتور های که مسبب بحرانی شدن وضع امنیتی

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۲۳ عقرب   ۱۳۹۵ – ۱۳  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

فکتور های که مسبب بحرانی شدن وضع امنیتی شمال کشور شد. 

نوشته محترم جاوید عبید

با تأسف فراوان باید گفت که در کشور عزیز ما افغانستان  امنیت روز به روز وخیم تر می شود. خبر های درد دهندهٔ انتحاری و انفجاری که سه سال از جنوب کشور به گوش ها می رسید، امروز از شمال کشور نیز  گوش های مردم مظلوم ما را ولوله می دهد.

ادامه نوشته…

09 نوامبر
۲دیدگاه

انتخابات و سرنوشت مردم!

تاریخ  نشر  چهار  شنبه  ۱۹ عقرب   ۱۳۹۵ – نهم   نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

انتخابات و سرنوشت مردم!

دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد

نوشتۀ جاوید عبید

پس از برگزاری انتخابات پرشور آمریکا دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. او در حالیکه خانواده اش همرایش بود در حضور مردم سخنرانی کوتاه داشت او گفت من رئیس جمهوری همه آمریکایی ها هستم ، و اضافه کرد آمریکا در یک تغییر نو قرار میگیرد.

ادامه نوشته…

30 اکتبر
۲دیدگاه

افغانستان؛ میدان جنگ و مصیبت

تاریخ  نشر  یکشنبه  نهم   عقرب   ۱۳۹۵ –  ۳۰  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

افغانستان؛ میدان جنگ  و مصیبت

نوشتۀ : محترم جاوید عبید

جنگ افغانستان جنگی چند وجهی و چند جانبه است، به همین دلیل نمی توان به آسانی آن را درک و تفسیر کرد. پای بازیگران زیادی اعم از منطقه و جهان در این جنگ دخیل شده است.

ادامه نوشته…